(15.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Budeme pokračovat bodem číslo

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
/sněmovní tisk 873/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jsem podrobně představil při jeho projednávání v prvním čtení. Pouze tedy shrnu, že v návrhu zákona jsou obsaženy změny celkem sedmi daňových zákonů. Uvedu pouze nejdůležitější z nich.

V zákoně o dani z příjmů dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě a dojde k převedení zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu do režimu srážkové daně. Novelou zákona o dani z přidané hodnoty dojde k zavedení institutu nespolehlivé osoby a rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na všechna zdanitelná plnění, která umožňuje Evropská unie. Změna daňového řádu přinese usnadnění možnosti hradit cla a poplatky platební kartou či obdobným platebním prostředkem.

Účinnost zákona je navržena od 1. ledna 2017, nicméně s ohledem na čas zbývající do konce roku vítám pozměňovací návrh přijatý rozpočtovým výborem na změnu účinnosti na 1. dubna 2017 s tím, že vybraná ustanovení budou již použitelná od 1. ledna 2017 a některá od 1. ledna 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 873/1.

Prosím pana zpravodaje, kterým je pan předseda výboru Václav Votava, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona na své 49. schůzi konané dne 16. listopadu 2016 a přijal k tomu usnesení, se kterým vás seznámím.

Usnesení rozpočtového výboru ze 49. schůze ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 873. Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 873, schválila, a to ve znění pozměňovacích návrhů.

Pane předsedo, já bych jednotlivé pozměňovací návrhy nečetl, protože jsou v písemném vyhotovení. (Předseda Hamáček souhlasí.) Všichni je tedy mají, předpokládám, k dispozici.

A rozpočtový výbor samozřejmě zmocnil zpravodaje, mne, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem také učinil. Předběžně se hlásím do podrobné rozpravy, jestli je to možné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, možné to je, ale ještě máme před sebou relativně dlouhou cestu do podrobné rozpravy.

Já teď otevřu rozpravu obecnou, kde mám zatím sedm přihlášených. První je paní poslankyně Kovářová a připraví se paní poslankyně Zelienková.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh, který reaguje na pozměňovací návrh pana poslance Andreje Babiše k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Zmatky a chaos, které provázejí zavádění elektronické evidence tržeb, bohužel dopadají na živnostníky s nejmenšími příjmy. Ti, kteří vynaložili určité náklady na zapojení do systému elektronické evidence tržeb ještě před prohlášením ministra financí Andreje Babiše z minulého týdne, na základě kterého budou z tohoto systému nakonec vyjmuti, jakkoli to ještě zdaleka není jasné, se mohou cítit poškozeni. Proto se navrhuje, aby těmto živnostníkům byla v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana ministra financí, resp. poslance pana Babiše, na jejich žádost poskytnuta ze strany Ministerstva financí náhrada účelných a prokazatelných nákladů v plné výši.

Pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 5373.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom upozorňuji, že je potom ještě potřeba se přihlásit v podrobné rozpravě. Já jsem avizoval paní poslankyni Zelienkovou, ale s přednostním právem chce vystoupit pan ministr, takže mu dám slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych rád informoval o svém poslaneckém návrhu. Jednak odmítám to, co tady říkala paní poslankyně Kovářová. Není to pravda. Tady probíhá nějaká mediální dezinformační kampaň, že ten projekt EET je složitý, a bohužel většina aktérů, kteří se k tomu vyjadřují, ho ani nepochopila pořádně. Takže já bych si to dovolil zopakovat.

My jsme tady 260 dní četli návrh o EET, o evidenci tržeb. My jsme jedna z posledních zemí, možná poslední v Evropě. Zákon, který jsme měli přijmout pravděpodobně v roce 1990 při budování tržní ekonomiky naší země. Někdo na to zapomněl. Asi jsme nešli na tu stáž do zahraničí. No, já jsem na té stáži byl, a proto jsem to dovezl. Šedá ekonomika u nás je 160 mld. podle Českého statistického úřadu.

Takže vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, žádný zmatek není. Ten zákon jsme četli 260 dní, 50 hodin, z toho pan poslanec Kalousek četl 5 hodin o Vrběticích v rámci EET a od 1. 11. 2016, to je tento rok, jsme za šest měsíců od schválení toho zákona uvedli tenhle revoluční zákon a projekt, který štve hlavně všechny ty, kteří podvádějí na daních, do praxe! A k dnešnímu dni si vyzvedlo autentizační údaje 50 tis. uživatelů a už 27 tis. restaurací nebo zařízení, kde se podává jídlo a ubytování, eviduje. Eviduje. A co se změnilo? No nic. Tu účtenku ti poctiví, kteří ji dávali předtím, tak je tam nějaká číslo. Odezva je v milisekundách. Systém je budován na 10 tis. účtenek za sekundu, přitom původní kapacita měla být 4 tis. A taky je to první zákon, který má zkušební provoz. Ať mi někdo řekne, který zákon měl tady někdo možnost si vyzkoušet. Já si myslím, že nikdo.

Takže není to pravda. Pokud někdo dělá zmatky, tak jsou to vyjádření různých politiků, že my navrhujeme nějakou výjimku. Ne, my jsme vždycky byli proti plošným výjimkám. A samozřejmě to mělo nějaký vývoj. Jak je u nás zvykem, tak všichni to nechávají na poslední chvíli. I ty e-shopy přišly s překvapením, že mají zásadní technologické problémy, a objevily dvacet různých druhů plateb při platbě internetem z domu. A taky jsme se snažili v rámci toho pozměňováku přemýšlet o těch malých živnostnících. Vždyť vy jste je tady stále bránili. A my teď přicházíme s možností pro toho nejmenšího, aby mohl požádat o tu paušální daň. Takže my jsme vlastně k tomu dospěli nepřímo. To nebyl návrh na EET. My jsme v návaznosti na rozšíření a zatraktivnění institut tzv. paušální daně, a tenhle institut tady máme od roku 2001, které rozpočtový výbor doporučil ve svém usnesení k vládnímu návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP