(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, dnes je potřeba si řečníky hýčkat. (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Václav Zemek: Takže abychom byli přesní, ještě jednou. Po projednání a odůvodnění náměstka pana Ing. Vladimíra Dolejského a zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, kdy Parlament České republiky, nebo Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Protokolu o perzistentních organických polutantech a Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace, přízemního ozonu, Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice. Je to téměř totožné. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předal předsedovi Poslanecké sněmovny. A za třetí opět shodné usnesení, zmocnil zpravodaje výboru, tedy mne, aby s tímto projednáním seznámil plénum Poslanecké sněmovny. Toť vše. (Řečník velice drmolí a je mu celkově špatně rozumět.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, nevím, jak vy, ale já jsem rozuměl pouze tomu, že máme schválit. Všichni, kteří zatím mluvili na mikrofon, měli potíže přečíst vůbec název tohoto vládního návrhu. Já bych poprosil pana ministra, ten to bezesporu vědět bude, aby nám řekl, o čem máme vlastně hlasovat, protože takhle naslepo se mi vůbec hlasovat nechce. Protokol o omezování acidifikace. Co vy na to? Jsme pro omezování acidifikace, nebo ne? (Pobavení a ohlasy v sále.) Já ještě nevím. Chceme taky omezovat eutrofizaci. Jste pro, nebo proti? Pan ministr je pro, ale neřekl nám, co to je. Já zase nevím. A věřím, že nejsem jediný. Já bych to otočil. Řekl bych, že jediný je pan ministr, který to ví.

A myslím, že máme napsané, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština. Tak kdyby nám to někdo přeložil do českého jazyka, popsal nám, o jakou činnost se vlastně jedná, proč to chceme omezovat, co je na tom špatně, kdybychom to neomezovali, jestli není lepší to zvyšovat než omezovat. Já totiž nevím, o co se jedná, tak skutečně nejsem připraven hlasovat. Já vím, že to bylo, jako že se smějete a je to legrace. Ale jednou se někdo může zeptat, proč jste pro to hlasovali. Tak se chci zeptat, jaký to bude mít dopad na náš český průmysl, pokud k takové úmluvě přistupujeme. Pak se chci zeptat, jestli k ní přistoupit musíme. Co se stane, když nevyslovíme souhlas s ratifikací? Omezíme nějak ty státy, které opravdu chtějí omezovat acidifikaci, eutrofizaci a přízemní ozón, nebo ne? A tak podobně.

Já počkám na vystoupení pana ministra a doufám, že si to nenechá na závěrečné slovo, abychom se mohli případně ptát, protože když já něco nevím, tak se nestydím zeptat. Takže se ptám vlastně, co ty pojmy znamenají, proč je máme omezovat, kdo to vymyslel, kdo to projednal v České republice kromě Poslanecké sněmovny. Možná ctihodná horní komora to už schválila, to je možné. A těším se na odpovědi pana ministra.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. O slovo se hlásí pan zpravodaj, jestli to ještě platí. (Ano.) Pan zpravodaj nám sdělí, co budeme dělat, když budeme acidifikovat a eutrofizovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Jenom stručně moje poznámka. Samozřejmě jsme už ve druhém čtení. Proběhla tady debata v prvním čtení. Projednalo se to na výborech. Takže není pravda, že by o tom nikdo nehovořil. Byli tam i zástupci ODS jak na zahraničním výboru, tak na výboru pro životní prostředí. Myslím si, že v prvním čtení tady bylo poměrně podrobné odůvodnění ze strany předkladatele. Takže já nevidím důvod, proč bychom to tady měli znova odůvodňovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pan předseda Stanjura se hlásí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se neptal za Občanskou demokratickou stranu. Já to nepovažuji za politický souboj. Ale jsem překvapen. Podruhé se člen našeho klubu zeptal na něco ministra a přiběhne pan Zemek. Tak něco mi uniklo. Je to nový ministr? Nebo váš mluvčí? Já nevím. Já fakt, až se budu chtít na něco zeptat pana zpravodaje, tak se vás zeptám, pane zpravodaji, věřte mi, já si něco připravím během chvilky.

A ten argument... Zkuste nám odcitovat z té rozpravy, bezesporu vysoce odborné na plénu v prvním čtení. Já to klidně najdu. Než mi odpoví pan ministr, tak vám něco z toho stenozáznamu odcituji. Takové ty řeči, my už jsme to na výboru... Já nejsem člen ani jednoho z těch dvou výborů a myslím, že mám plné právo se zeptat, když něčemu nerozumím. Tak takové ty zesměšňující poznámky, že už jsme o tom mluvili tam u nás na výboru, tak co nás tady zdržujete, tak to bych si prosím vyprosil. Kdybyste aspoň odpověděl na tu otázku, když už jste tady dělal mluvčího ministra. A ne že já o koze a vy o voze. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj chce odpovědět. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Opravdu jenom stručně. Určitě na mé faktické poznámce nebylo nic zesměšňujícího. To bych si vyprosil. Jako proč se tady napadáme? Není to určitě žádná politická věc. Jen jsem tady poznamenal, že už tady rozprava proběhla, což je pravda. A myslím si, že tady taky nikdo nezpochybňuje například, když se tady hovoří o jiných odborných oblastech - například lékařství. Jako každý má nějakou svoji oblast. V každém poslaneckém klubu to funguje tak, že je tam odborný mluvčí nebo odborná skupina, která to řeší. Samozřejmě nikomu neupírám právo na to, aby se dotázal. Ale dělat problémy zbytečně u nějaké věci, která už tady byla několikrát diskutována, to si myslím, že je zbytečné, nezlobte se na mě.

A k těm termínům, pokud se týká eutrofizace, tak český překlad je přeživení nebo velký obsah živin v prostředí, acidifikace je okyselení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr, po něm pan předseda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Nevím, co tady u někoho dneska, jestli jsou nějaké erupce na Slunci, nebo co tady někoho kouslo. Ale mám pocit, že jsme tady všichni v nějaké vzrušenější atmosféře dnes, tak to se máme asi na co těšit příští rok.

Samozřejmě pan předseda Stanjura má právo na tenhleten dotaz. Jenom ta debata probíhala na výborech. Obyčejně toto téma za Občanskou demokratickou stranu hovoří pan kolega Zahradník. Ale přirozeně je tady právo každého poslance, aby se zeptal, na co si přeje.

Částečně už to tady padlo. Samozřejmě acidifikace se především týká znečištění ovzduší okysličujícími látkami, jako je třeba oxid siřičitý a další tedy především oxidy síry - tedy pardon, okyselujícími látkami. A eutrofizace se týká především dopadů vnosu fosforu, popřípadě oxidu dusíku a jeho vliv na růst vlastně té zelené hmoty, tedy znečištění vod, což dneska je věc, která samozřejmě postihuje celou Evropu, nejenom Českou republiku. Proto se tyhlety protokoly a úmluvy z nich vyplývající schválily, to znamená, ony konkrétně se týkají té úmluvy, jednotlivých látek, je to třeba protokol o snížení emisí síry nebo jejích toků přes hranice států nejméně o 30 %. Je to protokol o omezování emisí oxidu dusíku nebo jejích toků přes hranice. Je to protokol o omezování emisí těkavých organických látek, o dalším snižování emisí síry, protokol o těžkých kovech a další.

Tyhlety protokoly skutečně existují už řadu let, v podstatě víceméně už od 90. let. Česká republika k nim postupně přistupovala. V zásadě byl i dotaz na výboru velmi nízkého počtu ratifikací od roku 2009. Tady bych chtěl říct, že ty protokoly byly ratifikovány v případě Göteborského protokolu dvaceti členskými státy, počet smluvních stran je celkem 25, protokol o těžkých kovech jednadvaceti členskými státy a mezi nimi i Českou republikou.

Samozřejmě jsme se intenzivně jako Ministerstvo životního prostředí zabývali také dopady i na Českou republiku. Provedli jsme třeba analýzu údajů, které ohlašují provozovatelé dotčených zdrojů znečišťování, s ohledem na možnosti plnění stanovených emisních limitů. Došli jsme k závěru, že nebyl identifikován zdroj, který by tyto požadavky nebyl schopen plnit. Takže v této chvíli mohu říct skutečně s plnou vážností, že tady nehrozí nebezpečí, že by Česká republika nějaký z těch parametrů neplnila.

Jestli takto stačí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP