(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Shoda je na tom, že povinnost skládat povinnou zkoušku z matematiky se bude týkat nejdříve žáků škol, které matematiku vyučují intenzivně, tzn. v součtu čtyřleté docházky vyučují matematiku nejméně deset hodin týdně. Vláda rozhodla, že povinná maturita z matematiky bude zavedena podle původního plánu na gymnáziích a lyceích v roce 2021, na středních odborných školách se povinná maturita z matematiky prozatím od roku 2020-2021 nestanovuje. Výjimku budou mít školy uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů, kterých se povinná zkouška z matematiky nebude týkat. Zavedení povinné maturity z matematiky bylo podle novely školského zákona od začátku plánováno jako fázovaný projekt. Nařízením vlády byly sloučeny do jedné vlny střední odborné školy a učiliště.

Chtěl bych podotknout, že hlavním důvodem navrhovaného odkladu povinné maturity na odborných školách jsou připravované změny financování regionálního školství, které by měly být spuštěny v roce 2018. Tyto změny vytvoří žákům podmínky pro úspěšné vzdělávání v matematice formou nového systému dělených tříd, což by mohlo výrazně přispět ke zvýšení kvality výuky tohoto předmětu. Tento nový systém by měl umožnit dělení tříd na výuku matematiky do skupin. Chtěl bych také zdůraznit, že na základě těchto změn školy již nebudou placeny podle počtu žáků, tzn. že nebudou muset bojovat o každého žáka. Je důležité, aby tato reforma financování regionálního školství byla skutečně spuštěna v roce 2018.

Změnu vítá i Unie školských asociací České republiky, která sdělila, že oproti původně předloženému návrhu tak dojde k rozšíření povinnosti na všechny maturitní obory vzdělávání s výjimkou oborů uměleckých, zdravotních a sociálních služeb. Tento krok vnímá Unie školských asociací jako posun pozitivním směrem.

Na okraj bych chtěl také zmínit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní vyhlásilo pokusné ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků na výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016 a 2017.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Já bych ráda poděkovala za odpověď, nicméně moc nemám za co, protože ta odpověď neobsahovala to, na co jsem se ptala. Já jsem se ptala, čím se konkrétně zlepší výuka matematiky díky změně financování. Na to jste mi příliš neodpověděl. Pokud mohu brát za odpověď dělení tříd, tak k tomu ale může docházet i nyní, a není to tedy úplně vysvětlení, které jsem očekávala. Já se domnívám, že opravdu jak vy, tak paní ministryně Valachová pouze používáte tento argument jako takový zástupný k tomu, abyste ospravedlnili tento odklad a nerovné podmínky, které k nim vytváříte. Vytvoříte pouze situaci, kdy studenty gymnázií a lyceí znevýhodníte oproti těm ostatním. Opravdu jsou to nerovné podmínky ke středním školám a já vás v tomto případě vyzývám, abyste zvážili, zda neučinit, když už tedy odklad, tak pro všechny, aby to rovné podmínky opravdu byly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já nejsem přesvědčen o tom, že všechny problémy vyřešíme tím, že je odložíme. To je taková oblíbená metoda v politice, že prostě nevíme co s tím, tak to odložíme. Odklad řešením není. Řešením je zahájení reformy financování středního školství. My tady potřebujeme schválit v Poslanecké sněmovně reformu, potřebujeme schválit novelu školského zákona. Když se to povede, tak do státního rozpočtu na rok 2018 musíme dostat finanční prostředky na to, aby se reforma mohla spustit. A to je kvalitativní změna. To, že bude mít škola víc peněz na učitele, na větší počet úvazků, je kvalitativní změna. To, že ve třídách bude méně dětí, protože bude možné častější dělení na skupiny, to je kvalitativní změna. To je přece zřejmá věc. To, že nebudou školy už muset bojovat o každého propadajícího žáka, prostě když ten žák na to nebude mít, tak ze školy odejde a pro školu to nebude mít katastrofální ekonomické důsledky jako dneska, kdy se škola samozřejmě bojí toho, aby žák školu opustil, i když na to nemá, i když nemá studijní výsledky, tak to přece je kvalitativní změna. To přece úplně změní i atmosféru ve třídách. Změní to atmosféru ve škole. Vzroste tlak na kvalitu vzdělávání, na výsledky vzdělávání. Čili tady si myslím, že je ta kvalitativní změna.

Jenom je potřeba, aby Poslanecká sněmovna podpořila reformu regionálního školství. A je také potřeba, aby naše vláda, až bude chystat rozpočet na rok 2018, na tuto reformu měla finanční prostředky. Dvacet let - dvacet let se mluví o reformě regionálního školství. A všichni to vyřešili jenom tím, že řekli no tak to odložíme. Totéž se týká maturity z matematiky - no tak to odložíme. My jsme pro to už to neodkládat. Jsme pro to se do toho pustit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Dostáváme se k osmé interpelaci. Pan poslanec Jiří Koubek bude interpelovat pana premiéra ve věci prodeje bytového fondu v Písnici. Prosím, pane starosto.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, děkuji, že jste přítomen na interpelacích. Obracím se na vás v záležitosti bytového fondu Písnice. Jak víte, čas se krátí, už vás dneska interpelovali i dva kolegové přede mnou a budou i další.

Byl pozoruhodný včerejší váš výrok o tom, že vláda nemůže zasahovat do chystaného prodeje bytů energetické skupiny ČEZ v pražské Písnici, i když je stát majoritním vlastníkem firmy. Podle vás by mělo mít šanci byty získat hlavní město nebo městská část.

Já jsem starostou příslušné městské části a my tento zájem máme. Minulý týden nám hlavní město Praha přislíbilo finanční prostředky na nákup, resp. na účast v této soutěži a na základě této skutečnosti jsme se v pondělí podle podmínek veřejné soutěže stali zájemcem veřejné soutěže. Díky nám byly dodatkem číslo 2 změněny podmínky této soutěže tak, aby se mohla účastnit městská část, neboť doposud to nebylo možné. Doposud se mohla účastnit pouze právnická nebo fyzická osoba. A já nechci věřit tomu, co tady dneska říkáte svým kolegům. Vy říkáte - nemůžeme do toho zasáhnout.

Pane premiére, čas se krátí. Městská část má přislíbené peníze, má možnost do toho vstoupit. Včera přijala jednoznačné usnesení o tom, že chceme do toho jít. Je to toto usnesení (ukazuje), které jsem vám dneska zaslal a se kterým vy jste seznámen. A vy tady na mikrofon občanům řeknete, že prostě nemůžete nic dělat? My nepotřebujeme od vás ty opakované litanie. Nám stačí jedna věc. Vezměte telefon, zavolejte panu generálnímu řediteli ČEZu a řekněte: od minulého týdne se situace radikálně změnila, městská část se může zapojit. A vyhlaste dodatek číslo 3, že prodlužujete lhůtu pro podání nabídek do 27. června 2017, aby i městská část se mohla zapojit. Pane premiére, nechcete to udělat, nebo nemůžete?! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Tak především bych chtěl říci, že vláda nemůže zasahovat do činnosti společnosti ČEZ, i když by se mi to líbilo. Bylo by to krásné, kdybychom na vládě mohli přijímat usnesení a úkolovat společnost ČEZ. Takto to skutečně možné není. Jediný, kdo vykonává akcionářská práva ve společnosti ČEZ, je Ministerstvo financí, které je vykonává na valné hromadě společnosti ČEZ za Českou republiku. Čili já jsem o všech skutečnostech informoval ministra financí a požádal jsem ho, aby to projednal s vedením společnosti ČEZ a všechny skutečnosti u společnosti ČEZ prověřil. V případě, že obdržím dopis od pana starosty, který zde zmiňoval, obratem ten dopis postoupím ministru financí, aby tuto věc prověřil. Zatím jsem ten dopis v ruce neměl, čili nevím, co je jeho obsahem. Ale pokud pan starosta dneska ten dopis odeslal na Úřad vlády, tak zjistím, jestli dopis dorazil, a v případě, že dorazil, tak ještě dnes bude tento dopis postoupen na Ministerstvo financí a požádám ministra financí, aby se k němu zcela konkrétně vyjádřil. To je vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane poslanče, prosím, máte doplňující otázku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP