(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Přeji vám dobré zažití po jistě dobrém obědě. Budeme pokračovat v projednávání bodu č. 2, státního rozpočtu na rok 2017, jeho druhého čtení. Nacházíme se v podrobné rozpravě a dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlásím se ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 5353. Jedná se o pozměňovací návrh, kterým bych chtěl převést 200 milionů z kapitoly obsluha státního dluhu, kapitola 396, do kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ukazatel vysoké školy.

Cílem je přesun prostředků na zvýšení platů na vysokých školách. Jeden takový pozměňovací návrh už jsme tu měli od kolegy Bělobrádka, takže předpokládám, že to je i zájem celé vládní koalice. Ono totiž se zvýšením platů učitelů v regionálním školství dochází k situaci, kdy tarifní platy vysokoškolských učitelů jsou ve většině případů nižší než učitelů na středních školách. Pak dochází k situaci, kdy nám vysokoškolští učitelé odcházejí z vysokých škol učit na střední školy. Já mám konkrétní případy, kdybyste se chtěl někdo zeptat lidí, kteří se rozhodli opustit vysokou školu a jít učit na střední školu, protože tam dostanou mnohem stabilnější podmínky. Mají smlouvu na dobu neurčitou a nemají tolik starostí.

Navrhované zvýšení by mělo Ministerstvo školství cíleně směřovat na zvýšení platů vysokoškolských učitelů, jak tomu bylo na konci roku 2016, to znamená v tomto roce, kdy paní ministryně získala navíc 260 mil. a poslala je na vysoké školy cíleně na platy. Nicméně to navýšení částky o 260 mil. v tomto roce, které proběhlo, se ukázalo jako nedostatečné a zdaleka neodpovídalo navýšení, ke kterému došlo v segmentu regionálního školství. Opět osobní zkušenost. My jsme z těchto peněz dostali k nám na fakultu peníze, které se musely rozdělit mezi naše zaměstnance. A mohu říct, že peníze, které jsme dostali, nestačí na to, abychom navýšili mzdy tak, abychom se vyrovnali tomu, co je po navýšení v regionálním školství.

Na rok 2017 je ve státním rozpočtu v kapitole Ministerstva školství peníze pro vysoké školy navýšení oproti loňskému roku 260 mil., což samozřejmě podle osobní zkušenosti nebude stačit. Nepokryje to náklady, které by měly jít na vysoké školy. Z toho důvodu navrhuji posílit kapitolu Ministerstva školství cíleně na navýšení platů vysokoškolských pedagogů o dalších 200 milionů. Tedy celková částka, kterou by Ministerstvo školství mělo na platy, mohlo cíleně poslat na zvýšení platů vysokoškolských pedagogů, by bylo 460 mil. korun. A to už je částka, kterou si dokážu představit, že bychom se dostali přibližně na úroveň navýšení platů v regionálním školství.

Takže opět opakuji, jedná se o pozměňující návrh, který je v systému pod číslem 5353. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové. Chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, kterým žádám o snížení rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 315, je to Ministerstvo životního prostředí, z daňových příjmů o částku 30 milionů a na druhé straně zvýšení tohoto ukazatele na nedaňové příjmy, opět o 30 miliónů.

Jedná se o přesun v rámci specifických ukazatelů... (Někteří kolegové si poslance fotografují.) Zájem v médiích vynikající. Ono se říká, že to nejlepší nakonec.

Takže se jedná o přesun v rámci specifických ukazatelů v kapitole Ministerstva životního prostředí. Důvodem je z mezirezortního připomínkového řízení předložená novela vyhlášky 323 z roku 2002. Věřím, že tento pozměňovací návrh není nikterak konfliktní a že bez problémů bude schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Přečtu ještě omluvy. Eviduji přihlášku pana předsedy Stanjury. Pan poslanec Jiří Koubek se omlouvá dnes mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá dnes v době od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Simeon Karamazov se omlouvá z dnešního jednání a z odpoledního jednání 1. 12. z osobních důvodů, pan poslanec Jan Klán se omlouvá ve středu 30. listopadu od 18 hodin z osobních důvodů. To byly omluvy.

A nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak není to s přednostním právem. Počkal jsem, až se všichni přede mnou přihlášení vyjádří k návrhu státního rozpočtu. A dovolte mi nyní, abych podrobněji popsal stanovisko, nebo základní stanovisko našeho poslaneckého klubu.

Úplně na začátku chci říct, že se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, ale omlouvám se, číslo jsem nechal ležet tam. Hned se vrátím. (Vrací se do lavice pro materiál.) K pozměňovacímu návrhu, který je obsažen ve sněmovním dokumentu číslo 5347. Jak jistě víte, pozměňovací návrh může vložit pouze jeden konkrétní poslanec, ale chci říct, že to je pozměňovací návrh, který podávám jménem celého poslaneckého klubu. V tomto návrhu, tak jak jsme avizovali v prvém čtení, přinášíme návrh na úspory ve výši 30 miliard korun. Všech uspořených 30 miliard korun směřujeme do kapitoly a položky obsluha státního dluhu. To znamená, pokud peníze ušetříme, můžeme je použít na obsluhu státního dluhu. To jenom formálně, abych se k pozměňovacímu návrhu přihlásil.

Nejprve pár obecných poznámek k návrhu rozpočtu a potom zkusím zdůvodnit a podrobněji vysvětlit pozměňovací návrhy. Možná bych avizoval, že naše pozměňovací návrhy nesměřovaly do oblastí, které považujeme za prioritní. To znamená, žádný z našich pozměňovacích návrhů v úspoře 30 miliard nesměřuje do oblasti bezpečnosti, ať už je to vnitro, nebo obrana. Žádný z našich pozměňovacích návrhů nesměřuje do oblasti vzdělávání na kterýkoli stupeň škol. To jsou oblasti, které si zaslouží podporu. Tady jsme úspory skutečně nehledali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP