(14.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený předsedo vlády, dovolte, abych navázal na svou předřečnici v téže otázce, v níž jsem byl požádán nájemníky, obyvateli zmíněných bytů v Písnici, aby tato věc byla otevřena i na půdě Poslanecké sněmovny. Chtěl bych zde upozornit na to, že obchodní společnost ČEZ porušila svůj slib obyvatelům sídliště Písnice, že jim byty odprodá. Chtěl bych zde upozornit na to, že obyvatelům sídliště Písnice sdruženým v rámci iniciativy Moje Písnice a městské části Praha-Libuš byla tímto odepřena možnost účastnit se veřejné soutěže na prodej bytového fondu. Dále, že podmínky veřejné soutěže byly ze strany ČEZ nastaveny zjevně diskriminačně, jak zde již zaznělo, a současně negarantují obyvatelům sídliště Písnice deklarovaná sociální kritéria.

Chtěl bych se vás tedy zeptat - vláda je kolektivní orgán - zda se vláda na úrovni svého celku zabývala touto problematikou, či zda se soustředila pouze na váš osobní dopis ministru financí. A jak vláda uplatňuje podíl státu ve společnosti ČEZ, kdy mohla zcela zjevně zasáhnout do této kauzy a formou pomoci buď hl. městu Praze, nebo městské části, či zastavením této soutěže prostřednictvím své většiny ve valné hromadě obchodní společnosti ČEZ zabránit tomuto prodeji bytů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane premiére, vaše odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda se touto věcí nezabývala, protože vláda jako celek nemůže zasahovat do fungování obchodní společnosti ČEZ. Chci připomenout, že společnost ČEZ je vlastněna bohužel pouze ze sedmdesáti procent Českou republikou. Akcionářská práva jsou vykonávána Ministerstvem financí.

Já jsem zde necitoval nějaká stanoviska, ale citoval jsem ze stanoviska, které jsem obdržel od ministra financí, kterého jsem požádal, aby celou věc prověřil. Nikdo jiný tu věc prověřit z pohledu státu nemůže, protože je to právě Ministerstvo financí, které vykonává akcionářská práva za Českou republiku ve společnosti ČEZ. Vzhledem k tomu, že stát nevlastní plných sto procent, to znamená, jsou tam další akcionáři společnosti ČEZ, tak je nutné respektovat zákon a dbát i zájmu ostatních akcionářů společnosti ČEZ.

Podle mého názoru by bylo nejlepším řešením vytvořit podmínky pro to, aby buď hl. město Praha, nebo městská část mohly podat nabídku a mohly tyto byty odkoupit. Očekával bych tedy, že hl. město Praha, městská část budou v tomto smyslu jednat, že v tomto smyslu budou jednat s vedením společnosti ČEZ a pokusí se dosáhnout toho, aby takovéto podmínky byly vytvořeny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já bych chtěl jenom podotknout, že městská část dle mých informací o tomto jednala. Pan starosta je připraven o tomto městské části podat informaci. A chtěl bych se vás, pane premiére zeptat, zda vládu chápete jako soubor ústředních orgánů státní správy jednotlivých ministerstev, nebo kolektivní orgán, tak jak jej předvídá Ústava ČR. A zda vláda by neměla uplatňovat zastupování státu, v tomto případě sedmdesátiprocentního podílu vlastnického, jako kolektivní orgán, čili zabývat se touto otázkou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já chci především připomenout, vážené poslankyně, vážení poslanci, že vláda může jednat pouze na základě zákona a v mezích zákona. To znamená, musíme vystupovat tak, abychom respektovali kompetence, které máme. Vláda přirozeně, pokud by se jednalo např. o privatizaci společnosti ČEZ nebo prodej akcií společnosti ČEZ, tak by nepochybně takovéto rozhodování příslušelo vládě ČR, kdyby náhodou někdo s takovýmto návrhem přišel. Nepochybně by to musela být vláda, která by o této věci rozhodovala. Vláda ale sama nemůže svým rozhodováním nahrazovat rozhodnutí statutárních orgánů akciové společnosti, která navíc ještě není ani ze sta procent vlastněna státem. Tady je potřeba vést potřebná jednání. Jednání musí být vedena tak, aby zde byl vytvořen prostor pro to, aby městská část nebo hl. město Praha mohly podat nabídku a mohly byty odkoupit. Tady samozřejmě z pohledu vlády bych to pokládal za nejlepší řešení, pokud by takovýto prostor tady vytvořený byl. A je důležité využít čas, který je k dispozici k tomu, aby takováto jednání byla vedena. Vláda ale svým usnesením nemůže zasahovat do řízení vnitřních otázek ve společnosti ČEZ ani k tomu nemůže v zásadě vyzývat, protože skutečně bychom překračovali možnosti, které nám dává zákon.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Třetí interpelaci přednese pan poslanec Marek Černoch. Bude pana premiéra interpelovat ve věci zadržovaných v Turecku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pane premiére, nedávno byla v Turecku zadržena dvojice Čechů, kteří byli obviněni z poskytování zbraní Kurdům a také z terorismu. Za to jim hrozí až dvacet let vězení. Podle jiných informací ale byla jejich cesta humanitární a z vyjádření Ministerstva zahraničních věcí také jasně vyplývá, že Češi kvůli terorismu do Sýrie necestovali.

Rád bych se vás zeptal, jak bude Česká republika postupovat, aby české občany dostala zpět domů. A druhá otázka, zdali máte informace o zacházení se zadrženými Čechy v Turecku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci především jasně říci, že se o naše občany staráme. Že se o naše občany postaráme ve všech případech. I také v těch případech, kdy tito občané se zcela zjevně chovali nerozumně, pokud cestovali do některých oblastí, kde zuří válka. Logicky. Ale my se o naše občany staráme a nehraje to žádnou roli, že ti lidé se chovali nerozumně. Prostě hledáme všechny možnosti, jak občanům České republiky kdekoliv na světě, pokud se dostanou do problémů a pokud my se o tom dozvíme, tak se jim samozřejmě budeme snažit pomoci. Jenom upozorňuji na to, že to samozřejmě stojí určité úsilí a stojí to určité peníze daňových poplatníků z hlediska fungování státního aparátu, který potom tyto problémy musí řešit.

K věci, na kterou byl dotaz. Čeští občané, Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, byli zadrženi 13. listopadu 2016 na jihovýchodě Turecka, na hraničním přechodu Habur v provincii Sirnak, při pokusu o přechod hranice do Iráku. Důvodem pro zadržení byl podle turecké strany fakt, že u českých občanů byly nalezeny materiály, videa a další publikace vztahující se k organizaci syrských Kurdů Lidové obranné jednotky.

V souvislosti se situací v oblasti probíhá přísná kontrola cizinců, potenciálních zahraničních bojovníků, kteří chtějí přejít do Sýrie či Iráku. Čili to je logické, že Turecko kontroluje svoje hranice, protože souvisí s válečnou zónou. Každá země by to asi dělala. Bohužel Lidové obranné jednotky jsou v Turecku považovány za teroristickou organizaci, která je úzce propojena s PKK, Stranou kurdských pracujících.

Podle informací, které má k dispozici velvyslanectví ČR v Ankaře, jsou zmínění čeští občané podle tureckých údajů a zákonů podezřelí z členství v teroristické organizaci, pokud vycházím ze zjištění a prohlášení našeho Ministerstva zahraničí. Podle dostupných informací Ministerstva zahraničí nebylo účelem cesty této dvojice do Sýrie účastnit se na jakékoliv teroristické činnosti. Ministerstvo zahraničí kromě toho uvedlo, že nedisponuje informacemi, podle kterých by mohlo být jednání zadržené dvojice trestné jako řekněme teroristický útok podle českého práva. Takže takovéto informace ve vztahu k porušování českého práva nemáme.

Pokud jde o to, co ještě sdělilo Ministerstvo zahraničí, jak už jsem řekl, u zadržených byly nalezeny materiály organizace, která je v Turecku považována za teroristickou. Od okamžiku, kdy se česká státní správa o věci dozvěděla, tak se touto situací intenzivně zabývá. Věc řeší velvyslanectví ČR v Ankaře, které zadrženým poskytuje konzulární pomoc. Právní zástupce zadržených podal k soudu vyšší instance žádost o propuštění jak paní Všelichové, tak pana Farkase. Oba zadržení deklarují, že do oblasti cestovali s úmyslem zřídit zde mobilní nemocnici. Vyšší soud nyní případ přezkoumává. Soud sbírá další informace o činnosti paní Všelichové a pro rozhodnutí k případu bude zřejmě potřebovat minimálně čtyři týdny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP