(16.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Této vládě chybí i skutečně funkční podpora rodin s dětmi. Žádnou koncepci jsme tady za dva roky neviděli. No, vzpomenu snad jenom slova premiéra Sobotky, který letos v lednu v České televizi řekl, že snižující se porodnost v České republice chce řešit imigrací, což samozřejmě absolutně odmítáme.

Navrhovaný rozpočet také nepřináší žádnou zásadní podporu pro malé a střední podnikání. V této souvislosti chci připomenout naše návrhy zákona, aby se DPH platila až ze skutečně zaplacených faktur, a další náš návrh na snížení DPH o procento. Oba tyto návrhy ale vládní koalice zamítla. To jsou přitom skutečná prorůstová opatření. A místo toho je malé a střední podnikání pod narůstajícím tlakem státní administrativy.

Hnacím motorem současné české ekonomiky je falešné dotační hospodářství, přičemž naopak efektivita malých firem klesá. Činnost současné vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se vyznačuje absencí skutečné prorůstové politiky a je zde také zcela nepřiměřený počet zaměstnanců státní zprávy. Stát za této vlády nezefektivňuje své fungování, tedy nešetří tam, kde by měl, a naopak utrácí tam, kde by neměl. Typickým příkladem jsou miliardy, které vláda vynaloží na nezákonné imigranty, a už se je rozhodla vynaložit, proti vůli většiny obyvatel a na úkor lepšího sociálního zabezpečení našich vlastních potřebných občanů.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD trvá na nulové toleranci nezákonných imigrantů do České republiky. Místo toho by vláda měla podpořit naše vlastní potřebné občany a také podpořit řádné zabezpečení hranic a celkově bezpečnost našich občanů v České republice. Důkazem tohoto nehorázného postupu vlády vůči vlastním občanům je například to, že zatím co v Německu bydlí často nezákonní imigranti ve stanech, tak u nás jim vláda připravila vytápěné zděné budovy, kde je třikrát denně výběr ze tří jídel, je tam satelitní televize, posilovna a dokonce místnost pro zájmové kroužky. Takový servis, jako připravila vláda nezákonným imigrantům, nemá značná část českých občanů.

Pro dokreslení stylu práce této vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL uvedu příklad na návrhu na vyšší zdanění hazardu, kde se počítá v rozpočtu s vyšším příjmem o 2 miliardy Kč. Přičemž vláda zamlčuje, že současný rozdíl mezi příjmem státu z hazardu a výdaji státu na sanaci důsledků závislosti na hazardu, například formou sociálních dávek, je přibližně 7 miliard Kč v minusu. Takže i po zvýšení zdanění je stát stále v mnohamiliardovém deficitu, na který doplácejí všichni občané České republiky, samozřejmě většina těch nezúčastněných. Jediným funkčním řešením tohoto problému je úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. Tento návrh mi tady ve Sněmovně leží již rok a vláda ho odmítá projednat. A to pominu fakt, že parazitovat na něčí chorobné závislosti se příčí všem morálním normám.

Uvedl jsem mnoho různých důvodů a výhrad, které má naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD k vládnímu návrhu rozpočtu České republiky na rok 2016, a mohl bych samozřejmě pokračovat ještě dlouze. A toto všechno je důvodem našeho nesouhlasu s tímto rozpočtem a naše hnutí SPD ho nemůže v této formě podpořit.

A ještě dodám, že směšné jsou postoje ODS a TOP 09 k návrhu rozpočtu. Tyto takzvaně pravicové strany si udělaly dávno ze svých programů slibotechnu pro naivní voliče. V okamžiku vstupu do vlády by dělaly stejnou politiku jako dnešní vláda. Ostatně všichni vzpomínáme na to, jak voličům tyto dvě strany slibovaly, že nezvýší daně, ale hned jak se chopily vlády, tak voliče podvedly a daně zvýšily.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek, projednáváme státní rozpočet a žádám řečníky, aby se drželi daného projednávaného tématu.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Laudát, po něm je pan poslanec Holeček řádně přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já si opravdu připadám trošku jako na jiné planetě, protože vždycky tady někdo něco řekne naprosto suverénně a já se nechám zviklat. Tak jsem si našel sněmovní tisk 442, který je už tady ve Sněmovně. To je výroční finanční zpráva SFDI za rok 2014. Vy jste nedočerpali 15 miliard 873 milionů 778 tisíc. A jestli statutár této organizace neví, co se mu tam děje, tak přesně to je charakteristika vašeho chování. Ale já se vždycky nechám zviklat, já vím, že jsem si nějak myslel, že je to kolem 15 miliard nebo něco takového, určitě minimálně 11 a více. A vy mi tady úplně bez hnutí řeknete zcela suverénně, že to tak není, že o tom nevíte. Já opravdu nevím - je to sněmovní tisk 442.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, já bych vás chtěl požádat, abyste mě přestal cenzurovat, já vím, že jste zástupcem vládní koalice, a umlčovat mě tady. Já jsem jasně uvedl, že hovořím k rozpočtu na rok 2016. Začal jsem, říkám, trošku, ne tak do hloubky, ale rozebírat jednotlivé pasáže a argumentovat ohledně výdajů a příjmů. A vy mi tady naznačujete, že snad nehovořím k věci. Já vím, že jste zástupcem vládní koalice, ale jste také místopředsedou Sněmovny, tak se laskavě chovejte tak, abych se já jako opoziční politik mohl vyjádřit. Hovořil jsem krátce, hovořil jsem k věci, hovořil jsem asi desetkrát méně času než ostatní opoziční politici i vládní, takže se prosím vás chovejte tak, abych se tady v klidu mohl vyjádřit a necenzurujte mě!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každý v této Poslanecké sněmovně se může v klidu vyjádřit podle jednacího řádu. Já jsem pouze upozorňoval, abychom příspěvky, které zde zaznívají, vedli k projednávanému bodu.

Nyní poprosím do rozpravy pana poslance Holečka, řádně přihlášeného. Prosím.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, když koukám na hodinky, máme týden sázek, já si myslím, že jsem to měl dneska vsadit, že se svou řádnou přijdu na řadu až po 16. hodině, vyhrál bych, ale nesázím se. Nebudu zdržovat. Vrátím se od migrantů k projednávání rozpočtu.

Při projednávání rozpočtu na rok 2015 jsem z tohoto místa kriticky komentoval celkovou plánovanou výši, respektive plánovanou níži výdajů na výzkum, vědu a inovace. A opravdu upřímně jsem se těšil, že teď, když naše ekonomika roste, budu se moci u návrhu rozpočtu na rok 2016 nad podporou výzkumu, vědy a inovací upřímně radovat a překladatele rozpočtu upřímně chválit. Bohužel radovat se nemohu, poněvadž není zač chválit.

Je sice pravdou, že loňských 34,9 miliardy Kč, které byly do této kapitoly rozpočtovány pro tento rok, je na příští rok o 800 milionů více, 35,7 miliardy. Ale je rovněž skutečností, že v roce 2012 šlo do této oblasti 39,1 a v roce 2013 dokonce 39,8 miliardy Kč. A podíl výdajů na výzkum, vědu a inovace se v těchto letech pohyboval v rozmezí 0,97 až 0,98 % HDP. Z hlediska podílu na HDP ale výdaje na výzkum, vědu a inovace neustále klesají, a to až na v současnosti vládou navrhovaných 0,77 %. Přitom kdy jindy než v době ekonomického růstu, a dnes ráno to pan premiér Sobotka nazval jako silný, nebo do konce i masivní hospodářský růst 4 %, kdy jindy bychom měli tuto oblast masivně podporovat a investovat do naší budoucnosti? Namísto toho vláda potenciál ekonomického vzestupu rozpouští v neinvestičních výdajích. Jenom v platech a neinvestičních transferech soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům činí nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 neuvěřitelných 35,8 miliardy Kč.

Mimochodem, v této souvislosti bych rád požádal pana ministra financí, aby napříště ve výdajové části návrh státního rozpočtu v kapitole neinvestiční transfery v soukromoprávním subjektům přidal subkapitolu Transfery do Agrofertu, kterou tady dnes kolega Kalousek nazýval Babiš sobě, lépe by se nám to rozklikávalo. Děkuji.

Kromě absolutní výše navrhovaného deficitu, který je s ohledem na míru hospodářského růstu ekonomicky neobhajitelný, tedy stejně jako v loňském roce na tomtéž místě protestuji proti nízké podpoře, výzkumu, vědy a inovací a za sebe říkám, že projídací rozpočet ani v tomto roce nepodpořím.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP