(11.20 hodin)
(pokračuje Votava)

V souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2016 bývá často vládní koalici opozicí vytýkáno, že při současném vysokém růstu hrubého domácího produktu je deficit příliš vysoký a že by se měl pohybovat minimálně okolo 50 mld. nebo ještě níže. Já si myslím, a jsme o tom přesvědčeni, že je třeba tyto úvahy také silně odmítnout. Jsme přesvědčeni, že prudké snížení plánovaného schodku na polovinu či snad ještě více, tak jak navrhuje opozice, by ekonomický růst České republiky spolehlivě brzdilo. Ten ekonomický růst prosím nespadl z nebe. Ve skutečnosti je vysoký růst hrubého domácího produktu v letošním roce naprosto zřetelným a jasným důsledkem hospodářské politiky této vlády a Česká republika je druhou nejrychleji rostoucí zemí Evropské unie. To je fakt, to je skutečnost.

Fiskální konsolidace a ekonomický růst jsou samozřejmě spojené nádoby a příliš velký tlak na jedné straně působí problémy také na straně druhé. Hospodářská politika státu proto musí opatrně vyvažovat obě dvě tyto strany. Podle našeho názoru si nelze dosavadní vývoj ekonomiky a růst hrubého domácího produktu vykládat tak, že je tedy třeba mnohem rychleji, překotněji snižovat deficit. Jsou tady poměrně výrazná rizika budoucího vývoje, která se začínají projevovat v posledních měsících, to signalizované zpomalení světové ekonomiky, je to jistě příliv uprchlíků, se kterými se potýkáme, a to nám určitě radí spíše se držet při zemi. Myslím si, že pro nás bylo dostatečným ponaučením, kdy předchozí pravicová vláda přemrštěnou restrikcí zahnala ekonomiku tam, kam ji zahnala, a my teprve nabíráme dech právě po dopadech celosvětové recese. A určitě bychom nechtěli, aby ten hospodářský růst, který byl tak dobře nastartován, byl brzděn a poklesl. Chceme samozřejmě konsolidovat naše rozpočty. Chceme se přibližovat k vyrovnaným rozpočtům, ale ne skokově bez uvážení všech rizik. To chci znovu zopakovat. Protože prudké skoky a přemety patří především do tělocvičny.

Rozpočet na rok 2016 stejně jako předchozí rozpočet na rok 2015 je jistě zaměřen na podporu ekonomického růstu, a to na podporu jak v oblasti investic státu především do dopravní infrastruktury, do budování průmyslových zón především v oblastech, které trpí vysokou nezaměstnaností, tak i na podporu kapacity škol, školek - mluvil tady o tom i pan premiér - a především i na podporu spotřeby obyvatel jako výrazný faktor, který posiluje růst.

Co se týká investic, tak si určitě uvědomujeme, že příští rok nebude lehký především pro náběh nového programového období 2014 až 2030. O to více je potom nezbytné se zaměřit na maximálně možné využití právě těch rozpočtovaných prostředků tak, aby byly dobře využity.

Já bych se v této souvislosti zastavil i u toho, co říkal pan kolega Kalousek ohledně investic. No, on vždycky, když hovoří o investicích, tak samozřejmě říká jenom A a neříká B. On počítá u sebe v podstatě, když to takto nazvu, do investic vše, a u současné vlády započítá jen to, co je rozpočtováno nebo co je na investice uvedeno ve státním rozpočtu, 77 mld. On už nepočítá s tím, že samozřejmě se tam zahrnují i prostředky z Evropské unie, že se tam zahrnují nároky z nespotřebovaných výdajů, že se tam zahrnují i fondy třeba SFDI atd. Takže pak samozřejmě jestliže on u sebe sčítá hrušky s jablky, tak u nás sčítá jenom hrušky. Takže myslím si, že to je velice nekorektní.

Je třeba také říci, jak to bylo dříve, když on byl ministrem financí. Jedna věc byla naplánovat investice do rozpočtu a pak ty investice využít. Tam to je naprosto zřetelné, jak to bylo. Řada prostředků se prostě nevyužila. Nevyužila proto, že byla totální nepřipravenost třeba v dopravní infrastruktuře atd. To není blbost, pane kolego (dívá se směrem vpravo), to je pravda, to je naprostá pravda. Já vím, že máte svůj graf, který ukazujete vždycky. Ukazujete neustále. Vy umíte dobře manipulovat s grafy a s čísly, to umí každý samozřejmě. Takže já si myslím, že pravda je samozřejmě někde jinde a tu vy už nechcete říct.

Já jsem tady hovořil o spotřebě domácností. Tak nárůst spotřeby domácností bude jistě podpořen především růstem platů v rozpočtové sféře, ale také dalším nárůstem daňového zvýhodnění třeba rodin s dětmi. Pan premiér tady hovořil o tom, že bohužel příští rok podle valorizačního klíče nevychází pro naše seniory, pro naše důchodce vyšší nárůst důchodu, vychází pouze o 40 korun. Také proto počítáme s tím, že bude jednorázová kompenzace v únoru asi o 900 korun. Ale koalice se ještě zamýšlí nad tím, jak právě upravit valorizační klíč tak, aby i v případě, kdy je velmi nízká inflace, která má výrazný vliv v tom valorizačním klíči, to zvýšení důchodů bylo vyšší.

Na příjmové straně státního rozpočtu počítá státní rozpočet také s prvními pozitivními přínosy souvisejícími s programem boje proti daňovým únikům. Boj proti daňovým únikům je jistě prioritou této koaliční vlády, nejenom tedy boj s daňovými úniky, ale boj s šedou ekonomikou jako takovou, a proto i na příjmové straně státního rozpočtu se již počítá např. s dodatečnými příjmy od již schváleného kontrolního hlášení, které prošlo legislativně a které od 1. 1. 2016 bude zavedeno. Počítá i s příjmy z připravované elektronické evidence tržeb, a to na rok 2016 ve výši 2 mld. korun. V dalších letech, pokud se ten náběh podaří, by to mělo být kolem 10 až 12 mld. korun. Myslím si, že jsou to výrazné prostředky do státního rozpočtu.

Je nutno také ocenit, že při té závěrečné fázi projednávání státního rozpočtu byl výrazně posílen rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale byly posíleny i prostředky pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Samozřejmě víme, jaká je situace v současné době i s migrací a je třeba i prostředky pro bezpečnost a obranu země zvýšit.

Závěrem. Jsme přesvědčeni, že pro příští rok byl předložen velmi dobře zpracovaný rozpočet, rozpočet, který vyváženě propojuje prvky směřující k další nápravě veřejných financí s opatřeními výrazným způsobem napravujícími celkové ekonomické a sociální prostředí a s rozpočtem podporujícím růst příjmů a zaměstnanosti občanů České republiky. A znovu bych zdůraznil, že tento rozpočet byl již ve své přípravné fázi, prakticky po celou dobu té přípravné fáze, konzultován se sociálními partnery, a byť tedy byly určité dílčí připomínky od nich, tak návrh rozpočtu pro rok 2016 v té své základní koncepci zástupci zaměstnavatelů a odborů také podporují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní tu mám několik faktických poznámek. S první faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat a také bych nepovažoval za fér předskakovat. Nicméně rozpočet je nejdůležitějším zákonem, který je. Mohli jsme kritizovat v minulosti neúčast vlády, ale to, co se teď tady odehrává, už je nedůstojné. Aby tady seděl premiér, už tady neseděl ani předkladatel zákona... To proboha považuji za pohrdání touto Sněmovnou. Tudíž dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příchodu alespoň dvou třetin členů vlády.

Pane premiére, nevím, co vám na tomhle je k smíchu. (K premiéru Sobotkovi, který jako jediný sedí v lavici členů vlády a usmívá se.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP