Úterý 6. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Pokorná Jermanová)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, opět jde v podstatě o transpoziční normu, takže bych jenom velmi stručně uvedl předkládaný návrh novely transplantačního zákona. Jak již tady bylo uvedeno v rámci prvého čtení, tato novela úzce souvisí s projednávaným vládním návrhem novely o zákonu o lidských tkáních a buňkách, sněmovní tisk 810, který byl před chvílí projednáván.

Hlavním cílem návrhu novely transplantačního zákona je opět transpozice směrnice Komise EU 2015/566, a to pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, a jde v podstatě o úpravu technického charakteru. Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří některé opravy pojmu v návaznosti na nový občanský zákoník a odstranění některých legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.

Závěrem bych jenom chtěl zmínit, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit s tímto vládním návrhem zákona souhlas s tím, že k němu výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, věřím, že vzhledem k tomuto tento návrh zákona podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 811/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Leoš Heger, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ještě jednou dnes. Jak tady už předběžně konstatoval pan ministr zdravotnictví, sděluji, že výbor pro zdravotnictví projednal změny transplantačního zákona na svém zasedání dne 21. září 2016 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila s návrhem souhlas ve změně případných přijatých pozměňovacích návrhů. Zároveň konstatuji, že žádné pozměňovací návrhy předloženy nebyly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Taktéž nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu tedy končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP