(14.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V současné době již skončilo přidělení právníka ex offo a zadržení se spolu se svými rodinami musejí rozhodnout ve věci výběru nového právního zástupce. Velvyslanectví České republiky rodinám zadržených pomáhá v přípravě jejich návštěvy v turecké věznici, zprostředkovalo převod peněz od rodiny paní Všelichové do věznice a poskytlo rodinám kontakt na anglicky mluvícího právníka, který je ochoten ujmout se případu. Velvyslanectví je také v této věci v každodenním - zdůrazňuji každodenním - kontaktu s tureckými úřady. Na ministerstvu zahraničí proběhly k případu zadržených dvě konzultace s velvyslancem Turecké republiky. V obou případech byl požádán turecký velvyslanec o zajištění postupu vůči obviněným v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích a také jsme zdůraznili potřebu nalezení přijatelného řešení, které by nepoškodilo vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Tureckem. Zadržení jmenovaných je také jedním z prioritních témat, o kterých bude jednat ministr zahraničí během své návštěvy Turecké republiky. Návštěva ministra zahraničí Zaorálka se plánuje na 13. prosince letošního roku, to znamená, bude to jedna z věcí, která bude v Turecku diskutována.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Kurdské milice jsou sice v Turecku brány jako teroristická organizace, nicméně v Evropě takto brány nejsou. Proto bych se ještě chtěl zeptat na jednu věc. V případě, že by došlo k odsouzení, jestli bude Česká republika žádat o vydání těchto zadržených, aby mohli alespoň trest vykonat v Česku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já možná ještě na doplnění. Vzhledem k tomu, že se skutečně nejednalo o první aktivitu, takovouto podobnou aktivitu zadržených, tak bych chtěl jenom připomenout, že paní Markéta Všelichová byla zadržena již 8. srpna 2016 v Iráku, konkrétně v iráckém Kurdistánu, při údajném pokusu o nelegální přechod hranice do Sýrie. Byla převezena do Erbílu, vyslechnuta, a poté co se prokázala novinářskou legitimací, byla propuštěna. Znovu byla zadržena 27. října letošního roku, tentokrát v Jordánsku, když se pokusila v doprovodu Miroslava Farkase nelegálně překročit opět hranice do Sýrie. To je údaj, který máme k dispozici. Velvyslanectví České republiky v Ammánu v Jordánsku bylo s českými občany v kontaktu a 10. listopadu 2016 byli paní Všelichová a pan Farkas vyhoštěni z Jordánska do Turecka. To znamená, tito lidé se pohybují v regionu zřejmě již delší dobu a snaží se z různých směrů překonat hranice do Sýrie. Nebyl to tedy jejich první pokus o překonání hranice do Sýrie.

Pokud jde o vývoj té kauzy, já se omlouvám, ale teď skutečně nechci předjímat cokoli negativního, co by se v té věci mohlo stát. Vycházím z toho, že podle našich zákonů i podle tvrzení zadržených se oni nedopustili žádného teroristického jednání. Z pohledu české strany tedy není důvod, proč by měli být zadržováni nebo proč by měli být souzeni. Snažíme se jim tedy maximálně pomoci z hlediska obhajoby, poskytnutí právní pomoci, kontaktu s jejich rodinnými příslušníky a budeme se snažit dosáhnout uspokojivého řešení, tak aby se tito občané mohli vrátit do České republiky. V případě jakéhokoliv scénáře budeme přirozeně postupovat tak, abychom jejich životní podmínky maximálně zlepšili. Ale já teď fakt nechci předjímat, co dalšího se v rámci rozhodování turecké justice nyní může odehrát.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Alena Nohavová ve své čtvrté interpelaci bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci účasti členů vlády na interpelacích. Prosím, paní poslankyně, interpelujte o interpelacích.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, poslanci a poslankyně, a to jak z opoziční strany, tak z koaličních stran, mohou vznášet dotazy na členy vlády i na vás prostřednictvím interpelací. Zájem o ně je ze strany poslanců velký. Bývá jich kolem padesáti a na vás kolem třiceti. Chceme tím zároveň naplnit i své ústavní právo. Ale jak ho můžeme naplňovat, když přítomnost ministrů je přímo tristní? My se prostě nemáme koho ptát. Co s tím uděláte, pane premiére?

Pamatuji si z minulého volebního období, kdy jste jako opoziční poslanec kritizoval tehdejší vládu, kdy jste říkal, že byste jako premiér si dokázal zajistit účast ministrů na interpelacích. Dnes jste premiérem a situace je stejná.

Čekat na písemnou odpověď na ústní interpelaci měsíc je poměrně dlouhá doba. To můžeme rovnou těm ministrům zasílat písemné interpelace. Ale i v případě nesouhlasné písemné interpelace čekáme na odpověď několik měsíců, než bude přítomen příslušný ministr nebo vy, pane premiére, abyste nám na problematiku odpověděli. Například šest měsíců nebyla zodpovězena písemná interpelace kolegy Grebeníčka nebo kolegy Filipa. Šest měsíců čekal na paní ministryni Marksovou kolega Ondráček.

Ústní interpelace slouží k tomu, abychom operativně řešili daný problém, ať už k projednávaným zákonům, či problém v regionu. My poslanci a poslankyně jsme zodpovědní svým voličům, vy jako vláda jste zodpovědní Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já samozřejmě teď nechci omlouvat ty členy vlády, kteří nemají nic důležitějšího, nicméně rád bych zmínil fakt, že to vždycky skutečně nevyjde tak, že by člen vlády mohl být zde na interpelacích přítomen. Já to vidím na své vlastní zkušenosti, kterou mám. Já patřím mezi ty členy vlády, kteří jsou tady většinou přítomni na ústních interpelacích, nicméně nastanou situace, kdy třeba jedná Evropská rada, kdy jednají rady ministerské, to znamená, ministři tam nejsou zastupitelní a musí se těchto událostí účastnit, protože jinak by tam ten hlas České republiky přítomen nebyl.

Já se snažím, aby se účast členů vlády na interpelacích zlepšila. Vypracoval jsem také tabulku, která se týkala účasti členů vlády na interpelacích mezi 6. únorem 2014 a 21. dubnem 2016. Z té tabulky vyplývá, že tady se skutečně liší účast na interpelacích. Pokud jde o nejlepší účast, první ministři, kteří mají účast, která se pohybuje nad 68 %, tak je to ministr Herman, Brabec, Ťok, Zaorálek. To znamená, nedá se paušálně mluvit o tom, že by zde ministři nebyli, protože tito čtyři ministři tady byli v 68 %, kdy na ně byla podána ústní interpelace.

Bohužel jsou tady i členové vlády, kteří mají účast výrazně horší, a pokud se bavíme o těch členech vlády, kteří měli účast pod 50 %, tak je to ministr Mládek, ministryně Šlechtová, ministr Chovanec, ministr Němeček, tedy bývalý ministr zdravotnictví, a ministr financí. Čili tito členové vlády měli účast pod 50 %.

Já určitě, až na konci letošního roku skončí schůze Sněmovny, tak bych nechal zpracovat informaci, kterou obdrží vláda, obdrží ji také členové Poslanecké sněmovny, o účasti od 21. dubna letošního roku. Uvidíme, jestli se účast členů vlády zlepšila, a v každém případě o tom budu mluvit se členy vlády teď na nejbližším jednání vlády, abych jim připomenul, zejména těm, kteří mají účast pod 50 %, aby zlepšili svoji docházku na ústní interpelace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, paní poslankyně, vaše doplňující otázka.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Pane premiére, já samozřejmě chápu, když ministři nebo vy máte zahraniční cestu. Ale přece každý člen vlády ví, že ve čtvrtek dvě hodiny dopoledne a ve čtvrtek dvě hodiny odpoledne probíhají interpelace. Jsou to pouhé dvě hodiny dopoledne a odpoledne. A tak si myslím, že při plánování svého programu by s tím mohli počítat. Není to každý čtvrtek, je to samozřejmě v době, kdy zasedá Sněmovna.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Pavel Ploc bude interpelovat pana premiéra ve věci rozšířeného uhelného dolu Turów. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP