(15.10 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Dámy a pánové, když už řešíme zákon pro jednoho člověka a pro jednu firmu, tak mi dovolte pár slov k dotacím.

Pan Babiš a jeho firmy jsou neustále obviňováni, i tady některými kolegy, že žijí z dotací, že dotace jsou vyšší než placené daně, že firmy drží obchod se státem a podobné nesmysly. Realita je ale jiná. Každý český zemědělec, a to lze ověřit, kdyby tady mezi námi seděl pan ministr zemědělství, tak by nám to určitě potvrdil, má stejnou dotaci z Evropské unie na hektar, což je zhruba 5 500 korun na jeden hektar, pro všechny stejně. Agrofert má celkem 110 tisíc hektarů v nájmu a zhruba 20 tisíc hektarů ve vlastnictví, to znamená, že z této takzvané nárokové dotace zaplatí vlastníkům půdy více než polovinu této částky na nájemném. Ročně takto platí firmy skupiny Agrofert zhruba 350 mil. korun za nájem pozemků majitelům.

Stále také slyšíme, že Agrofert v posledních letech významně navýšil čerpání dotací v souvislosti s angažmá pana Babiše ve vládě. Kdo by měl zájem, ať nezdržujeme ostatní, mám tady přesná čísla, kdo by opravdu potom chtěl argumentovat tímto argumentem, tak bych se s ním moc rád podělil o konkrétní čísla, nicméně je to pravda. Růst dotací pro Agrofert existuje a má dva důvody. Za prvé roste výměra obhospodařované půdy plochy hektarů, to znamená, že když hospodařím na větší ploše než v minulosti, tak logicky dostávám více peněz na hektar. Druhý důvod je, že v posledních letech byly realizovány ekologické investice zejména v některých chemičkách, které byly schváleny minulými vládami na základě požadavku Evropské unie z hlediska požadavku na životní prostředí a ekologii.

Další dotace, na které dle tohoto zákona společnosti vlastněné panem Babišem ztratí nárok, jsou investiční dotace pro zemědělce a zpracovatele na rozvoj nových technologií a kapacit zejména v živočišné výrobě, kde vznikají nová pracovní místa.

Ještě mi dovolte na závěr pár konkrétních čísel k dotacím a placení daní koncernem Agrofert. Za deset let od roku 2006 do roku 2015 zaplatil Agrofert, nebo jeho firmy na dani z příjmu právnických osob do státního rozpočtu částku 5 mld. 730 mil. 880 tis. a na dotacích z rozpočtu České republiky dostaly společnosti částku 2 mld. 270 mil. Z rozpočtu Evropské unie dostaly tyto společnosti částku 4,6 mld. a v České republice celkem odvedly společnosti Agrofertu do státního rozpočtu na daních z příjmu a zdravotním a sociálním pojištění za deset let částku ve výši 22,8 mld. korun. Toto jsou pouze suchá čísla, ale prosím, až budeme zase příště diskutovat v médiích, jak je to s dotacemi a kdo na úkor koho žije, abychom používali opravdu relevantní a ověřená čísla.

Závěrem mi dovolte poslední větu, vyjádřit názor, že tento zákon, a je to většinový názor našeho poslaneckého klubu, ať už je to verze senátní, nebo sněmovní, je z našeho pohledu protiústavní, v rozporu s Listinou základních práv a svobod a v neposlední řadě také, jak už jsem uvedl například u dotací, i v rozporu s pravidly společné zemědělské politiky Evropské unie.

Tolik z mé strany pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dvě faktické poznámky - pan poslanec Kučera a potom pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se velice krátce dotkl projevu pana předsedy Faltýnka víceméně dvěma krátkými poznámkami.

První je, jak tady zmiňoval jednotlivé zákony a zmiňoval lex Babiš, tak bych chtěl upozornit, že existuje i lex Schwarzenberg, na ten tady zapomněl, ten už je skutečně pár desítek let, pokud by ho chtěl pan předseda Faltýnek zrušit, tak samozřejmě má možnost.

Druhá poznámka je, že jsem vnímal vaše hnutí, vážený pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, jako to, které jde do politiky narovnat podnikatelské prostředí. Vy jste naložili těm nejmenším na záda těžký kámen, který dneska nesou v podobě od 1. 12. elektronické evidence tržeb, zavedli jste kontrolní hlášení k DPH, finanční úřady zvýšily svoje kontroly na maximum, to si může asi každý ověřit ve firmě, pokud podniká, že na finančáku se téměř netrhnou dveře, kontrolujete DPH, kontrolujete dotace, kontrolujete audity, posíláte audity na audity, a všechnu tu zátěž jste přenesli na malé a střední podnikatele.

Já si myslím, že všem bychom měli měřit stejně, to znamená i těm největším, a to je myslím snaha o narovnání tohoto podnikatelského prostředí. Takže věřím, že tento zákon projde a podnikatelské prostředí narovnáme nejenom pro malé a střední podnikatele, ale i pro největší.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo.

Mám jen zdvořilý dotaz na pana předsedu Faltýnka. Já jsem se zájmem poslouchal údaje z bilance holdingu Agrofert a nebylo mi úplně jasné, a proto se chci zeptat, zda pan předseda vystupoval jako předseda poslaneckého klubu ANO, anebo jako člen představenstva holdingu Agrofert. Pokud to bylo jako za prvé, jako předseda klubu ANO, pak se přiznám, že jsem tomu nerozuměl. A pokud vystupoval jako člen představenstva holdingu Agrofert, tak jsem ho chtěl přátelsky upozornit, že si popletl podklady. Tady je Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď s přednostním právem pan ministr a potom pan poslanec Vondráček.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pan poslanec Kalousek mě lehce předběhl, protože jsem chtěl upozornit na tutéž věc, že pan poslanec Faltýnek je člen představenstva společnosti Agrofert. Ono je to pikantní, protože právě projednáváme zákon o střetu zájmů, který ve stávajícím znění říká v § 3 odst. 2, že dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které by jako veřejný funkcionář byl povinen prosazovat a hájit.

Je pravda, že stávající znění nemá definici toho, co je osobní zájem. Pan poslanec Faltýnek to zjevně jako svůj osobní zájem nevyhodnotil, podle nového znění už by hodnocení bylo naprosto jednoznačné. Soudím tak, že ani dnes, ani minule při projednávání tady svůj střet zájmů tedy přinejmenším neoznámil, ani před hlasováním.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady svým poněkud nudnějším příspěvkem zasáhnu do svěží debaty, která tady probíhala. Já dokonce v rámci svého příspěvku zřejmě ani jednou nepoužiji slovo Babiš, ani jednou neřeknu Agrofert, já se pokusím držet se striktně právního textu. Na tabuli svítí novela o střetu zájmu, jsem tady opět již poněkolikáté a poněkolikáté se budu snažit jaksi upřít vaši pozornost k jednotlivým ustanovením zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP