Stenografický zápis 42. schůze, 10. března 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Roman Sklenák


142. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015 /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jiří Mihola


143. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015 /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec René Číp


145. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015 /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Šrámek


147. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Roman Sklenák


132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Holík
Poslankyně Miloslava Vostrá


133. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze /sněmovní tisk 492/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Igor Jakubčík


134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 9.41 hodin do 9.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová


135. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Pavel Holík


136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015 /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá


137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec René Číp


138. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec René Číp


131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura


139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Koníček


206. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 475/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


208. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015 /sněmovní tisk 644/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Koníček


209. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2014 /sněmovní tisk 515/

Poslanec Vlastimil Gabrhel
Poslanec Zbyněk Stanjura


210. Informace o podpořeném financování za rok 2014 /sněmovní tisk 534/

Poslanec Vlastimil Gabrhel
Poslanec Zbyněk Stanjura


211. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2014 /sněmovní tisk 553/

Poslanec Vlastimil Vozka


212. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Vlastimil Gabrhel
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr kultury ČR Daniel Herman


213. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 /sněmovní tisk 607/

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


214. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2014 do září 2015 /sněmovní tisk 634/

Poslanec Miroslav Grebeníček


215. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014 /sněmovní tisk 640/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


224. Ústní interpelace

Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Simeon Karamazov
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Nina Nováková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Nina Nováková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Daniel Korte
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Jana Hnyková
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Hnyková
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Radim Holeček
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Radim Holeček
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Bendl
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 16.34 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP