(10.10 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já se zde přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 5222, kterým bych chtěl pozměnit návrh státního rozpočtu tak, jak bylo zmíněno, ve dvou kapitolách, a to v kapitole číslo 314 Ministerstvo vnitra a v kapitole 355 Ústav pro studium totalitních režimů. Navrhované změny v obou kapitolách státního rozpočtu České republiky pro rok 2017 vycházejí z konkrétních priorit, které bych očekával, že bude vláda České republiky pro rok 2017 mít. Zde částečně navazuji na předřečnici paní poslankyni Janu Černochovou, která právě odchází, která zmínila priority v otázkách Armády České republiky.

Já se dlouhodobě zabývám otázkami vnitřní bezpečnosti, a proto mě zajímá kapitola Ministerstva vnitra, konkrétně příslušníci bezpečnostních sborů, policisté a hasiči. Tím nechci říct, že bych svůj zájem nevěnoval také příslušníkům Celní správy nebo příslušníkům vězeňské policie a justiční stráže.

Vláda v minulosti již reagovala na zhoršující se bezpečnostní situaci a schválila navýšení počtu policistů o cca 4 tis. tabulkových míst, které však rozložila v náboru do dlouhých pěti let. V situaci, kdy se bezpečnostní situace v Evropě prokazatelně výrazně zhoršuje a další bezpečnostní vývoj lze jen těžko predikovat - a zrovna dnes probíhá poměrně velké policejní cvičení v Západočeském kraji, kde se policisté snaží znovu zavést kontroly na hraničních přechodech, podotýkám, pouze kontroly, nikoliv ostrahu státních hranic, takže Ministerstvo vnitra zřejmě očekává, pokud by migranti chodili přes hranice, že budou jezdit auty... No, do Evropy přišli pěšky, možná že už v Německu dostali takové sociální dávky, že si auto koupili. Já myslím, že půjdou přes zelenou, která stejně střežena není a v dlouhé době taky nebude... Takže bezpečnostní situace je taková, že bychom na ni měli adekvátně reagovat a být na ni připraveni.

Policisté a hasiči stejně jako další příslušníci bezpečnostních sborů jsou dlouhodobě platově podhodnoceni. O platech jsem zde hovořil. Požádal jsem pana premiéra v rámci písemné interpelace o zodpovězení otázek. Dnes, resp. včera mně na interpelaci odpověděl, takže se o tom budeme bavit některý čtvrtek po Novém roce, pokud pan premiér na interpelace někdy dorazí, protože mí kolegové z KSČM čekají již sedm měsíců na jeho přítomnost, takže možná že vydrží do konce volebního období být skrytý a tajemný. Takže to jenom k těm platům.

Reálný propad mezd u policistů však stále trvá. Sice došlo k postupnému navracení procento po procentu k tomu, co bylo odebráno v období Kalouskovy-Nečasovy vlády, ale ten propad reálných mezd stále trvá. A být příslušníkem bezpečnostních sborů je takřka měsíční ekonomický boj o přežití. Policisty i hasiče je třeba za jejich službu náležitě odměňovat, a to i podle míry jejich rizika, které při výkonu služby podstupují. To platí samozřejmě i pro civilní zaměstnance těchto bezpečnostních sborů.

Vedle toho je zde Ústav pro studium totalitních režimů, který dlouhodobě vykazuje výsledky své činnosti, které co do kvantity, ale ani co do kvality neodpovídají výdajům s nimi spojeným. Je tedy otázkou, zda v roce 2017 potřebujeme tento úřad v takovém personálním obsazení, a tím pádem i výdaje, které jsou co do mzdových výdajů prakticky totožné s rozpočtovou kapitolou 358 Ústavní soud. Na ústavu pracuje 50 historiků, ale vedle těchto lidí z ÚSTR funguje také Ústav pro soudobé dějiny a ústav Akademie věd. Všichni bádají a pátrají po tom samém. Otázkou také je, zda navrhované kapitálové výdaje na zateplení objektu jsou dostatečně odůvodněné. Jsou z mého pohledu dost diskutabilní a je otázkou, zda je vůbec účelné takovou investici realizovat.

Pokud zhodnotíme můj návrh pouze z hlediska oprávněných priorit občanů České republiky a nebudeme do toho míchat to, kdo a odkud tento návrh předkládá, nemělo by nic bránit tomu, abychom se zde pokusili o zajištění základního lidského práva na bezpečnost. Proto se domnívám, že návrh, který teď řeknu konkrétně v číslech, by mohl být přijat.

Já navrhuji, aby do kapitoly 314 Ministerstvo vnitra do průřezových ukazatelů bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech přidáno 7 mil. korun, na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 80 mil. korun a na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 3 mil. korun. Dohromady tedy částku 90 mil. korun.

A jak bylo řečeno, pokud někde chceme přidat, musíme někde ubrat, a já jsem zmínil, že by to bylo z kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů. Tak zde bych ze závazných ukazatelů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci odebral 35 mil. korun, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech minus 10 mil. korun, platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě minus 5 mil. korun, což je dohromady milionů 50. A z kapitálových výdajů evidovaných EDS/SMVS celých 40 mil. korun. Po součtu z kapitoly číslo 355 minus 90 mil. korun.

Znovu zopakuji to, co řekla předřečnice kolegyně Jana Černochová. Kdy jindy, když ne nyní, kdo jiný, když ne my. Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, je na vás, jak se k otázkám vnitřní bezpečnosti postavíte a zda budou pro vás příslušníci bezpečnostních sborů a jejich platové ohodnocení prioritou... No, prioritou to rozhodně není. Ale zda bude navýšen jejich služební příjem o těch pár korun, které navrhuji. Děkuji za pozornost. Hezký den. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Budeme tedy pokračovat dál v rozpravě. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte i mně říct pár slov k některým částem státního rozpočtu, a to zejména ke kapitole Ministerstva zemědělství, která je poznamenaná v době ekonomického růstu řadou podle mě možná zbytečných výdajů. A možná by i tam ministr financí, pokud vyslyší výzvu pana kolegy Zbyňka Stanjury, mohl zcela rozhodně sáhnout, protože se tam v řadě případů investuje do věcí, které, nemyslím si, jsou úplně potřeba, spíš jsou jakýmsi volebním medvědem grizzlym. V dávných dobách se tady diskutovalo o tom, jestli poslanec ten či onen dokáže prosadit ve státním rozpočtu podporu školy v jeho bydlišti apod. To se podařilo eliminovat, takovéto věci se tady nedějí. Ale dějí se v různých kapitolách. A jedna z těch kapitolách, ve kterých takovýhle medvěd grizzly je, je zcela určitě kapitola Ministerstva zemědělství. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP