(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Já si nebudu ani stěžovat ani fňukat, to nechám na vládních poslancích. Ale když pan předseda Sklenák tak procítěně promluvil, jak ta dohoda platí a jak bychom to neměli rozbíjet hned první den, tak mi nedá, abych mu nepřipomenul dnešní hlasování číslo 2 a 3. První, kdo tu tolik ctěnou dohodu, kterou tak vzýval pan předseda Sklenák, narušil svým návrhem, byl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, pan předseda Faltýnek. Nejenom že nedostal za uši od pana předsedy Sklenáka, ale dokonce - já čtu včera, dnes a asi i zítra o tom, jak ČSSD nesouhlasí s chaosem, který tady zavádí ministr financí v oblasti EET, a jak jsou zásadně proti, ale současně umožnili svým dnešním hlasováním, aby třetí čtení proběhlo na této schůzi, abychom o tom chaosu mohli hlasovat. Tak si vyberte: buď ten chaos dělá jenom Babiš, nebo vy všichni. Myslím, že odpověď znáte. Děláte ho vy všichni.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ne, já už bych se chtěl dostat samozřejmě k jednotlivým bodům, ale musím zareagovat. To, co navrhoval pan kolega Faltýnek, se skutečně nedalo vyřešit na organizačním výboru, protože v té době nebylo možné zařadit třetí čtení těchto zákonů. Aspoň tak jsem dostal informaci dneska na grémiu. A nebylo to pevné zařazení, ale pouze do programu. Takže je otázka, jestli třetí čtení proběhne. Skoro si myslím, že ne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už máme malé okénko výkladů jednacího řádu, tak já samozřejmě jenom poprosím, nevím, jestli mi pan předseda Sklenák, prostřednictvím pana předsedy, odpoví. A co se změnilo, když na organizačním výboru to nešlo projednávat, dneska o tom šlo hlasovat? Co se změnilo podle zákona? Kdybyste byl tak hodný a odpověděl mi. Nebo jste se jenom báli projevit svůj názor? Já myslím, že platí za B. Nic se nezměnilo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další přihlášky nevidím. V tom případě nám nezbývá nic jiného než hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku, tak jak byl upraven případnými pozměňovacími návrhy.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu 53. schůze. (Reakce z pléna.) Dobrá, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože byla signalizována žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci. Ještě zazvoním, aby kolegové z předsálí mohli dojít. Jakmile se ustálí počet přítomných, budeme hlasovat.

 

Ještě jednou: hlasujeme o návrhu pořadu 53. schůze, tak jak byl uveden na pozvánce a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18, přihlášeno je 173, pro 102, proti 53. Konstatuji, že s návrhem pořadu byl vysloven souhlas.

 

Ještě přečtu dvě omluvy. Omluva pana poslance Benešíka od 14 do 16.30 z pracovních důvodů. A pan vicepremiér Bělobrádek se omlouvá od 17.45, předpokládám do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, chtěl bych navrhnout na žádost předsedy Senátu, abychom umožnili vystoupení paní senátorce Zdeňce Hamousové a panu senátoru Radko Martínkovi.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 19, přihlášeno je 175, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy bod číslo

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 564/12 - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 564/13. Vítám paní senátorku Zdeňku Hamousovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr Jiří Dienstbier.

Prosím sněmovnu o klid a znovu prosím všechny poslankyně a poslance, kteří chtějí diskutovat, aby tak činili mimo jednací sál! A platí to i pro předsedy vyšetřovacích komisí. Pane poslanče! (Poslanec Blažek končí diskusi s poslancem Richardem Dolejšem.)

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, asi nemá smysl do detailů tady uvádět základní principy zákona. Jenom doopravdy velmi stručně.

Kromě elektronického registru oznámení posílení kontroly, oznámení na počátku výkonu funkce, většího rozlišení sankcí Sněmovna doplnila pozměňovacími návrhy některé další důležité body a bohužel ty změny nebyly promítnuty důsledně těmi pozměňovacími zákony. Na to Senát zareagoval tak, že přijal několik legislativně technických návrhů, které nemění věcně podstatu zákona. S jedinou výjimkou a tou je posunutí účinnosti. Vzhledem k tomu, že registr oznámení musí být vytvořen na základě veřejné zakázky, kterou musí zadat Ministerstvo spravedlnosti, tak byla posunuta účinnost zákona z 1. ledna příštího roku na 1. září příštího roku, což fakticky žádná změna není, protože tak jako tak by Ministerstvo spravedlnosti dříve ten informační systém nevytvořilo. S tím, že v zásadě vše ostatní z hlediska účinnosti zůstalo nastejno s drobnou odchylkou u § 4b a 4c, kde není pevně stanovena 1. ledna, ale 15. dnem po vyhlášení zákona, což je plus minus pár dnů v zásadě totéž. Takže ani tady v podstatě nedochází ke změně.

To znamená, že návrh je v podstatě vrácen Senátem víceméně ve stejném znění. Věcně tam ke změnám doopravdy nedošlo, byly odstraněny legislativně technické problémy a ta účinnost umožní, aby Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo doopravdy funkční systém ke dni účinnosti zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové. Nejprve pan poslanec Vozka. Není tomu tak. Paní poslankyně Kovářová? Také ne. A pan poslanec Plíšek rovněž ne. V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby první vystoupila paní senátorka a samozřejmě dále ti, kteří se přihlásí. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Zdeňka Hamousová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, ctěná Sněmovno, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením Senátu z 28. schůze konané 19. října 2016, kdy Senát přijal usnesení číslo 551, kterým si dovoluje vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona Poslanecké sněmovny č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozměňovacích návrhů. Předkladatel návrhu zákona velmi precizně a jasně vysvětlil přijaté pozměňovací návrhy. Dovolte mi, abych ještě jednou zopakovala jejich zdůvodnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP