(18.20 hodin)
(pokračuje Nováková)

A pak bych ještě chtěla podotknout, že to vůbec není tak, že v církevních školách by někdo někoho nutil, aby se třeba modlil nebo aby byl nějakého vyznání. Naopak je to tak, že rodiče, chtějí-li dát dítě do školy, kde jsou trošku v bezpečném prostředí s menším rizikovým chováním, ale samozřejmě i s etickou výchovou, tak si často církevní školy volí. A není to jen v České republice, je to v celé Evropě. Vůbec to nesouvisí s tím, je-li člověk věřící, nebo rodiče jsou-li věřící, nebo ne.

Děkuji za slovo. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Omlouvám se paní poslankyni Dobešové, ale požádám vás o trpělivost, přečtu omluvu. Dnes od 18 hodin do konce schůze se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška.

Nyní tedy pan poslanec Kudela. Připraví se pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, chci poděkovat předřečnici za velice pěknou rekapitulaci a její starost o církevní školství. Paní poslankyně Nováková už zde hovořila o tom, že církevní školy jsou skutečně otevřeny celé společnosti, to není nějaká výběrová nebo úzká skupina lidí, církevní školy mají velice dobré výsledky, asi proto leží někomu v žaludku.

Co se týče oblasti kriminality a závadného chování, je na těchto školách minimální, téměř vyloučená. Jak organizuji prohlídky po zajímavých stavbách, tak jsem připraven uspořádat také prohlídku školy, která se věnuje skutečně těm nejpotřebnějším dětem, která také patří do skupiny církevních škol, abychom prakticky mohli poznat skutečné zaměření a podmínky, ve kterých církevní školy také fungují. Je to tady nedaleko na druhém konci Karlova mostu. Takže uspořádám další prohlídku, ale asi až po Novém roce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Gabal. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl poděkovat vaším prostřednictvím paní poslankyni Semelové za úžasný adventní návrh. Ještě možná měla paní poslankyně říct, že děti z církevních škol by měly dostat zákaz studia na středních školách. Zejména proto, že církevní střední gymnázia mají nadprůměrné výsledky. Těm by se měl zakázat vstup na vysokou školu. V rámci boje za posilování křesťanských základů Evropy je potřeba s nimi zatočit, že jo. (Poslanec se dívá k poslaneckým lavicím klubu KSČM.)

Ale zajímavé je, že v podstatě touhle metodou navrhuje komunistická poslankyně zavedení školného do základního školství. To mně přijde pozoruhodné vzhledem k tomu, že tam nechodí jenom děti z věřících rodin, ale i ostatní, tak budou muset platit školné, když jim paní poslankyně adventně zakáže státní příspěvky. To mně přijde opravdu úžasné. Já bych jim zakázal studovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, po něm paní poslankyně Semelová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Koukám, adventní atmosféra je na tom dokonce tak, že se tady začíná i vtipkovat, jinak si nedokážu vysvětlit předchozí vystoupení. Prosím pěkně, kdyby to bylo tak, že kdysi dobrý systém jednotného školství, systém, kde daně nás všech, tedy aspoň těch, co jsme daňovými poplatníky, byly užívány na jednotnou školu, kdy se sem do tehdejšího Československa ti, kteří nám přišli kázat, jak to máme dělat, nakonec jezdili učit, jak to mají dělat oni, tak bych to bral jako vtip. Ale bohužel my přece nemůžeme dále tříštit, dále drtit systém, dále dělat z našich dětí polovzdělance. A nikdo nikomu nic nezakazuje, žádné studium na střední škole! Kéž by alespoň ta úroveň byla taková jako před lety, myslím teď úroveň studia, úroveň absolventů! Kéž by se jednotná škola, kterou jste tady s velkou slávou zrušili, alespoň částečně vrátila, a tím se i mezinárodní hodnocení absolventů našich škol vrátilo na jedno z předních míst v Evropě i ve světě.

To je zase můj příspěvek k tomu zdánlivému vtipkování dnes večer. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky: paní poslankyně Semelová a pan poslanec Gabal. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já děkuji. Já si myslím, že bychom měli skutečně posilovat především veřejné školství, kde se neplatí žádné školné, kde by měla kvalita být zaručena a podobně. Nevím, proč tady mluvíme o společném vzdělávání, když do toho máme všelijaké školy soukromé, víceletá gymnázia, církevní školy, alternativní školy a tak dále a tak dále.

Pokud jde o to, co tady říkal pan poslanec Gabal prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neřekla, že by měly skončit církevní školy, že by měly církevní školy navyšovat školné nebo zavádět školné, ale myslím si, že když církve jako zřizovatel určitě mají takový velký zájem o vzdělávání a když mají teď tolik peněz, takové dary, tak velice rádi tyto školy zaplatí ze svého. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Gabala. Prosím.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Když budeme rozebírat právní aspekt návrhu paní poslankyně Semelové, tak ona nejenom že navrhuje zavést školné do části základních škol, ona ještě navrhuje porušení Ústavy, která ukotvuje nárok na základní vzdělání ze státních zdrojů pro všechny studenty základních škol, takže i soukromé základní školy dostávají státní příspěvek. Takže návrh komunistické poslankyně Semelové je nejenom adventní a protikřesťanský, on je taky protiústavní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane poslanče Gabale prostřednictvím předsedajícího, vím, že je advent a že máte plné myšlenky adventu, ale zkuste trošku vnímat to, co tady říkám. V žádném případě nenavrhujeme ani já, ani KSČM nějaké zavádění školného! Naopak jsme to byli my, kteří jsme protestovali proti tomu, aby se zavádělo školné na vaše návrhy na vysokých školách, byli jsme to my za KSČM, kteří jsme dávali návrh do školského zákona, aby se zrušilo školné na vyšších odborných školách, aby se zrušilo školkovné za pobyt v mateřských školách, a vy jste proti tomu byli! Takže my veřejné školství podporujeme, aby na ně skutečně dosáhli všichni podle svých schopností a možností, ale určitě ne podle peněženky. Soukromé a církevní školství, to je úplně něco jiného. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ostatně kdo chtěl slyšet, již slyšel. A kdo ví, jak to bylo a je, tak to ví. A já bych chtěl poprosit kolegy z mého klubu, tedy z klubu KSČM, z klubu, který je mi nade všechno drahý, aby na kdejakou pitomost už přestali reagovat. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jak jsem mluvil s představiteli jednotlivých poslaneckých klubů, tak je vůle dokončit dnes projednávání druhého čtení školského zákona. A byť se domnívám, že v tomto případě, protože je druhé čtení a nebudeme hlasovat, tak bychom ani nemuseli hlasovat o tom, že budeme jednat po 19. hodině, tak vzhledem ke zvyklostem Poslanecké sněmovny jménem dvou poslaneckých klubů - sociální demokracie a ANO 2011 - navrhuji, abychom dnes jednali i po 19. hodině, abychom mohli dokončit projednávání právě projednávaného tisku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP