(15.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Koubek: Doplňující otázku a informaci. To, že ten dopis máte, mi potvrdila vaše paní asistentka. Vy říkáte, že se toho nemůžete účastnit, že se do toho nemůžete zapojit, že akcionářská práva vykonává ministr financí. Víte o tom, že minulý týden se jiný ministr vaší vlády setkal v této záležitosti s panem generálním ředitelem Danielem Benešem? Víte to? Informují vás vaši ministři, že v této záležitosti se angažují, když vy tvrdíte, že nemůžete? Jak je možné, že tohle můžete vůbec tady vyslovit? Jste absolutně nedůvěryhodný! A dovolím si upozornit, že v posledním čísle Reportéra jsme se všichni mohli dočíst o tom, že pan Babiš v roli ministra financí vydal pokyn vedení ČEZ, aby se neucházelo o nákup podílu ve Slovenských elektrárnách ani o nákup uhelných aktiv od příslušné společnosti. Pane premiére, takže je vidět, že když chcete, tak umíte úkolovat ČEZ! A když máte vzít telefon a říci jim "prodlužte termín, aby se městská část mohla zapojit", tak jenom nechcete! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Omlouvám se, ale asi by bylo dobře, aby se nesměšovaly věci, které spolu absolutně nesouvisí. To, co zde citoval pan poslanec o nějakých nákupech společnosti ČEZ a nějakých pokynech společnosti ČEZ, to je citace z médií. A já tady těžko mohu mluvit za ministra financí, jestli v této souvislosti vydával, nebo nevydával nějaké pokyny.

Tady bych doporučoval, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, obraťte se s interpelací na ministra financí a místopředsedu vlády a zeptejte se ho, jestli ta tvrzení v časopise Reportér jsou pravdivá, nebo pravdivá nejsou.

A pokud jde o jednání, ano, byl jsem informován dopisem ministra financí o tom, že proběhlo jednání na Ministerstvu financí, kterého se účastnil ministr financí, ministr zemědělství a generální ředitel společnosti ČEZ.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana premiéra ve věci RUD a EET. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací na dvě témata, jejichž společným jmenovatelem je pan ministr financí Babiš. Prvním tématem je problematika rozpočtového určení daní. Po jednání, které se na začátku tohoto týdne uskutečnilo na Ministerstvu financí a z něhož vyplynul jasný požadavek organizací zastupujících zájmy obcí a měst na navýšení podílu obcí a měst na výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 %, ministr Babiš uvedl, že se navýšení tohoto podílu nebrání. Z jeho vystoupení jsem vyvodila, že problémem může být nevůle koaličních partnerů pana ministra financí, a tak bych se vás ráda zeptala, zda je má domněnka správná a v cestě k navýšení daňových příjmů samospráv, které jsou nejlepšími hospodáři, skutečně stojí sociální demokracie nebo strana lidová, nebo se mýlím a případný návrh navyšující příjmy obcí a měst jste ochotni podpořit.

Děkuji za odpověď a druhý dotaz si ponechám na doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, při Ministerstvu financí funguje pracovní skupina, která se zabývá reformou rozpočtového určení daní pro obce. Naše vláda už zvýšila vlastní rozpočtové příjmy krajů, navýšili jsme rozpočtové určení pro kraje a to sociální demokracie jednoznačně podpořila. Jsem přesvědčen o tom, že je třeba rychle dokončit diskusi, která se týká také rozpočtového určení daní pro obce.

Podle mého názoru je potřeba zohlednit za prvé otázku péče o místní komunikace, protože je evidentní, že na úrovni státu s výjimkou malého dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj není dlouhodobě žádný dotační program, který by řešil opravy a rekonstrukce místních komunikací. Čili tady si myslím, že je potřeba se dohodnout s obcemi a městy a hledat možnost. A pokud zde nebude dotační titul, tak by se podle mě otázka opravy a údržby místních komunikací měla řešit v rámci rozpočtového určení daní.

Podobná diskuse se vede také, pokud jde o financování školských zařízení. To znamená, je potřeba dokončit technickou debatu, je potřeba najít potřebné koeficienty. A já mohu jasně říci, že pokud ministr financí přijde na vládu s úpravou rozpočtového určení daní, která bude řešit financování místních komunikací v obcích a bude také řešit dostatečné financování škol tam, kde obce za školy nesou odpovědnost, tam, kde školy zřizují, tak nevidím žádný problém v tom, abychom takový návrh nepodpořili na jednání vlády. Ale zatím se to nestalo. Zatím žádný návrh na jednání vlády přinesen nebyl, čili vláda s takovým návrhem konfrontována nebyla. A znovu zdůrazňuji, to, na čem mi záleží, je, abychom vyřešili problém financování místních komunikací, abychom vyřešili financování školství.

Já vím, že jsou tady poslanecké návrhy, které se snaží ten problém řešit také. Nicméně pro nás jako pro vládu je důležitý výstup z pracovní skupiny na Ministerstvu financí a byl bych rád, kdyby ta pracovní skupina vládě dala jasné stanovisko, jakým způsobem postupovat, jak budou upraveny příslušné koeficienty. Nejde totiž jenom o částku, o kterou by se mělo rozpočtové určení daní pro obce zvýšit, ale jde také o problémy, které dokážeme tímto zvýšením rozpočtového určení daní pro obce vyřešit.

Současně také platí, že to není otázka nějakého účetního triku, ale když navýšíme obcím RUD třeba o osm miliard, tak současně těch osm miliard musíme někde vzít. Takže to je poslední věc, kterou je potřeba vyřešit. Ti, kteří říkají, že máme navýšit RUD, já jsem pro, ale je také potřeba říct, kde vezmeme těch osm miliard, aby to nebylo na vrub zvýšení deficitu státního rozpočtu. Pokud tím dlouhodobě vyřešíme problém místních komunikací, pokud tím vyřešíme problém financování základních škol, tak je to určitě věc, nad kterou stojí za to, abychom se zamysleli. Jsem pro, ale vyřešme také prosím, kde těch osm miliard korun vezmeme v bilanci státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Děkuji vám, pane premiére. Prosím, paní poslankyně, o doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem včera na té pracovní skupině, pane premiére, byla. Shoda panovala na 23,58 % s tím, že je možno toto vyřešit od roku 2018 a státní rozpočet se na to může připravit. A vzhledem k tomu, jaká tady padají čísla ohledně výběru daní, tak si myslím, že pro ty obce se to určitě sežene. Místní komunikace a financování škol se může řešit jindy.

Jen bych rychle ještě navázala druhou otázkou. Pan ministr financí Andrej Babiš včera připustil, že existuje skupina živnostníků, kteří již v důvěře v podobu přijatého zákona vynaložili náklady na zapojení systému EET, ale nakonec, bude-li schválen jeho poslanecký pozměňovací návrh, budou z tohoto systému vyňati. Zbytečně vynaložené náklady na zapojení do tohoto systému jsou z pohledu těchto živnostníků škodou, kterou jim prý pan ministr Babiš nahradí z vlastní kapsy. Alespoň to včera přislíbil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Položte otázku, paní poslankyně, omlouvám se.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane premiére, pokládáte tento způsob přípravy tak důležité legislativy za profesionální a následováníhodný? Z pohledu dotčené veřejnosti jde skutečně o těžko předvídatelné legislativní veletoče, které by se už neměly opakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že není úplně šťastné předkládat změny v zákoně o elektronické evidenci tržeb na poslední chvíli. Také si nemyslím, že je dobré to dělat formou přílepku tady v Poslanecké sněmovně. Byl jsem informován o tom, že v rámci projednávání daňového balíčku tady bylo načteno mnoho pozměňujících návrhů, které se týkají elektronické evidence tržeb. Nicméně ten zákon není otevřen. Součástí daňového balíčku nebyla změna zákona o elektronické evidenci tržeb, takže se obávám, že se vracíme ke staré známé dobré diskusi o přílepcích tady v Poslanecké sněmovně. A je to takový festival přílepků tady v Poslanecké sněmovně, který zažíváme v souvislosti s EET.

Podle mého názoru by se změny neměly dělat na poslední chvíli. Pokud Ministerstvo financí mělo argumenty a důvody, tak s tím mělo přijít před rokem. V době, kdy se schvalovala příslušná legislativa. Není možné v průběhu hry upravovat pravidla a uvádět podnikatelské subjekty do nejistoty.

Čili podle mého názoru čím méně výjimek, tím lépe. Protože každá výjimka znamená nespravedlnost pro toho, koho se ta výjimka týkat nebude. A oč více bude těchto výjimek, tak ti, kteří elektronickou evidenci tržeb budou muset vést, nikdo je toho nezbaví, tak samozřejmě budou pociťovat každé takovéto změny jako něco, co není vůči nim fér. Navíc když ty věci přijdou pozdě, v okamžiku, kdy už startuje první etapa, kdy podnikatelé už logicky řeší druhou etapu, to není tak daleko, to je v březnu. Takže je myslím důležité myslet i na ty podnikatele, kteří už se teď musí o tom rozhodovat a už teď si kupují systémy, a pokladny, které chtějí, budou muset povinně aplikovat od března.

Takže tento postup já za šťastný ze strany Ministerstva financí nepokládám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP