(17.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže my jsme na druhé straně snižovali daně. Snížená sazba DPH přinesla 3,3 mld., režim revers charge 2 mld. Vrátili jsme, dali jsme slevy pracujícím rodičům na děti - 1,3 mld. Slevy důchodcům 3,5 mld. atd. Takže já myslím, že to jsou všechna známá fakta. A je zajímavé, že vy vždy navrhujete něco, a potom, když jste ve vládě, tak děláte něco úplně jiného. Takže já myslím, že se dá jasně říct, že koaliční vláda vrátila lidem 19 mld. na takových těch opatřeních v roce 2015. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andrejovi Babišovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. A potom pokračujeme v rozpravě kolegou Klaškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr vždycky řekne čísla, která se mu hodí. Ne že by nebyla pravdivá. Přijmu jeho tezi, nebudu zkoumat a bude to statické číslo, že ta opatření, která byla přijata na tři roky, přinesla 26 mld. korun ročně. Dobře. A budu počítat staticky, bez toho nárůstu, že roste ekonomika.

Takže vy jste těch 26 mld. zinkasovali v roce 2016 a chystáte se inkasovat v dalších letech. Takhle jednoduché to je. My jediné navrhujeme, abychom peníze nechali daňovým poplatníkům díky tomu, že se změnila ekonomická situace, ekonomice se daří, daňoví poplatníci platí víc a víc daní. Ale to už vy neřeknete. Takže těch 26 mld., o které jste ročně zvýšili příjmy z těchto daní, o kterých jste mluvil, ty jste použil v letošním roce. Ty jste zinkasoval. A ty se chystáte použít a zinkasovat i příští rok. Takhle je to úplně jednoduché.

A to srovnání s Německem a Francií kulhá. Já mám vždycky takový pocit, že nám vykrádáte naše programové nápady. Kdybyste přišel s myšlenkou paušální daně např. v restauracích, bavme se o parametrech - lokalitě, metrech čtverečních, počtech židlí. To je přece legitimní debata. Nebyla by to žádná byrokracie, žádné dodatečné náklady. Lidé by věděli dopředu, na čem jsou. Bylo by to v zásadě spravedlivé. Samozřejmě, muselo by se to konstruovat nějak podobně jako například daň z nemovitostí. Něco jiného je mít restauraci v malé vesnici, něco jiného je na Praze 1. Ale na to myslí také daň z nemovitosti, jsou různé koeficienty.

Tak nám neříkejte, že EET je to samé jako paušální daň, která je stanovena třeba na základě parametrů, jako je lokalita, velikost prodejní plochy, počet židlí, počet stolů. To je úplně jiný příběh. To je skutečně jednoduché. Na takovou debatu jsme připraveni a bavme se o parametrech. Ale - na základě toho byste nemohli dělat co? No tu analytiku. Nevěděli byste ty informace. Vy jste sám říkal: My karty potřebujeme proto, abychom analyzovali. A to nepotřebujete! (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Kalousek, také faktická poznámka. A poté faktická poznámka poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já o tom ještě budu mluvit v řádné obecné rozpravě. Ale teď jsem přece jenom chtěl vystoupit, abych protestoval proti tomu, co řekl pan ministr. Říkal: Vy něco prosazujete, a když jste ve vládě, tak děláte něco úplně jiného. Ano, my jsme za určitých podmínek, kdy jsme byli ve vládě, schválili velmi nepopulární opatření, které nás stálo velké politické náklady, časově omezené na tři roky. Konkrétně u DPH se to týkalo zvýšení sazeb ze 14 na 15, z 20 na 21 procent a zavedení solidární přirážky ve výši 7 procent. A přímo do toho zákona jsme uvedli, že to bude platit a bude to účinné do 31. 12. 2015. Bylo tady legitimní očekávání celé veřejnosti, že po těch třech letech, až se přežene bouře válečná, se DPH zase sníží. Vy, vaši koaliční partneři, jste tohle opatření označovali za zločinné. Tu kritiku já pokládám za legitimní. Ale už není legitimní, že první, co jste udělali, když jste se ujali moci, že tu omezenou účinnost, která byla do 31. 12. 2015, jste zrušili a udělali jste z toho jeden furt! To promiňte. To není fér. My jsme to schválili na tři roky. Vy to od těch lidí vybíráte doteď. A to jsou peníze, které mají lidé dostat zpátky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, budu prostřednictvím předsedajícího reagovat na pana kolegu Stanjuru. Mně nebylo úplně jasné, proč říká ve vztahu k EET - nechme daňové výnosy podnikatelům. To přece není o daňových výnosech, když všichni tady tvrdí, že oni ty daně platí. To je věc jedna.

Druhá věc je, že jim vykrádáme program, a že kdybychom to chtěli tím paušálem na ty stoly, na ty židle, na výkon podnikatele, tak že to by bylo to dobré, a pojďme se bavit, a vždyť v podstatě možnost požádat o výjimku nejmenší podnikatele, vždyť je to právě ten paušál, kdy zrovna to je o hodnocení, jestli tam má dva stoly, nebo pět stolů, jestli tam mám dvě naražené pípy, nebo jestli vaří, nebo nevaří. Podle toho se bude posuzovat výkon toho podnikatele, jestli má více než 250 tisíc, nebo nemá. Takže to je v podstatě první krok a to by měli vítat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Stanjury. Poté faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mě fakt mrzí, že pan místopředseda rozpočtového výboru plete jablka, hrušky. Já jsem říkal nechme zaplacené daně těm, kteří platí. Kdo platí DPH? Každý občan. Bavíme se o sazbách DPH. Tak co tady říkáte, jestli podnikatelé platí daně nebo neplatí daně? Podívejte se někdy na účtenku. I vy platíte DPH. Když snížíme DPH, tak je šance, že budete platit méně. A říkám, pokud budu pracovat s tím číslem 26 miliard - já ho beru jako pracovně do debaty -, tak vy to sice kritizujete, 26 miliard, my jsme inkasovali více. A ta důvody a rozhodné období popsal pan kolega Kalousek. Ale vy můžete. U vás už je to férové. U nás to bylo špatně, u vás je to dobře.

Nemluvil jsem vůbec o podnikatelích. A nechápu, že místopředseda rozpočtového výboru není schopen rozlišit, kdo platí DPH a kdo ne. Tomu skutečně nerozumím. A to, co říkáte o těch židlích a pípách... Podívejte se na § 7 o paušálních daních. Četl jste ten paragraf? Nic takového tam není!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Kolega Votava má slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Já to nechci už hrotit dál. Ale neodpustím si... Tak měli bychom si také říkat trochu pravdu a měli bychom k tomu přistupovat trochu korektně. Vy neustále říkáte, že jsme vlastně okradli lidi, když jsme zrušili JIM, a tím pádem tedy... (Hlas z pléna.) No, tak to vyznívá. Ale vzpomeňte si, vždyť vy jste zase chtěli zavést jednotnou daň z přidané hodnoty 17,5 procenta. To byste nebrali lidem prachy? Já myslím že jo. Právě, došlo by k nárůstu, ke zvýšení daně z přidané hodnoty ze základních životních potřeb. Tak to byste sáhli těm lidem setsakramentsky hluboko do kapsy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní dvě faktické poznámky, kolegy Kalouska a Stanjury. A ještě než dám slovo panu poslanci Kalouskovi, tak přečtu došlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jeroným Tejc od 17.30 do konce jednacího dne, od 18 hodin ze zdravotních důvodů pan poslanec Vojtěch Adam a od 16.40 je omluvena paní poslankyně Věra Kovářová.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. On se pomalu vyprazdňuje můj projev, bude pak o to kratší. Ale v té diskusi je to možná srozumitelnější.

Ano, my jsme pak chtěli jednotnou sazbu 17,5 procenta. Počítejme spolu, pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím pana předsedajícího. Jeden bod nahoře je zhruba 12 miliard, jeden bod dole je asi 6,2 miliardy. Takže ta jednotná sazba 17,5 procenta by byla celkově výrazná úleva na dani z přidané hodnoty, když to spočtete.

Ale nic takového já nebudu navrhovat, protože chápu, že to je proti vaší filozofii. Já vlastně svým návrhem, který tady přednesu, vycházím vstříc kritice sociální demokracie. Já to chci vrátit do toho stavu, jehož změnu jste kritizovali. Nic víc, nic míň. Jestli vaše kritika byla vážně myšlená, tak to nemůžete nepodpořit. Jestli byla pokrytecká, tak to necháte v tom stavu, jehož dosažení jste podrobovali vášnivé kritice, a říkali jste, že za všechno může Kalousek. To je strašně jednoduché. Tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP