(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Votava, faktické poznámky. (Poslanec Kučera: Stahuji.) Pan poslanec Kučera stahuje. Poprosím tedy pana poslance Votavu. Připraví se pan poslanec Šincl. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, musím reagovat na pana ministra, co tady řekl. On samozřejmě - pravděpodobně o tom bude hovořit pan kolega Šincl.

Pan kolega Šincl nenavrhoval žádnou úlevu z EET pro lichváře, pane ministře. To je naprostý nesmysl. Pan kolega Šincl předložil na rozpočtovém výboru návrh - možná nešťastně, když jsme projednávali právě daňový balíček, protože ten návrh patřil spíše do zákona o EET -, a to v tom smyslu, že jsme přijali nový zákon o spotřebitelském úvěru, ve kterém jsme jasně vymezili nové postavení takzvaných nebankovních poskytovatelů. Nebankovní poskytovatelé budou od 1. 12. 2016, to je od zítřka, tvrdě regulováni, musí mít bankovní licenci, musí mít vlastní kapitál ve výši 20 mil. korun a musí činit při poskytování úvěrů nebo půjček to, co činí banky. Jsou tedy postaveni na úroveň bank. Stávají se finanční institucí. Jestliže dříve stačil živnostenský list a bylo padesát tisíc těchto poskytovatelů, tak jsme je radikálně snížili na několik desítek. A protože zákon o EET jasně říká, že finanční instituce jsou vyňaty z elektronické evidence tržeb, tak pan kolega Šincl pouze upozorňoval pozměňovacím návrhem na to, že by měly být v tom seznamu. V seznamu, jako jsou ostatní bankovní instituce. To znamená banky, pojišťovny, úvěrová družstva, penzijní fondy a tak dále a tak dále.

Takže to není žádná výjimka. Já se ohrazuji proti tomu! Není to žádná výjimka. Je to doplnění seznamu, ze kterého bohužel vypadly (upozornění na čas), respektive tam nejsou, protože ani nemohly být zahrnuty, když ten zákon vešel v platnost déle než zákon o EET.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím k mikrofonu pana poslance Šincla, připraví se pan poslanec Volný. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Ladislav Šincl: My opravdu nejsme tady sehraní. My jenom reagujeme na podněty, nebo na ta slova, která tady byla vyřčena. Já to zkusím opravdu zjemnit. Chci jenom zopakovat pro ty, co to nechtějí pochopit. To, co tady bylo říkáno. Opravdu v tom případě, kterého se týkala ta kritika, nešlo o žádnou výjimku, tak jak to tady teď popsal pan předseda rozpočtového výboru. Šlo pouze a jen pouze o nápravu chyby, o odstranění nerovnosti a nesouladu, který vznikl při zpracování dvou odlišných právních předpisů, které zpracovalo Ministerstvo financí. Bohužel nemůžu za to, že to samé Ministerstvo financí, které zpracuje jeden předpis, a my ho odsouhlasíme, už neprováže s dalším předpisem. Tak jsem se jako poslanec rozpočtového výboru snažil jenom tento nesoulad odstranit.

Nicméně byl bych rád, kdybychom se už posunuli k další rozpravě, protože tam mám připraven pozměňující návrh - ne o EET, ne o žádné výjimce, ale o DPH a o takzvaném insolvenčním řízení. Protože tímto mým pozměňovacím návrhem chci pomoci desetitisícům horníků v OKD. Tak prosím pány poslance, nechte nás načíst pozměňovací návrhy a třeba vyjde i na ten můj a třeba horníci v OKD budou šťastni. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím s faktickou pana poslance Volného. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Kolegové, já budu velice krátký. Vaším prostřednictvím na pana předsedu Votavu. Samozřejmě mě pobavilo to rčení, že na rozpočtovém výboru velice nešťastně se objevil pozměňovací návrh pana Šincla, který se přímo jmenuje výjimka z EET. A jenom chci podotknout, že podle toho, co jsem se dozvěděl - já jsem tam bohužel nebyl, byl jsem na služební cestě - pro to pan předseda hlasoval spolu se svými kolegy ze sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Kučeru. Po něm pan poslanec Votava. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom tady krátce k paní poslankyni Lorencové, kterou mám rovněž rád, prostřednictvím... já jsem chtěl říct paní hejtmanky, já se omluvám (s úsměvem)... paní předsedající.

Víte, paní poslankyně Lorencová, já vám rozumím. V globálu máte pravdu. Na druhou stranu - já vás vezmu k nám, máme chatu v takové krásné vesnici, jmenuje se Žerotín, a tam je paní hospodská, která má téměř 70 let. A ona tu hospodu teď zavírá. Já vás tam rád vezmu a řekněte jí, že ona podvádí, že ona je ta zlodějka, že ona neodvádí daně a že krade. Řekněte jí to. Ona tam čepuje to pivo pro místních, já nevím, deset, patnáct, dvacet lidí, kteří tam chodí a pijí to pivo, je na hranici rentability.

Vy jste řekla, že těch tisíc, kteří odhlásili ty pivovary, že jsou to zloději a že se vlastně přiznali, že neplatili daně. To jste tady řekla. A já si myslím, že minimálně 90 %, to znamená 900 těch hospod, by si zasloužilo vaši omluvu. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Votavu s faktickou, připraví se paní poslankyně Lorencová.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nevím, proč bych to neměl podpořit, když už jenom z logiky věci to vyplývá. Jestliže se stává finanční institucí a vypadla z toho seznamu, respektive tam není, tak by tam prostě měla být - ti nebankovní poskytovatelé. To nejsou žádní lichváři. A jestliže to pan Šincl nazval výjimkou, tak dobře. To si budeme slovíčkařit. Podle mě to tedy žádná výjimka není a je to opravdu doplnění seznamu finančních institucí, které jsou vyjmuty z EET.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou k faktické poznámce. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji, paní předsedající. Já jsem asi pana kolegu Kučeru špatně pochopila. On totiž argumentoval tak, že v podstatě potvrdil, že mám pravdu. Že je pravda, že těch tisíc podnikatelů prostě neodvádělo daně, takže se jim dnes, kdy už je musí odvádět, jejich podnikání nevyplatí. Ono jich bude určitě víc než těch tisíc. Tak to prostě je. To je ten systém, který se zavádí, který bohužel možná některé bude bolet. Ale bude bolet ty nepoctivé. Ty poctivé, kteří daně odváděli, určitě bolet nebude. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. To byly faktické poznámky. Jenom pro pořádek eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska... (Přihlásil jsem se normálně do pořadí.) Já jenom, že tady mám poznámku, že se hlásíte s přednostním právem. Takže to rušíme. Dobrá.

Nyní tedy poprosím k mikrofonu paní poslankyni Zelienkovou řádně přihlášenou do obecné rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, velice se omlouvám, ale budu muset taky zmínit EET, byť jsme se tady vzájemně vyzývali, že tento zákon se EET netýká. Začala bych ale s tou paušální daní, kterou přinesl pan ministr financí, nebo respektive Ministerstvo financí na rozpočtový výbor.

Paušální zdanění pro podnikající fyzické osoby v Česku existuje v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Podmínky pro jeho využití v praxi byly ale natolik omezující, že dlouhá léta tento institut, nebo tuto možnost nikdo nevyužíval. Ze začátku se do tohoto systému zapojilo zhruba tisíc lidí, ale postupným zvýhodňováním výdajových paušálů po roce 2016 byl ten konečný stav kolem 50 případů ročně. Což je poslední čerstvý údaj zveřejněný Ministerstvem financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP