(18.10 hodin)
(pokračuje Filip)

A odpusťte mi to, ještě jednou to zopakuji: Jestliže malá akciová společnost s obratem okolo 10 milionů za rok zatěžuje silnice, policii, státní zastupitelství, soudy nějakým způsobem, tak přeci to její zatížení odpovídá její ekonomické aktivitě a také tedy podle toho má odvádět daně. Zatížení takového velkého podniku, který má obrat v miliardách korun, přece zatěžuje celý státní aparát, celou společenskou potřebu mnohem víc. Proč tedy nepožadovat od těch právnických osob vyšší daň?

Já nemluvím o daňové progresi pouze u fyzických osob. Mohl bych tady mluvit o tom, že ta deforma přeci nastala ve chvíli, kdy jsme zavedli společné zdaňování rodin, nebylo to spočítáno, když jsme zavedli jiné částky v těch paušálech, a z výběru 26 mld. korun ročně ještě v roce 2008 jsme na výběru 2,2 mld. ročně. U těchto ekonomicky aktivních lidí. Ano, je to výpadek cca 24 mld. Můžete říct, že 24 mld. není mnoho, ale nikdo s tím nic nedělá.

Vláda rezignovala na to, aby se zabývala pozitivními kroky v příjmu státního rozpočtu. To je ten důvod, pro který nemůžeme říct, že s tím státním rozpočtem se dá něco udělat. Určitě není cesta, že tady je škrtneme a budeme tzv. znovu škrtit ekonomiku, jako to navrhuje pravicová opozice. Vždyť je to k smíchu! Proč tak špatně skončily ODS a TOP 09? Protože dělaly špatnou ekonomickou politiku a lidé jim to v roce 2013 ve volbách sečetli! A vy chcete pokračovat v jejich politice, v jejich daňové politice? Proč to děláte jako vláda? Proč nevyužijete toho, že můžete nastartovat ekonomiku? Jestliže nechcete, tak prosím neříkejte, že máte aktivní ekonomickou politiku, že dobře řídíte tuto zemi a že jste kromě administrování pokročili v řízení státu k tomu, že se ten dluh jednou zaplatí. Ten dluh jste nezpůsobili. Alespoň ti, kteří tady sedí poprvé za některá hnutí. Ale způsobily ho vlády od roku 1993, pokud tedy si vezmu Českou republiku, nebudu vzpomínat na federaci. A jestliže to chceme odstranit, tak se přeci musíme poučit z tohoto období a ty dluhy a ty chybné kroky pravicových vlád přeci napravovat tím, že odmítneme jejich politiku a vrátíme se k těm ekonomickým krokům, které zavádí ty pozitivní impulsy, které vedou k tomu, že státní rozpočet bude nejen vyrovnaný, ale bude v zisku a budeme schopni zaplatit chyby, které udělali ti, kteří vás předcházeli.

Prosím, nezlobte se na nás, ale v tomhle ohledu, protože jste neudělali ani přes roční pauzu, kterou jsme vám nechali jako levicová opozice, a nepředložili jste žádné daňové zákony, nemůžeme tolerovat takto předložený státní rozpočet. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Andrej Babiš, po něm pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já bohužel s tím nemůžu vůbec souhlasit. Pan kolega Filip zapomněl na situaci, kdy my jsme nastoupili. Co všechno nebylo. Nebyl zákon o státní službě, nečerpali jsme vůbec peníze z Evropy. A my jsme jasně řekli, že nejdřív chceme vybrat daně a potom se podíváme na tu daňovou soustavu. My zavádíme tady věci, které měly být zavedeny už dávno! Boj proti šedé ekonomice, elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení, Kobra, prokazování původu majetku. Poprvé zákon o hazardu za 25 let! Tak vy říkáte, ano, máte pravdu, mimořádný růst je 2015, ano, ale na 2016 my přece očekáváme rekordní daňové příjmy. A proč? Protože bude to kontrolní hlášení, protože nastoupí ty mechanismy, které my jsme předložili. Tak já nevím, jak jsme měli ještě stihnout daňovou reformu. Ta přece se dělá tři čtyři roky, jak dobře víte. Takže já si myslím, že to není korektní a myslím si, že to máme dobře naplánováno. Že tento rok ano, je mimořádný růst, příští rok bude zase asi normální růst. Ale už nastoupí ty mechanismy, které zavádíme. Kontrolní hlášení, to je nejdůležitější. Prokazování původu majetku, elektronická evidence tržeb, reverse charge, Kobra, vlastně zrušení daňového ráje Praha! A tahle všechna opatření. Takže znovu opakuji, že za roky 2014, 2015, 2016 příjem do veřejných rozpočtů, daně, odvody je 176 miliard. A do konce roku 2018 je to 300 mld. Tak prosím vás buďte objektivní a zkuste se podívat na to, co všechno tahle vláda musí řešit, všechny ty resty, které jsme zdědili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, po něm pan místopředseda Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já jsem byl pokárán kolegy, že zdržuji s faktickou poznámkou, takže budu velmi stručný. Já nemůžu nereagovat na pana kolegu Filipa. No proč neděláme ty pozitivní kroky? Proč nezatěžujeme firmy většími daněmi? Já mám totiž velkou obavu, že se nám začnou přesouvat do těch míst, kde se ty daně platí menší, do daňových rájů. A nakonec v tom výsledku ještě vybereme na daních méně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Plzákovi. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já jen fakticky. Já jsem přeci řekl, že jsme čekali, poctivě jsme čekali celý rok 2014, poctivě jsme čekali celé první pololetí 2015. A pokud jde o takové zákony, jako je majetkové přiznání, jako návrhy, které se týkají dalších kroků, tak jsme samozřejmě byli trpěliví. Ale nezlobte se na mě, přeci kromě toho, co se zadministruje, taky musí přijít nějaký nový systém. A při zavádění nové daňové soustavy byste samozřejmě ten systém zavedli a měli byste mnohem vyšší příjem. To je to, co já říkám. Ano, my jsme byli trpěliví, ale ta trpělivost nám prostě došla, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to byly zatím veškeré faktické poznámky. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se přihlásil, abych přečetl návrh usnesení a předal ho panu zpravodaji, tak ať o něm pak můžeme hlasovat. Nicméně mi nedá, abych nezareagoval na to, co se tady odehrává v posledních deseti patnácti minutách, nebo co tady slyšíme.

Já jsem se dvakrát podíval na hodinky a zjistil jsem, že fakt není 18.50, kdy běží v televizi Večerníček a posloucháme pohádky. Ale přesto jsme slyšeli pohádku o tom, jak ta naše země byla bohatá v roce 1989 a od té doby jde všechno špatným směrem. Už jsme jenom neslyšeli o tom, že kromě toho, že jsme byli bohatí, že jsme byli i svobodní. To už jako chybělo k tomu.

Pan místopředseda Filip říkal, že by chtěl vysvětlit, proč nejsou progresivní daně a vyšší daně pro firmy, pro občany. Já říkám, že to vzdávám. Vysvětlovat komunistům daňový systém tak, aby to pochopili - oni to moc dobře chápou, ale oni mají toho třídního nepřítele a jedním z nástrojů boje je ta daňová politika. Takže to určitě nebyla upřímně míněná žádost o vysvětlení. Protože kdyby chtěl, tak by to určitě dávno pochopil, v čem je problém.

A teď k čemu jsem se přihlásil původně. Já jsem avizoval ve svém vystoupení, že náš klub navrhne usnesení. Já bych ho přečetl a pak ho v písemné podobě předám panu zpravodaji.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k bodu č. 1 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. "Poslanecká sněmovna dle § 102 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny doporučuje vládě snížit celkové výdaje státu pro rok 2016 o 30 mld. korun, to je na 1 220 856 787 167 korun." Takhle přesně rozpočtujeme. Ten návrh vlády je o 30 mld. vyšší a je to až na 167 korun. Termín pro předložení nového návrhu se stanoví na 20 dní od doručení usnesení předsedovi vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím o předání panu zpravodajovi.

S faktickou poznámkou nyní pan místopředseda Vojtěch Filip, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš. Prosím, pane místopředsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP