(17.40 hodin)
(pokračuje Rutová)

Oslovila jsem jednoho člověka, který údajně je v Legislativní radě vlády pro národnostní menšiny. Seznámila jsem ho s celou situací, sešli jsme se v mém poslaneckém dni. Mám takovou složku všech těch věcí z té obce. On se na to podíval a říkal: "No tak mi to dejte, já si to prostuduji, ale já chci honorář". Já jsem se zarazila a řekla: "Jak - honorář?" A on mi řekl: "No, nechci moc, tak 20 tisíc.".

Víte, tohle mě tedy opravdu dostalo, protože zároveň jsme na minulém petičním výboru vlastně schvalovali rozpočet vlády. Peněz, co jde do těchto aktivit, je taková síla, a vy to všichni víte. Opravdu by se s tím mělo něco dělat, protože my si neuvědomujete, co zažehneme nenávisti mezi bílými a černými, když to takto musím říci. A tady právě vzniká rasismus.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, přihlásila jste se k faktické poznámce.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Já se omlouvám. Já si příště vezmu delší čas, abych vás s tím seznámila dokonale. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo vám nebrání přihlásit se do rozpravy. Máme ještě dvě další faktické poznámky. Kolegu Opálku požádám o posečkání. Nyní paní poslankyně Hana Aulická, potom pan poslanec Vozka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych vaším prostřednictvím reagovala na slova pana kolegy Fiedlera. Já jsem z Mostu. Jsem z Ústeckého kraje a tu situaci samozřejmě znám velice dobře. To, co jste tady říkal - z mnoha pohledů s vámi mohu souhlasit a souhlasím. Já jsem ve výboru pro sociální politiku důrazně apelovala na zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci této novely, aby neřešili substandardní formu bydlení, tedy ubytovny, ale aby řešili právě standardní formu bydlení, tedy normálně byty.

Jde o to, že tento návrh vznikal při sepsání koaliční dohody, a když jsem apelovala na tento problém, který vzniká s byty - dnes je to okrajově bohužel jenom ty ubytovny -, tak mi bylo řečeno, že to prostě není na pořadu dne, nehledě na to, že paní ministryně i ostatní náměstci jsou v Ústeckém kraji pomalu jako doma, ale prostě to neměli v zadání.

Další věc. Vy tady hovoříte, nevymahatelné pohledávky že se odepisují a že prostě je to nespravedlivé. Jenom bych chtěla říci, samozřejmě média to umí říci a vy jste to bohužel řekl také velice špatně, jsou to pohledávky, které prostě město už nemá možnost jakýmkoli způsobem vymáhat. Jsou to většinou lidé, kteří zemřeli, nebo už se využily všechny možnosti, i exekuce, jak z nich dostat peníze. Tito lidé prostě už nemají - nebo my jako město z nich nemáme možnost ty peníze dostat. Proto se to odepisuje. Nejsou to žádné finance, které by město řeklo: my to tedy zaplatíme, nebo to odepíšeme a už to nechceme. Není to pravda. Město využije vždycky všechny možné prostředky k tomu, aby ty peníze dostalo zpátky v co možná největším počtu. Bohužel, jde to do milionů, ale je to i o tom, co máme v Mostě za skvadru lidí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, i vám uplynul čas k faktické poznámce. Nemohu jinak.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Takže to jen na vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy ještě dvě faktické poznámky, pan kolega Vozka, potom ještě faktická poznámka kolegy Fiedlera. Paní ministryně s přednostním právem po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, paní poslankyně mě předběhla. Pan kolega Fiedler si zevšeobecnil některé informace z Ústeckého kraje, které úplně přesně na sídliště Chanov nefungují. Město skutečně odepisuje dluhy, které se nashromáždily, ale z 99 % za zemřelými občany. Jinak vedeme naprosto perfektní evidenci o tom, kdo co městu dlužil a dluží. Některé části jsou v podrozvahové evidenci, které prostě evidujeme. Ale nebudu tady řešit účetnictví.

Pokud bych mohl ještě reagovat na to, jaký je stav na sídlišti. Tak to sídliště patří městu. Město není tím, kdo zneužívá svého postavení, a nezvyšuje zatížení dávek, takže se nechováme jako soukromé subjekty v jiných případech, třeba na ubytovnách. Tolik na doplnění předchozího vystoupení paní poslankyně.

Ještě k vybydleným bytům. Je to už historie, protože dva domy, které jste viděl na sídlišti Chanov, už byly pobořeny a zlikvidovány, protože právě se nám na neznámá místa v republice ti lidé odstěhovali a nemáme informace o jejich pobytu a ty volné byty ještě ten den nebo následující den jiní obyvatelé tak zdevastovali, že už nejdou opravit, a ani je nechceme opravovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vozkovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Fiedlera. Pak bychom se vrátili do rozpravy, kdy se hlásí pan kolega Opálka, po něm paní kolegyně Aulická. Předtím samozřejmě s přednostním právem paní ministryně. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já jsem rád, že paní ministryně se hlásí s přednostním právem a chce vstoupit do diskuse. Jen jsem chtěl zareagovat na kolegyni Aulickou. Já tomu rozumím, jak to tam bylo s městem, že to byla prostě situace neřešitelná. Víte, ale město jako správce zaplatilo dluhy dodavatelům. A u soukromých vlastníků domů, u těch společenství, to za ně nikdo nezaplatil. Oni to museli zaplatit sami a dostávají se do problémů. Oni nemají obecní rozpočet. Když to bylo nevymahatelné, tak to prostě to město - ono už to zaplatilo dříve a teď ty pohledávky odepsalo. A ta soukromá společenství vlastníků tuhle možnost nemají. Oni to musí zaplatit sami za sebe za ty dlužníky. A tady je obrovský rozdíl.

Že to byla situace velmi obtížně řešitelná, já jsem si toho vědom a asi město nemohlo udělat nic jiného, než udělalo. Já jen poukazuji na to a mám zájem na tom, aby se tento problém nevalil pořád dál, abychom tomu už udělali přítrž a tyto nové chyby nevznikaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Fiedlerovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Já se pokusím nějak maximálně stručně o pár poznámek, abychom věděli, o čem mluvíme.

Jsou tady dvě dávky na bydlení. V současné době každá je v jiném zákoně. Teď tady máme novelu zákona o hmotné nouzi. To se tedy týká toho doplatku na bydlení. Na ten vydáváme ročně něco pod 3 miliardy. Určitě na příští rok neplánujeme dvojnásobnou částku, to je nějaký omyl, nevím, kde by se to vzalo. Ten doplatek se netýká jenom ubytoven, ale je takovým symbolem vlastně pro ty nejchudší.

Co se týče toho, co dělá problémy, o čem tady mluvil pan poslanec Fiedler, v těch domech, v těch panelových domech, kde se do těch prázdných bytů, kde je spoluvlastnictví, stěhují problematičtí lidé na dávkách, tak to je tedy příspěvek na bydlení, ten je v zákoně o státní sociální podpoře. Zatímco ten doplatek na bydlení my už jsme v předchozí novele docela slušně regulovali a teď vlastně tahle novela přináší další regulaci, tak u toho příspěvku do toho vstupuje třeba občanský zákoník, vstupují do toho hygienické standardy, vstupují do toho právě ta pravidla, resp. která nejsou, jak mají, nebo spíše jak nemají v případě České republiky co říci k nově nastěhovaným lidem ti ostatní vlastníci. Toto je soubor opatření, který analyzovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože už dávno víme, že to je problém. Ale bohužel, je tam řada opatření, která nejsou v gesci Ministerstva práce. Takže my jsme v létě připravili na vládu materiál, který úkoluje ostatní resorty, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj, ale třeba i Ministerstvo zdravotnictví, protože když jsme, jak říkám, analyzovali ty věci, tak jsme prostě k mému úžasu třeba zjistili, že někdy v roce 2006 zmizely hygienické standardy na byty, takže v tuto chvíli když bychom my jako stát, jako úřad práce, chtěli říci "tohle je úplně zdevastovaný panelákový byt, do toho my vám nedáme ani korunu", tak my vlastně nemáme o co se opřít, když neexistují hygienické standardy. Je mi úplně nepochopitelné, že něco takového zmizelo. To znamená, že tohleto je poměrně komplikovaná věc, která není plně v rukách našeho rezortu, ale my jsme, jak říkám, předložili materiál na vládu. Ty ostatní rezorty tam úkoly mají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP