(14.40 hodin)
(pokračuje Klaška)

To všechno se stalo i přes tristní stav v přípravě nových dopravních investic z let minulých. Bohužel musím říci, že u mnohých oprav se projevil vliv zdecimovaných kapacit tuzemských národních firem, a tím se samozřejmě prodlužují ty opravy. Bohužel je to vliv onoho snižování deficitu v nepravou chvíli.

K tomu ještě přistupuje další záležitost, to je zvyšování platů ve státní sféře, stejně jako letos, a připojila se k tomu soukromá sféra, tak doufejme, že se i na rok k tomu připojí soukromá sféra. Já jsem si nikdy nemyslel, že přiměřené zvyšování platů v mezích možností růstu hrubého domácího produktu - že nikdy není prostě projídání rozpočtu nebo ekonomiky, že to je záležitost spotřeby domácností. Spotřeba domácností je standardní makroekonomický nástroj daleko větší síly a účinnosti, než je celý státní rozpočet. Koneckonců hlavním tahounem dnešního hospodářského růstu v České republice je právě spotřeba domácností.

Chtěl bych tedy říci, že návrh rozpočtu na příští rok vysílá do ekonomiky stále pozitivní signály, stále nabádá k tomu pozitivnímu sentimentu, že není třeba se ekonomiky bát a že je třeba možno investovat a hospodařit, plánovat si věci budoucí.

Závěrem mi dovolte říct, že tedy nesdílím kritiku opozice, že vnímám návrh rozpočtu, který má ty tři aspekty: snižuje deficit, je prorůstový a vysílá stále pozitivní signály do ekonomiky. A doufejme, že to v příštím roce bude stejné jako v roce minulém a letošním, a pokud bude deficit vyšší, než je plánovaný návrhem státního rozpočtu, tak ten přebytek, inkaso případných daní z vyššího hospodářského růstu, než je plánovaný, bude také věnován výrazným způsobem na další snižování deficitu.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní zde máme dvě faktické poznámky. Pan poslanec Laudát, po něm nově zvolený předseda pro kontrolu FAÚ pan poslanec Beznoska. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem tady chtěl reagovat, pokud si vzpomínáte na tu diskusi před obědem, na pana kolegu Urbana. Nikdo zprava neřekl, že stát vlastně nemá šanci ovlivnit ekonomický růst a podobně. Zajisté pan ministr financí, jelikož rozumí všemu, by vám tady bryskně řekl, že takovéto tvrzení nemůže člověk znalý říci, protože už jenom to, že v naší republice je 42,6 % v roce 2014 - podíl na HDP - tvořen veřejným sektorem. Pro vaši informaci, v roce 2013 to bylo 42,6 - stejná hodnota procenta. V roce 2012 pak 44,5 %. Tam přesně vidíte, že to modeluje krizi. To znamená, padá privátní sektor díky recesi. To znamená, vzrůstá vliv veřejného sektoru, který má, když je vládně držen, větší setrvačnost. V roce 2011 to bylo 42,9 %. Jenom pro vaši informaci poslední číslo. Průměr Evropské unie, tam už se blíží k socialismu, to znamená 50 na 50, je to 48,2 %. S tím, že tam výrazně ten průměr táhnou nahoru například takové státy, které jsou vzorem pro sociální demokracii, jako Francie, která, sami víte, se ocitá v takové trošku beznaději z hlediska ekonomického pokroku v následujících dekádách. Takže jenom tolik pro vaši informaci.

Jedna věc je ingerovat do toho sektoru, druhá je, že nemůže stát vůbec nic řídit. To není pravda. Až zavedete EET, pokud se vám ho podaří přes naše kroky zavést, tak uvidíte, že může ingerovat. Může ingerovat svobodou, potom pozitivně, anebo kontrolou, šmírováním, potom negativně.

Na pana Klašku předpokládám, že zareaguje kolega z ODS. (Předsedající upozorňuje na čas.) A já zatím nad jeho výroky kolem dopravy ochladnu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Beznosku.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já opravdu zareaguji chviličku na slova pana kolegy Klašky. On tady zmínil čtyři body a tím, že podpořil rozpočet, čemuž samozřejmě rozumím, protože je koaličním poslancem, za prvé hovořil o deficitu státního rozpočtu, že je snížení, což je pravda a všichni jsme tomu rádi. Spor mezi námi je o to, jestli pokles toho deficitu je dostatečný. Z našeho pohledu opravdu při stávajícím poměrně stabilním a robustním růstu ekonomiky není. Připomínám, že poslední vyrovnaný státní rozpočet jsme měli v roce 1995. Kdy chceme přemýšlet o tom, že ty minulé dluhy začneme postupně odbourávat, než právě v období příznivé ekonomické situace? Takže tady souhlasit nemůžu.

S čím vůbec nemůžu souhlasit, je, že rozpočet je nastaven jako prorůstový. Protože pan kolega Klaška říkal, že se investuje, a k tomu připomenu - to je ta debata, která se tady odehrála dopoledne - že v návrhu státního rozpočtu jsou investice zhruba ve výši 78 miliard Kč, že i z národních zdrojů se dává méně peněz než v období ekonomické krize. Já to jako masivní investování a prorůstovost tedy nevidím. Rovněž nemůžu souhlasit s tím, že se podporuje věda, výzkum a inovace. V absolutních číslech je to poměrně stejná stabilní podpora. Procentuálně vyjádřeno, vztaženo k roku 2013 je pokles z 0,98 % HDP na 0,77 %. Čili procentuálně v poměru k hrubému domácímu produktu podpora vědy, výzkumu a inovací klesá. Takže to, co tady zaznělo, zase nemůže být pravda.

Co se týká zaměstnanosti, ano, souhlasím, zaměstnanost je příznivá. Samozřejmě souvisí s hospodářským cyklem, s hospodářským oživením. (Předsedající upozorňuje na čas.) Je to přirozené, že v době ekonomického růstu dochází k možnosti najití pracovních příležitostí. Více příště. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Klaška. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se vůbec nechci přít, nebo chápu kolegu Beznosku, že ano, o tom je rozdíl těch názorů, zdali tempo snižování deficitu je přiměřené, nebo ne. Jeden může mít názor takový, druhý onaký, to je samozřejmě naprosto legitimní. Já jsem se tady zmínil, že možností je tady víc, ale co je důležité, co považuji za důležité, je ten trend. Kdy ten trend je v období růstu stále snižující.

A ještě jsem zmínil jednu věc, že jedna záležitost je věcí plánu, to znamená návrhu toho rozpočtu, a potom ex post prostě skutečnost. Takže potom můžeme také posuzovat, jak výše toho deficitu dopadne, nebo dopadnout může s ohledem na predikovaný a potom skutečný růst hrubého domácího produktu.

Na zaměstnanost máme v podstatě stejný názor, protože to je důležitá veličina, buď je nezaměstnanost a někdo to musí doplácet, ty fondy zdravotní a penzijní, a buď do toho přispívají zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé, a pokud jsou ti lidé nezaměstnaní, tak musí stát. A pokud nemusí stát, tak logicky ty prostředky může věnovat jinam. Takže já si myslím, že to je naprosto v pořádku.

Jestli můžu, ještě mám 30 vteřin.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě máte čas.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: K tomu růstu. Já si myslím, že se stále potýkáme právě s přípravou nových investic, která byla svého času zabrzděna, už tady jednou také o tom bylo hovořeno. Samozřejmě příprava takových liniových staveb, jako jsou dálnice nebo silnice 1. třídy a podobně, jsou věcí, které trvají dlouhá léta v dnešním investičním procesu. Takže bohužel tady můžeme plakat všichni nad rozlitým mlékem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji také. Pan poslanec Gabal, faktická poznámka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP