(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Soukup a po něm pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já musím reagovat na pana ministra. Chci předem říci, že Černá Hora není Turecko, tudíž já sám budu hlasovat pochopitelně pro přijetí, nebo pro Černou Horu. Nicméně musím se zastavit u toho Turecka. V podstatě ten příměr trošku kulhá. Jestli má být smyslem přijetí do Aliance, tedy přijetí za našeho řekl bych velice blízkého partnera, který nám má krýt záda, jenom ten fakt, že zpacifikujeme jeho velmocenské choutky, tak si myslím, že je to trošku málo. Podívejme se, jakým způsobem nás Turecko v současné době, dá se říci, vydírá. My už jsme tady o tom několikrát mluvili. Mluvili jsme o tom, když se přijímala ta dohoda, jestli máme nějaký plán B. Dneska vychází celkem v seriózních tiskovinách, v seriózních médiích informace o tom, že na základě usnesení Evropského parlamentu nám vyhrožuje zase Turecko, lépe řečeno prezident Erdogan, že otevře hranice, pustí sem k nám uprchlíky apod. Já si prostě takto svého partnera, který mi má krýt záda, nepředstavuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera a poté s faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. Hlásíte se, pane ministře, také s faktickou poznámkou? S přednostním právem. Poté dostanete slovo. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já mám bohužel tu smůlu, že tady dnes sedím od 9.00 ráno a od 9.00 ráno tady poslouchám komunistické projevy, které nejdříve hodnotí druhou světovou válku a komunistický pohled na druhou světovou válku, pak přeskočili onu dobu, kdy zavírali, mučili a popravovali letce z Británie, vedoucí skautů a další, kteří se jim dokázali postavit, o tom období tady taktně mlčíme. A nyní jsme přeskočili na demontáž Severoatlantické aliance. Já nevím, co se dnes stalo, jestli je dnes malá Velká říjnová revoluce nebo jiné výročí. Já bych chtěl skutečně vyzvat všechny demokratické strany, abychom se vůči těmto komunistickým nehorázným projevům postavili! (Potlesk zprava, smích kohosi zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Šrámek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se i já jako zpravodaj vyslovil k vystoupení pana Luzara. Nebudu tak expresivní jako pan poslanec Kučera, i když bych velmi rád.

Použil tady slova kolonizace Balkánu. Doufám tedy, že to bylo vysloveno pouze proto, aby se dneska v médiích nějakým způsobem zmedializoval. To opravdu není žádná kolonizace. A ve spojení, že NATO je klub vyvolených... Černá Hora se rozhodla. Když tady mluvíte o vůli lidu nebo vlád, tak prostě se Černá Hora rozhodla a požádala o vstup do NATO. Nikdo ji k tomu nenutil, nikdo ji nepřemlouval. Prostě se rozhodla. A když tady mluvíte o té vládě nebo vůli lidu... Škoda, že také nebylo referendum při vstupu do Varšavské smlouvy. To by asi bylo zajímavé v té době, v 50. letech. To bych rád věděl, jak by dopadlo. (Ozývá se smích v sále, ruch.) A když tady mluvíte, že nejdřív do EU nebo do NATO -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Poprosím poslance, abyste po sobě nepokřikovali, abyste nezvyšovali hluk v sále. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Jestli vstoupí dříve do EU, nebo do NATO, to je samozřejmě zase rozhodnutí té Černé Hory. Oni prostě požádali, splnili určitá kritéria a my je tam nějakým způsobem chceme schválit. To je ten ratifikační proces.

A vy jste se tady ještě zmiňoval o tom Turecku. Tak samozřejmě pozitivní na vystoupení pana Luzara bylo asi to, že se zajímá o demokracii v Turecku. Já jsem tam byl před čtrnácti dny, protože jsem členem meziparlamentního shromáždění do NATO, a vypadalo to tam opravdu jako po Vítězném únoru v 50. nebo ve 40. letech. Tak byste spíš měli mít radost, jak to tam dneska v Turecku vypadá. A opravdu, situace tam není jednoduchá. Ale pozitivní je, že se zajímáte o demokracii v Turecku.

Takže to jen moje poznámka. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Ivan Gabal. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom chci takové poznámky jako odpovědi na ty dotazy, které tady zazněly.

První věc. Protokol o přístupu Černé Hory je ukončení ratifikačního procesu. Černá Hora si sama o svém vstupu rozhodla. A já bych nerad, abychom Černohorcům říkali, co mají dělat a jak si mají zajišťovat svoji bezpečnost. Nám by se to taky nelíbilo.

Druhá věc - migrační krize. Ale to je ochrana schengenských hranic Evropské unie. Nepleťme si Evropskou unii se Severoatlantickou aliancí. A tu vnější hranici Schengenu ochraňují bezpečnostní sbory. A není pravda, že NATO nepomáhá. NATO má námořní operaci Sea Guardian. Má tam tři lodě, dvě ponorky a má tam taky leteckou podporu pěti států. Netvrďte tady a nešiřte lži na veřejnosti!

A poslední věc. Proběhlo 62. zasedání Parlamentního shromáždění NATO. Severoatlantická aliance nemá jenom vojenské velení resp. řízení, tak jak to tady padlo, ale má i politické a má i politickou kontrolu. A všude zaznívá, že politika otevřených dveří NATO je ta správná. Takže prosím vás, vraťme se tady k tomu protokolu, podpořme Černohorce v jejich úsilí na zajištění bezpečnosti své země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane ministře, já myslím, že je potřeba za prvé v rozhodujícím hledisku dát prostor názoru Černohorců, kteří překonali poměrně dost složité vnitřní hospodářské poměry i vnitropolitickou dynamiku a z hlediska parametrů a náročnosti členství v NATO splňují podmínky a chtějí členství v NATO. To je důležité. Já si myslím, že je potřeba dát prostor těm, kteří o sobě chtějí rozhodovat, aby rozhodovali.

Za druhé. Jako členská země NATO bychom se měli podívat velmi dobře na mapu, abychom viděli, že se snažíme o stabilizaci západního Balkánu, kde nad Černou Horou je potom velmi problematická Bosna a Hercegovina a za Černou Horou Srbsko, které z hlediska zahraniční politiky aspiruje na členství v Alianci a na druhou stranu vnitropoliticky je dost značně rozkolísané. Dlouhou dobou jsme museli udržovat na Balkánu jednotky, abychom stabilizovali externími silami etnické konflikty. Vstup Černé Hory a dalších balkánských zemí do Aliance znamená, že se stabilizují vlastními prostředky, vlastní vnitřní demokracií, vlastními schopnostmi a kapacitami.

A poslední věc. Pokud jde o NATO, každý, kdo se podívá na střední délku života členských států NATO a porovná je se zeměmi, jako je např. Rusko nebo Ukrajina nebo Moldavsko, tak pochopí - a v tom souhlasím s kolegy zleva - NATO je skutečně elitní klub, který garantuje vysokou kvalitu života, délku dožití i bezpečí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dobře. Tak opět tři poznámky, protože nemůžu mlčet, jak mě znáte.

Tady říkal místopředseda Filip... No, já vlastně bych se tak moc nepřel. V pondělí, když jsem byl ve Varšavě na schůzce zemí Balkánu a Visegrádu, jsem znovu připomněl v té debatě, že nebylo šťastné vystoupení Jeana-Claudea Junckera na začátku, když Komise začínala, kdy padla ta věta, že rozšiřování není na programu dne. To mně připadalo, že byla chyba. A dokonce se k tomu takto vracíme. Takže to, že není dneska dobrá atmosféra pro to, to je situace, kterou my jsme nezavinili, protože je celá řada faktorů. A my jsme ti, kdo zdůrazňujeme neustále, že západní Balkán musí být předmětem naší pozornosti. A ty, kteří se k tomu nemají, tak se snažíme... Aby to bylo něco, na co koncentrujeme svoje.... Abychom to prostě nenechali být. Takže já sice bych byl také rád, kdybychom tady poslouchali lépe to, že země západního Balkánu by stály o to třeba postupovat rychleji v integračním procesu, ale podmínky pro to nejsou a ta naše skupinka je slabá. Takže tohle je realita. A nevím, proč bychom ale měli kvůli tomu brzdit to, že Černá Hora splnila podmínky přípravy do Aliance. Takže to je první věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP