(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi. Otevírám rozpravu a první je přihlášen pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám protinávrh. Já jsem slyšel o těch nominacích, že klub KSČM nominuje pana poslance Holíka, který není členem klubu KSČM. Takže navrhuji, protože je to velmi nezvyklé a podle mě se to tak dělat nemá, navrhuji oddělené hlasování o té jedné jediné nominaci, o těch ostatních můžeme hlasovat en bloc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím a můžeme tedy hlasovat, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže já registruji protinávrh vlastně k proceduře hlasování. Poznačím si tedy, že u nominací budeme zvlášť hlasovat o návrhu KSČM. Je to návrh nezařazeného poslance Jaroslava Holíka do výboru pro životní prostředí. Zatím pokud není jiný návrh, tak ostatní nominace bychom hlasovali dohromady. Je s tímto souhlas? Je s tímto souhlas, dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jiný návrh nepadl, můžeme tak hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže můžeme. A nyní tedy, pane předsedající, si vás dovolím poprosit, abyste nejdříve en bloc nechal hlasovat o navržených rezignacích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já vás nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O rezignacích na jednotlivá místa ve výborech budeme hlasovat v hlasování 126, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí těch rezignací. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 138 pro 138, nikdo proti, návrh byl přijat, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže děkuji. Nyní poprosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat. A budou to tedy dvě hlasování o volbě poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. Začněme tedy návrhem pana poslance Stanjury, to znamená hlasování o návrhu, který podal poslanecký klub KSČM. Je to návrh na volbu Jaroslava Holíka, nezařazeného, do výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 127. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 138 pro 79, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Vypořádali jsme se s tímto jedním návrhem a nyní prosím o hlasování en bloc všech ostatních nominací. Pokud je souhlas, máme je v usnesení, takže je nebudu číst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Vyžaduje někdo přečíst ty návrhy? Není tomu tak.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 128, z přítomných 139 pro 136, nikdo proti. Návrh byl přijat. Prosím, můžeme pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V poslední větě k tomuto bodu se odvolám na zmíněné usnesení č. 120 bod 3, kde volební komise konstatovala, že obdržela od poslaneckého klubu KSČM návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tyto orgány však v tuto chvíli jsou personálně naplněny, a proto nebylo možné změny uskutečnit. Ten návrh jste obdrželi pouze pro informaci a samozřejmě za volební komisi budu avizovat, že do dalších schůzí, předpokládám tedy do řádné schůze v listopadu, vyhlásíme na změny v orgánech standardně novou lhůtu a můžeme i s touto záležitostí pracovat nadále.

V tuto chvíli konstatuji, že tento bod končí. Poslanecká sněmovna provedla změny ve svých orgánech, jak je navrhly poslanecké kluby. A poprosím, pane předsedající, o zahájení volebního bodu č. 180.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já ho hned zahájím, ale předtím mám přihlášku s přednostním právem předsedy klubu TOP 09 pana Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Jenom zdvořilou poznámku. Kolegyně, kolegové, vy se na mě občas zlobíte, když použiji obrat "komunisté ve všech politických stranách v této Sněmovně". Já to budu dál občas používat a prosím, jako indikátor vezměme hlasování, kdy jste hlasovali o nominaci klubu KSČM pana poslance Holíka, který vůbec není z KSČM. A já to respektuji. Ale prosím, aby tato sjetina byla historicky uložena, aby bylo zřejmé, kdo všechno jsou ti komunisté napříč všemi kluby v Poslanecké sněmovně, aniž bych tomu dával znaménko plus nebo minus. Prosím pěkně, já to nekritizuji. Já jenom chci, abychom si toho byli vědomi. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan poslanec - no ale to bude složité s Radimem Fialou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já si myslím, že tohle vůbec není o členství v politických stranách. Je to o dodržování principu poměrného zastoupení, o kterém tady převážná většina z nás mluví jako o principu, který respektuje a uznává. A já jenom tvrdím, že pan kolega Holík není a nestává se komunistou, je členem výboru pro životní prostředí z titulu své odbornosti. Naši členové výboru pro životní prostředí, oba dosavadní členové, se za něj jako za odborníka zaručili. Nominace byla s naprosto čistým svědomím, aniž se jakkoli posouvalo politické stranictví jak pana kolegy Holíka, tak těch z vás, kteří jste pro tuto nominaci hlasovali a kterým za to odpoutání se od přísně politického posuzování moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám ještě přihlášku pana poslance Kalouska a pana poslance Fialy. A protože jsme mimo body, tak mohu učinit jenom to, že pana kolegu Fialu budu mít v rozpravě k Technologické agentuře, kde se k některým věcem může vyjádřit. Protože tam bude rozprava, já ho nepovedu k věci, vím, že se chce vyjádřit k tomu, co proběhlo, pravděpodobně. Ale udělám to takto, jestli se na mě nebudete zlobit.

Pan poslanec Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se už vskutku naposledy a nechci se přít ani nechci, aby to znělo jakkoliv konfrontačně. Jenom protestuji proti tomu, že bych tady snad řekl, že pan poslanec Holík stal se teď komunistou. Já jsem jenom chtěl říct, že to hlasování o jeho účasti jednoznačně identifikuje ty, kteří jsou komunisté ve všech poslaneckých klubech v této sněmovně. To je fér, to si myslím a to si může z toho hlasování každý přečíst. Například bohužel členové KDU-ČSL, pokud vím, to byli v zásadě všichni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP