(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. Doplňující otázka nebude.

Nyní tedy požádám paní poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou ve věci zákazu ústavní výchovy do sedmi let věku dítěte. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci vládou schváleného podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem. V tomto usnesení ukládáte paní ministryni Marksové a paní ministryni Valachové, aby ve spolupráci obou ministerstev do 30. 6. 2017 předložily návrh právní úpravy sjednocení služeb sociální prevence, služeb poskytujících pobytovou péči dětem, služeb sociálně-zdravotních nebo výchovných a dalších služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v jejich působnosti pod jeden resort, dále předložit návrh změn příslušných zákonů, který omezí možnost umísťování dětí do sedmi let věku v zařízeních kolektivní péče.

Je mi velice líto, že jako premiér schválíte jakýsi záměr, který vám je předložen, a veškeré podklady, které jsou na vládu předloženy, jsou neodborné, napsané jednostranně a účelně. Již poněkolikáté rozhoduje vláda na základě podkladů neziskových organizací, místo aby se podklady pro rozhodování dělaly na odborné úrovni, tedy odborníky v dané oblasti. To se však nehodí především Ministerstvu práce a sociálních věcí, které neustále odmítá jakékoliv argumenty z řad odborníků.

Vážený pane premiére, žádám vás, abyste především ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy začal požadovat podklady, které jsou zpracovány odborně a kvalifikovaně. Dále vás žádám, abyste jako premiér zvážil již vámi schválený záměr a přehodnotil svůj postoj. Vaše rozhodnutí směřuje k úplné likvidaci ústavní výchovy v České republice, a tím také odborné a vysoce specializované péče o děti v náhradní rodinné péči, kterou nám závidí celý svět. Opravdu se, pane premiére, chcete přidat k záměru Ministerstva práce a sociálních věcí?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především chci odmítnout fakt, že by se vládě jednalo o likvidaci ústavní péče. Já myslím, že je důležité si uvědomit, že se jedná o transformaci péče o ohrožené děti. Pokud se interpelace týkala zákazu ústavní výchovy do sedmi let věku dítěte, v usnesení, které přijala vláda, je řečeno, že mohou být a musí být definovány podmínky, za kterých to bude výjimečně možné. To znamená, chceme, aby pravidlem pro výchovu dětí, o které se tedy musí postarat stát, byla výchova v rodinném prostředí.

Primárně tedy chceme využívat náhradní rodiny, to znamená zmenšit počet dětí, které vyrůstají v ústavní výchově, a u těch dětí, u kterých nebude možné využít náhradních rodin, tak by nadále měly být v pobytových zařízeních, ale pouze tehdy, pokud to bude například potřeba na základě jejich zdravotního stavu. Očekáváme, že v příštích letech - a to nebude proces, který by trval jeden, dva, tři, čtyři roky, bude to několikaleté období - by mělo dojít ke zmenšení těchto pobytových zařízení, měly by získat více komunitní charakter, měly by tam být co nejmenší skupiny dětí, aby to bylo co nejblíže rodinnému prostředí, ale v žádném případě se do budoucna bez takovýchto pobytových zařízení neobejdeme. Pouze se snažíme o to, aby stále více dětí bylo postupně umísťováno do rodinného prostředí.

Tady je shoda mezi příslušnými resorty. Současně také platí, že dojde ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny pod jeden resort, to se tady v minulosti zatím nestalo, to znamená, že by měla být tato věc sjednocena pod resort Ministerstva práce a sociálních věcí, měla by být zpracována příslušná legislativa. Tato legislativa bude znovu projednávána na úrovni vlády, bude pak samozřejmě projednávána i na úrovni Poslanecké sněmovny. Tyto návrhy strategie by měly být předloženy do 30. června 2017. Dá se spíše očekávat, že potom parlament bude projednávat legislativní návrhy až v příštím volebním období. Nic nebude učiněno bez toho, aniž by byla dosažena shoda na změně příslušných návrhů zákonů. Nicméně ano, vláda potvrdila trend, který koneckonců už tady běží řadu let a který je rozšířený i v řadě dalších vyspělých zemí, snažíme se, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v okruhu náhradních rodin, to znamená v rodinném prostředí, aby co nejméně dětí bylo nuceno vyrůstat v ústavní péči.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně, dáte doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Musím říct, že tentokrát vám to Ministerstvo práce a sociálních věcí napsalo taky velice dobře a přesně tak, jak oni argumentují. Roztříštěnost systému, jak tady argumentujete, k tomu právě dochází tím, co tady schvalujete. To je jedna věc.

Co se týče ústavní péče, já musím říct, že v Ústeckém kraji máme stoprocentní naplněnost v ústavní péči. Samozřejmě, máme tam jinou sortu lidí, jsme trošku výjimeční, ale nikdo nepřihlíží na naše argumenty a především nepřihlíží na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nezlobte se na mě, ale vzít si příklady z Anglie, USA, to si děláte opravdu srandu. To opravdu chcete, vážený pane premiére, dojít tak daleko, abychom přestali vědět o našich dětech a nacházeli je na ulicích a bůhví kde ještě?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane premiére, požádám vás o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jsem přesvědčen o tom, a samozřejmě řadu těchto ústavů jsem navštívil a navštěvuji, že o děti v těchto ústavech je dobře postaráno. Nekritizuji péči v těchto ústavech, jenom si myslím, že děti, které tam vyrůstají, pokud by měly možnost vyrůstat v rodinném prostředí, v prostředí, které by se co nejvíce přiblížilo rodinnému prostředí, že by to pro ně bylo lepší. Prostě není to nic, co bychom měli dětem závidět nebo přát, trávit dětství, vyrůstat v ústavu, vyrůstat bez zázemí rodiny.

Myslím si, že trend, který v České republice je, a víte, že od roku 2006 existuje možnost umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, od roku 2013 je tato věc hojně využívána, posiluje se postupně a zvětšuje se postupně množství dětí, které jsou umísťovány do náhradních rodin, a nemyslím si, že v České republice končí děti na ulici z tohoto důvodu, že by byly umísťovány do náhradních rodin. A myslím si, že je potřeba přihlédnout k situaci v jednotlivých regionech.

A znovu zdůrazňuji, že tato vláda nebude schvalovat žádné dokumenty, které by násilím rušily kapacity, které jsou z pohledu společnosti potřebné. Ty kapacity je potřeba využívat, ale současně hledat alternativy, a pokud se reálně sníží potřeba těchto kapacit, tak je můžeme postupně odstranit. Ale dnes v takové situaci nejsme, ten proces může trvat pět sedm let, chystáme legislativní návrhy, které by k tomu vedly, mnohaletý proces transformace a posílení počtu dětí, které budou mít šanci vyrůstat mimo ústav a budou mít šanci vyrůstat v náhradní rodině.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Máme dvě minuty do 16. hodiny. Táži se pana poslance Novotného, zda chce předložit svoji interpelaci. Je zde riziko, že na ni nebude odpovězeno z důvodu, že od 16 hodin budou interpelováni jednotliví členové vlády. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Dobrý den. Jediná formulace, kterou můžu položit otázkou, aby to pan premiér stihl, je: Pane premiére, co vy na to? Však vy víte na co. (Veselost v sále.) Myslím tedy ona kondolenční vyjádření zástupců Evropské komise k smrti diktátora Fidela Castra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP