(17.50 hodin)
(pokračuje Marksová)

To, co je nicméně v rukách a co se teď začíná dělat, je, že již dříve, aby bylo jasno, už existuje tzv. institut zvláštního příjemce. To znamená, že když dávka na bydlení by šla přímo do rukou tomu člověku, který v tom bytě bydlí, ten člověk nebude platit nájem a energie, tak už dneska to může úřad práce rovnou posílat majiteli nemovitosti nebo třeba té energetické společnosti. A diskutovalo se vlastně o tom, jak teď začaly vznikat ty problémy se společenstvími vlastníků, aby to tedy mohlo jít přímo na společenství vlastníků, kdy se neplatily ty energie atd., a to byl vlastně náš vnitřní metodický pokyn, kde odteď už by to, taky to není úplně, že by to mohlo fungovat rovnou, ale my jsme to ošetřili tak, že už teď vlastně od časného podzimu, vlastně už ve chvíli, kdy vy jste byli v Jirkově, tak to takto fungovalo ve Vrchlabí. Už to i mohlo fungovat v Ústeckém kraji, kde, tam mám pocit, že se jim spíš nechtělo zkoušet na úřadu práce jít do nových cest, ale teď už i tohle fungovat bude.

Co se týče těch kontrol. Kontroly probíhají, probíhají velmi intenzivně. Zintenzivnily se samozřejmě ve chvíli, kdy jsme mohli přijmout za naší vlády zpátky ty počty lidí na úřady práce, kteří předtím pracovali v rámci hmotné nouze na obcích, a po Drábkově reformě nejen že se to přesunulo na úřady práce, ale ubylo s tím vlastně asi přes tisíc lidí. Jenom teď z takového posledního článku přečtu pár čísel. V podstatě za dva roky, od srpna 2014 do září 2016, proběhlo asi 350 tisíc sociálních šetření po celé republice a ta úspora je vyčíslena na 138 milionů korun. A máme i čísla, kolik bylo odňato dávek, kolik bylo nepřiznáno dávek atd. To je možné předat. Je to i v tom článku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní ministryně. Dámy a pánové pěkný podvečer.

Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Opálka a připraví se paní poslankyně Aulická. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl připomenout, proč z třetího čtení byl vrácen tento tisk do druhého čtení. Ten problém totiž nastal v tom, že parlament schválil pozměňovací návrh, který dával právo obcím, aby se zapojily do rozhodovacích procesů, jestli s tím příspěvkem či doplatkem na bydlení, čili s kšeftem s chudobou, mají obce co činiti. Vzpomeňte si na reakce, které vznikly v Bohumíně, ale třeba i na dobré příklady, které vznikly v Karviné. Ty obce se proti tomu stavěly ze začátku dosti ostře, než přišly na to, že vlastně mají jediný nástroj, jakým způsobem donutit tyto občany k spolupráci. A protože byla obava, že to obce vezmou šmahem a že ze dne na den budeme mít na ulicích spoustu bezdomovců, tak přišlo Ministerstvo vnitra s tím, že se prostě tato část paragrafu vypustila. Pak byl střet ve vládě s tím, že se tam doplnilo, že obce se budou vyjadřovat. Ale vyjadřovat, nebo rozhodovat, to není totéž. A to byl ten spor, který vedl k tomu, že budeme hledat řešení.

Paní ministryně řekla, že na výboru nezazněl žádný pozměňovací návrh. Já bych to upřesnil asi tak. My jsme diskutovali ve vedení výboru, co s tím, a hledali jsme, jestli je nějaký autoritativní orgán, který rozhodne, jestli Ministerstvo vnitra postupovalo správně a jestli mělo vůbec právo takové rozhodnutí učinit, jestli to není v gesci Ústavního soudu. Byla učiněna určitá domluva, určitý postup, ale bohužel čas nás předběhl. Já jsem myslel, že pan předseda výboru požádá, aby tento tisk ještě nebyl dneska projednáván, ale je vidět, že politická vůle je jiná, takže jsme ve stejné situaci, jak jsme byli minule, a ve třetím čtení budeme ve stejné situaci, jako minule ve třetím čtení. Takže co s tím.

Všichni víme, a nakonec to bylo i ve volebních programech všech politických stran, že je tady obrovský kšeft s chudobou a že tady nedochází k zneužívání sociálních dávek potřebnými, ale zneužívání sociálních dávek majiteli domů a bytů. Čili privátem. Něco se učinilo, ale v podstatě kosmeticky. Takže půjdeme do nového volebního období se stejným problémem, pokud se situace nevyřeší novým zákonem o sociálním bydlení. Ale co ten návrh zákona o sociálním bydlení v této oblasti říká. Že o tom, co je a co není sociální byt, bude rozhodovat obec. A jestli stanoví, že tento byt bude po určitou dobu v režimu sociálního bydlení, tak Úřad práce, a tady podotýkám, že už v roce 2005 jsem žádal, aby se jmenoval tento úřad Úřad práce a sociálních věcí, když došlo k transformaci, tak ten Úřad práce potom vyplatí ty dávky. Jestli budou dvě, nebo jedna, nebo jedna z těch dvou, to už bude věcí zákona. Takže nechápu, proč se tak bráníme tomu, aby obce měly v té rozhodovací činnosti velkou pravomoc, když nakonec v tom novém připravovaném řešení jim tu pravomoc stejně dáváme.

Tak to jenom abychom si připomněli, proč se znovu tímto problémem zabýváme. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásila ještě do řádné rozpravy, protože bylo málo času a myslím si, že ještě dobře říci něco k této problematice. Kolega Opálka řekl mnohé a myslím si, že mi vzal i hodně z témat, která jsem chtěla říct. Opravu se nacházíme v situaci, kdy si říkáme, jestli tato novela je opravdu tak důležitá ke schválení, nebo ne. Jak už jsem hovořila, mluvíme tu jenom například o substandardní formě bydlení a o paragrafu - vlastně oslabujeme ještě paragraf, který tady zmínil kolega Opálka, vůči tomu, jak se obec může vyjadřovat k výši doplatku nebo k doplatku na bydlení.

Ještě mi dovolte, on tady kolega Fiedler už není, vaším prostřednictvím, ale řekla bych ještě tady pár věcí, co se týče doplatků, jak tady hovořil, v případě přímo na vlastníky jednotek. Já musím říci, že v případě sdružení vlastníků jednotek není tento subjekt ani příjemcem dávky, ani pronajímatel a ani poskytovatel služeb. Orgán pomoci v hmotné nouzi ani nemá možnost ani zákonnou pravomoc, kterým by bylo možné zajišťovat a zjišťovat, zda pronajímatelé hradí své závazky vůči dalším subjektům. Jsou sice samozřejmě návrhy i z řad úředníků úřadů práce, které by vedly ke zlepšení celé situace, ale dovolte mi, abych je zde neříkala, protože chceme to udělat jinou formou v rámci postupu klubu KSČM a nemyslím si, že v této problematice bych měla radit asi Ministerstvu práce a sociálních věcí. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Adamová. Prosím. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP