(14.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Česká kultura obživla na přelomu 18. a 19. století právě díky životu v českých hospodách. Kavárny, vinárny a společenské salony byly německé. Chápu, že pan ministr Babiš, který je z Bratislavy, nemá vztah k české hospodě.

Možná bychom našli řešení. Chápu, že bohaté restaurace třeba v Praze nemají problémy jako majitelka bufetu někde v malé obci. Co třeba ustanovit, ať je EET do určitého obratu dobrovolná, s tím, že kdo se připojí, bude mít nějaké bonusy? Cílem přece není někoho ničit a zvýšit státu sociální výdaje, ale naopak pojďme situaci, kterou zpackala Sobotkova a Babišova vláda společně napravit.

Prosím vás tedy ještě jednou o schválení návrhu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, na zařazení bodu programu s názvem Diskuse o zrušení či odložení EET.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Já myslím, že můžete rovnou pokračovat tím druhým bodem.

A já znovu prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, 30. října se afghánský migrant pokusil na infekčním oddělení Nemocnice na Bulovce v Praze znásilnit zdravotní sestřičku. Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák veřejně potvrdil, že to je legální migrant. Dne 10. listopadu jsem proto v Poslanecké sněmovně přednesl na premiéra Sobotku ústní interpelaci, kde jsem premiéra požádal o odpověď na otázku, na základě jakého programu na integraci migrantů, který odsouhlasila vláda, zde tento afghánský migrant žije. Žádnou konkrétní odpověď jsem však ani tehdy, ani dosud neobdržel.

Žádám tedy o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o všech migračních programech v České republice. Vzhledem k tomu, že Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda nepřetržitě přijímá do České republiky natrvalo migranty a vynakládá na to ze státního rozpočtu doslova miliardy korun, jak vyplývá z písemné odpovědi premiéra Sobotky na moji interpelaci, tak považuji za mimořádně důležité, aby celá Poslanecká sněmovna a také občané České republiky získali ucelený přehled o tom, na základě jakých postupů vláda migranty natrvalo do naší republiky přijímá a o kolik peněz vláda okrádá české potřebné občany, a místo aby pomohla našim lidem, tak utrácí miliardy za integraci cizinců, jako je tento Afghánec, který se pokusil znásilnit přímo v nemocnici zdravotní sestřičku.

Je nutné, abychom my i veřejnost dostali odpovědi na tyto otázky: Jakým způsobem byl zlegalizován pobyt tohoto migranta? Byl to člověk, který požádal oficiálně na českém zastupitelství v nějaké zemi o azyl? Nebo vláda či ministři a úřady pod vedením Sobotkovy vlády mu vyhověli? Anebo to byl migrant, který o azyl požádal poté, co nelegálně překročil naši hranici nebo hranice evropského schengenského prostoru? Kdo to schválil? Jak a kým byl tento člověk a jeho minulost prověřován? Prostřednictvím jakého programu sem byl tento migrant přijat? Uveďte prosím přesnou specifikaci tohoto programu. Kdo tento program schválil? Podílela se na jeho přijetí nějaká nezisková organizace? Pokud ano, jaká? Jaké peníze byly pro tento program alokovány? Z jakých zdrojů? Kdo je za tento program odpovědný?

Premiér Bohuslav Sobotka v reakci na moji minulou interpelaci uvedl, že jakmile zjistí bližší odpověď na tyto otázky, tak je připraven ji poskytnout. Od znásilnění již uběhl měsíc a premiér Sobotka stále mně ani veřejnosti požadované informace neposkytl. Žádám proto o zařazení tohoto mimořádného bodu a v rámci projednávání žádám o jasné a konkrétní odpovědi.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje od počátku nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. Odmítáme nelegální migraci. Prosazujeme zákaz propagace islámského práva šaría v České republice. Říkáme jasně - peníze musí jít našim lidem, ne migrantům. Chceme bezpečnou, prosperující a spravedlivou Českou republiku. Vaše, tedy Sobotkova a Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli.

Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněna? Uvědomujete si, že tím, že přijímáte do České republiky tyto migranty, tak jste de facto spolupachateli tohoto otřesného činu? Máte vy osobně, vládní poslanci, pocit, že je vše v pořádku, včetně pana premiéra, nebo že někdo anebo nějací lidé někde selhali? Kdo konkrétně, pane premiére a vládo? Budete osobně kontaktovat - a k tomu jsem vyzýval premiéra - tuto znásilněnou ženu a vysvětlíte jí do očí, proč přijímáte africké a arabské migranty do České republiky? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví?

Žádám tedy z výše uvedených důvodů o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o všech migračních programech v České republice, aby si všichni poslanci i veřejnost udělali konkrétní přehled o tom, na co přesně vláda vynakládá miliardy korun, za které integruje tyto migranty do České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Koníčka. Připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jsou to body 113, sněmovní tisk 738, a bod 161, sněmovní tisk 842. Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 30. listopadu odpoledne jako první a druhý bod, případně po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Plíška. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, současná vláda měla již podle dřívějšího legislativního plánu pro toto volební období, poprvé už na konci roku 2014, předložit do vlády nový zákon o znalcích. Mělo to udělat Ministerstvo spravedlnosti. Do dnešního dne Poslanecká sněmovna neobdržela nový zákon o znalcích a nový zákon o tlumočnících. Na podvýboru pro justici, který vede kolegyně Válková, se před časem dohodlo, dohodli jsme se, dá se říci, napříč politickým spektrem, že pakliže Ministerstvo spravedlnosti, resp. vláda, do konce září nedoručí Poslanecké sněmovně nový zákon o znalcích, bude vhodnější jít cestou novely zákona.

Já jsem před časem, je to už několik měsíců, předložil novelu zákona o znalcích a tlumočnících, která může řešit základní problémy v oblasti znalců, znalecké činnosti a vypracovávání posudků soudními znalci. Vzhledem k tomu, že tady do dnešního dne Ministerstvo spravedlnosti tento zákon nepředložilo, a obávám se, že zcela nový zákon už v tomto volebním období, i kdyby ho předložilo za týden, jako že nepředloží podle informací, které máme, tento návrh už nestihneme projednat, myslím si, že je vždycky lepší udělat něco než vůbec nic. Proto vás žádám, abychom zařadili můj návrh novely zákona o znalcích a tlumočnících, sněmovní tisk 697, což je bod 103, jako první bod po pevně zařazených bodech, a to alternativně buď tento pátek 2. prosince, nebo následující pátek 9. 12. na program této schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Grospiče. Po něm pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl pevně zařadit dva body z programu naší dnešní schůze číslo 53, a to na středu tento týden 30. 11. odpoledne po pevně zařazených bodech.

Bod 119, zákon o Pražském hradě, sněmovní tisk č. 781. Myslíme si, že vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu, vzhledem k tomu, jakým způsobem probíhají církevní restituce, by bylo nanejvýše potřebné, aby Sněmovna už přikročila k projednávání tohoto předloženého návrhu zákona.

Tím druhým bodem je bod 143, referendum o vystoupení ze Severoatlantické aliance, sněmovní tisk číslo 908, který navrhuji zařadit po pevně zařazených bodech na 7. prosince odpoledne, rovněž z těch důvodů, že si myslíme, že současná bezpečnostní situace se natolik rychle vyvíjí ve světě i kolem České republiky a sama aktivita Severoatlantické aliance vzbuzuje takové pochybnosti, které neskýtají vůbec žádné záruky bezpečnosti pro Českou republiku, že by bylo velice potřebné, aby občané o setrvání v tomto vojenském paktu rozhodli v referendu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám. Prosím jenom - ten bod 53 - kam si ho přejete zařadit? (Odpověď mimo mikrofon.) 93, pardon.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Ne, bod 143 na -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tomu jsem rozuměl. Ten první navrhovaný bod?

 

Poslanec Stanislav Grospič: 119 na tuto středu po pevně zařazených bodech odpoledne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Prosím pana předsedu Kalouska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP