(10.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Co si myslím, a asi by stálo za to minimálně na úrovni zemědělského výboru projednat i rozpočty organizací, které v kapitole nejsou. Ministerstvo zemědělství je spravuje, ale občan se vlastně v rámci debaty, kterou vedeme o státním rozpočtu, o tom vůbec nic nedozví. Mám na mysli Lesy ČR, povodí, prostě organizace, které vládnou z pohledu občanů miliardovými částkami, ale v rámci státního rozpočtu je neprojednáváme. A asi by stálo za to, abychom také my poslanci věděli, jakým způsobem to tam funguje, jak jsou utráceny finanční prostředky, neboť - já vím, že to může být zase pro ministra financí možná marginalita, ale když Státní pozemkový úřad potřebuje jeden milion korun na pohoštění na rok, tak si nejsem úplně jistý, jestli to je adekvátní částka.

A když jsem se podíval, a teď přejdu volně ke kapitole Ministerstva pro místní rozvoj, která je velmi zajímavá tím, jaký je v ní bordel. A promiňte mi ten výraz, ale to jsem ještě nezažil, aby vám předložilo ministerstvo třeba sloučené výdaje a příjmy svých příspěvkových organizací dohromady do jedné tabulky. To je úplně - to je nonsens, který jsem nezažil, a ještě to ministryni pro místní rozvoj přijde docela normální. Vždyť to je v pořádku, ne? Dáváme příspěvkové organizace, tak si z toho nějak vyluštěte, co ke které příspěvkové organizaci patří. To nepovažuji za dobře připravený rozpočet. Nevím, jestli to Ministerstvo financí, aspoň tu strukturu, kontroluje, aby bylo možné vůbec něco porovnat, ale tady není možné porovnat téměř nic s ničím. My jsme se ptali na to, proč o stovky lidí se navrhuje přijetí nových úředníků na Ministerstvu pro místní rozvoj v situaci, kdy jsme uprostřed finančního období. Jestli to konečně rozhýbe, tedy možná ano, čerpání evropských prostředků ČR, těch sto lidí nebo více jak sto lidí, nebo proč to vlastně tak je.

Ale tam jsou i jiné pikantnosti, které doporučuji vaši pozornosti, u kterých si také nejsem jist, že by se při správě rodinné firmy - pane ministře financí, když říkáte, že chcete řídit stát jako rodinnou firmu, tak když by vám některé z vašich dětí řeklo, že na pohoštění v roce 2016 potřebuje 1,453 mil. a v roce 2017 7,720 mil., no to už je mejdan na vrátnici každý den! Já nevím. Jasně, my se tady bavíme o miliardách, tomu pořádně nikdo nerozumí, ale tedy... Ona tady paní ministryně není, ale já bych chtěl tedy slyšet, kde ty chlebíčky berou za těch 7,7 mil. korun nebo kolik to je. To je masakr! To je prostě úplně šílené! Nebo konzultační a poradenské služby. Dobré. Jsme vprostřed finančního období. Zdůrazňuji, že nejsme na začátku, nedojednáváme nové parametry čerpání evropských prostředků, ale na konzultační, poradenské a právní služby, o kterých často se tady říkalo, kdo ví, co se tam uvnitř neodehrává, tak na Ministerstvu pro místní rozvoj v loňském roce potřebovali 1,615 mil., což mi přijde takové adekvátní. Vlastními silami řeším. Něco, co nejsem schopen, nasmlouvám. Ale z roku na rok jdeme na 44,7 mil. Z 1,6 na 44 na poradenství a právní služby na Ministerstvu pro místní rozvoj. To já bych chtěl slyšet vysvětlení, co tak zásadního se děje.

Nebo tady další - cestovné. Cestovné 12 mil. v roce 2016. Řekněme, že Ministerstvo pro místní rozvoj řeší evropské fondy, byť tedy nečerpáme, tak spíš odčerpáváme vlastní prostředky těmito náklady, ale v příštím roce už potřebujeme 20,7. To je, já nevím kolik, bratru, o 80 % víc nebo o kolik. To mi přijde, že tam jsou zase další miliony na cestování, k tomu 7 mil. na pohoštění. To je bomba! To máme opravdu důležité ministerstvo, které tu situaci zvládá naprosto pregnantně. Nebo účastnické poplatky na konferencích. V loňském roce 45 tis., teď 3,969 mil. To je! Co tak zásadního se stalo? Na které zahraniční konference potřebujeme takovéhle účastnické poplatky? Vy to asi víte jako koaliční poslanci, protože s vámi to asi Ministerstvo pro místní rozvoj projednává. S námi tedy ne a garantuji vám, že v takovém bordelu, v jakém je tenhle materiál, to už jsem dlouho neviděl. Nedá se v tom v podstatě pořádně orientovat, aby člověk našel smysluplnost některých výdajů, které jsou tady plánovány.

Co tedy považuji za absolutně fatálně špatně, a my o tom mluvíme jak na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak tady na plénu v řadě zákonů a říkáme, že opravdu patří mezi priority rozvoje obcí dneska, abychom je podpořili v oblasti základního a mateřského školství a abychom je podpořili v oblasti investic do komunikací. Tady je někde schovaných, tvrdila paní ministryně, 250 mil. korun, které jsme nebyli schopni rozklíčovat, kde vlastně jsou, ale 250 mil. korun, to je fakt absolutní marginalita. To už je v podstatě jenom takový volební rozpočet pro toho, kdo si přijde. Mně to přijde, že tohle je prostě špatně, že je evidentní, že to nepatří mezi priority vlády, že to nepatří mezi - možná slova se říkají, ale skutečnosti jsou opravdu jiné.

Stejně jako, a tím přejdu k poslední kapitole, která mě trápila na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to je kapitola Ministerstva vnitra. Tady řada lidí bude mluvit o bezpečnosti atd. Já jsem si všiml jedné věci, kterou bych chtěl vysvětlit od pana ministra vnitra. Když umíme rekonstruovat kantýnu za 57 mil. korun, proč dáváme na prevenci kriminality v ČR 20 mil. korun? Co to je? To tam raději nedávejte vůbec nic, protože to je stejné. To ty peníze raději ušetřete, protože to nemá žádný dopad. To nemůže nikoho ochránit! Prevence kriminality 20, rekonstruovaná kantýna 57. Kde jsou priority Ministerstva vnitra v této oblasti v situaci, kdy se lidé cítí ohroženější, mají občas strach? Myslím, si že je třeba takovýmto věcem předcházet, ale priorita Ministerstva vnitra to není - a bývala. Bývala. Nechápu proč. Chtěl bych na to odpověď.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a prosím s přednostním právem pana ministra zemědělství, po něm se připraví paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Dobré dopoledne, paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Mně to vystoupení pana poslance Bendla nedalo. Já jsem standardně klidný člověk, ale když jsem tady slyšel, jak tady bral jednotlivé rezorty včetně mého rezortu a řešil tady, kolik dáváme za chlebíčky - já se ptám, pane poslanče Bendle, kde byla vaše starost za vlády ODS, za premiéra Petra Nečase o takovéto podrobné rozbory jednotlivých rozpočtových kapitol včetně toho, kolik nás stálo předsednictví v EU? Jak jste se vyjadřoval k těmto věcem a kde byla vaše starost o rezort v době, kdy jste byl ministrem a kdy v roce 2012 jenom v Lesích ČR za IT a právní služby a marketing jste vydávali 577 mil. korun, v roce 2013 378 mil. korun, a když jsem nastoupil já, tak jsme to dokázali stlačit na částku 249? Což je rozdíl mezi dvěma lety minus 328 mil. korun. Takže kde jste se staral v dobách, kdy jste měl zodpovědnost na ministerstvu, to řešit? Ano, je v pořádku, že ty otázky kladete teď, ale myslím si, že vy, zrovna vy, byste si měl zamést před vlastním prahem a opravdu zvážit, co jste dělal jako člen vlády a co dělala ODS v dobách, kdy měla premiéra, a jak se chovala vůči státnímu rozpočtu a vůči daním daňových poplatníků v ČR.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky - pana poslance Bendla a pana poslance Fiedlera. Poprosím pana poslance Bendla k mikrofonu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já myslím, že jste promeškal, pane ministře, příležitost mlčet, protože dobře víte, že v roce 2012 to byla zesmluvněná záležitost z let minulých a že já jsem s tím nemohl nic dělat a že ten, kdo s tím opravdu fyzicky mohl něco udělat a do dnešního dne pořádně nic neudělal, jste vy, protože s tím vysoutěžením právních služeb - na to se ještě podíváme, jak to vlastně je s tím přelomem roku 2015 a 2016, jak tam to vypadá - JŘBU a všechny tyhle věci. Nemáte pravdu. A na plýtvání státními prostředky, na to se také podíváme, protože když umíte náměstkovi ministra zemědělství vybavit jeho služební byt za jeden milion korun, to je potřeba dovysvětlit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP