(17.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

To také samozřejmě není pravda. Nakonec teď vidíme příklad Řecka, kde státní dluh snad činí 177 % HDP, takovou astronomickou částku. Snad příklad Řecka by mohl mnohým otevřít oči. Ale po pravdě zadlužovat se nemá ani občan, ani stát, i když s tím Řeckem - ono zas tak úplně hrozné to není, oni snad teď v této době řeší takový zásadní úkol, zdali by se neměli zabývat nějakým snížením těch nejvyšších důchodů, které jsou u nich 1 000 eur. To jsou ty jejich starosti.

Občan, když se zadluží, tak je to s ním jinak. Pokud by dluh občana dosáhl výše 39 % celkového hromadného rodinného produktu, tak by určitě jeho věřitelé na tu rodinu, na toho občana po právu poslali exekutory. To si ale socialistická vláda zřejmě nemyslí, a tak tedy pokračuje v zadlužování.

Já bych ještě chtěl zmínit něco, co je blízké resortu, který je díky mé příslušnosti k výboru pro životní prostředí pro mě blízké. Tedy kapitolu 315. K podrobnějším věcem se budu vyjadřovat pak ve druhém čtení. Ale chtěl bych jenom připomenout dvě věci. Navrhoval jsem tady v minulém projednávání státního rozpočtu, aby výdajový blok ochrana přírody a krajiny, položka program péče o krajinu, ze kterého obce z velké části realizují údržbu zeleně na svém území, byl zvýšen o 50 milionů korun, což jste tenkrát neschválili. Musím s pochvalou říci, že nyní tedy už v tom návrhu je částka ve výši 126 milionů korun, tedy o 50 milionů vyšší, než byla schválena loni.

Za druhé. Chtěl bych zmínit položku neinvestiční dotace neziskovým organizacím poskytované převážně v rámci hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Ta byla v roce 2014 10 milionů korun, v roce 2015 20 milionů korun. Já jsem tenkrát ten nárůst o 10 milionů kritizoval. A pro rok 2016 je v návrhu státního rozpočtu, který projednáváme, částka 32 milionů korun. Roste to tedy vůčihledně. Prostředky, jak je uvedeno v komentáři k této položce, by měly být směřovány zejména do oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty. To je tedy s podivem, když by tuto oblast z převážné části měla mít na starosti škola, školský systém. Jak si máme vysvětlit tento dramatický nárůst podpory ekologickým aktivistům? Nejedná se nakonec o peníze na další šíření zelené ekologistické ideologie? Anebo, nedej bože, nejde o skrytou podporu té nesmírně vlivné lobbistické organizace Rekonstrukce státu, která, jak víme, je součástí sdružení Frank Bold? A Frank Bold, už jsem to tady uváděl, je poměrně často dotováno právě ze státního rozpočtu. To je otázka, kterou by si tady měli položit všichni, kteří se upsali Rekonstrukci státu, v okamžiku, kdy se bude o návrhu rozpočtu, zejména o položce podpora nevládním neziskovým organizacím, tady ve Sněmovně hlasovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já to nechci zdržovat, ale taková malá poznámka na základě toho, co tady říkal pan kolega Zahradník, kterého si velmi vážím. On nám tady dával za příklad občana a jeho rodinný rozpočet. Já bych řekl, že musí rozdělit pravděpodobně, když už to dělá - tak se na to podívat tak, že jsou zodpovědní, méně zodpovědní a nezodpovědní občané. A když bych je tedy zprůměroval a přepočetl dluh občana na hlavu, tak věřte, že je větší v poměru deficit státního rozpočtu k hrubému domácímu produktu. Pokud bych tedy bral to, že průměrný občan si vydělá nějakou částku za rok a průměrný dluh průměrného občana je x, takt to je větší číslo, než je dluh státního rozpočtu k hrubému domácímu produktu, tedy ten podíl. Ale to snad jenom proto, že já si myslím, že většina občanů je zodpovědných, a když dáváme ty rodinné rozpočty jako příklad, že tak by se asi měl chovat stát, tak že bychom měli říkat rodinné rozpočty těch zodpovědných občanů. Protože ne všichni jsou úplně stejní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Urbanovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Už se blížíme ke konci. Já to nebudu protahovat. Většinu toho podstatného jste slyšeli z mého názoru tady z pravé strany. Nicméně bych chtěl upozornit, že během projednávání vládního zákona o státním rozpočtu na rok 2015 při druhém čtení, což bylo 3. prosince 2014, jsem předložil usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, usnesení číslo 77 z 10. schůze, které žádá Poslaneckou sněmovnu, projednávat závazné ukazatele - aby výbor mohl projednávat závazné ukazatele vývoje a inovací všech kapitol státního rozpočtu, ve kterých se tato položka vyskytuje. Já bych chtěl poprosit pana předsedu vlády, nebo možná pana zpravodaje, pana ministra financí asi ne, ale prostě někoho, kdo by nařídil ministrům, v jejichž resortu se vyskytuje věda a výzkum, aby tady tu položku z těch rozpočtů nějakým způsobem zpracovali a předali do výboru, který se vědou zabývá, protože doposud se k nám do výboru dostává jenom 5 kapitol - Akademie věd, GAČR, TAČR, Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství. Nicméně ta věda a výzkum se objevuje samozřejmě i v dalších kapitolách, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví apod. Tak abychom ve výboru odvedli správnou práci a nějakým způsobem se dokázali se všemi těmito kapitolami vyrovnat. Rád bych, aby se to tam dostalo alespoň před druhým čtením, tak abychom se tím mohli zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Váchovi. Poslední zatím řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Po ní s přednostním právem pan místopředseda Filip. A s přednostním právem pan předseda Stanjura. A pan předseda Kalousek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych reagovala na některé výroky, které zazněly v řeči pana premiéra Sobotky. Jsem ráda, že zde pan premiér hovořil o vztahu státního rozpočtu a evropských fondů. Těší mě, že toto téma nastolil. Mám totiž určitou pochybnost, zda byla v návrhu státního rozpočtu dostatečně zohledněna podoba Dohody o partnerství a jednotlivých operačních programů. V situaci, kdy se zacílení evropských peněz mění, a uvedu svůj oblíbený příklad 40 tisíc kulturních památek, na které nebude moci být čerpáno z evropských peněz, měl by na to podle mého názoru dostatečným způsobem reagovat návrh státního rozpočtu. Reaguje? A jak? Vzala vláda v úvahu, že některé projekty, které dosud z evropských peněz mohly být financovány -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně. Nevím, jestli státní rozpočet reaguje, ale já musím reagovat na neklid, který tady ve sněmovně je, a poprosit ctěné kolegy, aby vzhledem k dámě byli uctiví a nebavili se, případně své hovory přenesli do kuloárů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP