(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane premiére, máte zhruba minutu na odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pan poslanec se ptá, jestli Fidel Castro byl padouch, nebo hrdina. (Oživení v sále.) Já musím říci, že obojí. Pravděpodobně obojí, jak už to tak bývá. Začínal jako hrdina, skončil jako diktátor. To je bohužel realita. Myslím si, že ho to semlelo a že ho také hodně semlelo to bipolární rozdělení světa. Takže začínal jako hrdina, skončil bohužel jako diktátor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére, i za vzorné dodržení času. Upozorňuji ctěnou Sněmovnu, že je 16 hodin, tedy uplynul čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády.

Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Jaroslava Holíka, aby přednesl interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý den. A já můžu zahájit interpelaci.

Vážený pane ministře, jaký bude další osud budovy bývalého Dětského domova v Králíkách? V minulosti se občané tvrdě postavili proti zřízení uprchlického tábora, protože se nachází v sousedství základní a mateřské školy. Nedávno proběhlo referendum, kde 85 % hlasujících ze stejného důvodu zamítlo zřízení ženského vězení a chtějí zde zřídit domov důchodců.

Vážený pane premiére, před referendem jste ve svém vystoupení prohlásil, že budete výsledky referenda ctít. Moje otázka zní: Jak bude tato budova využita?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než udělím slovo panu ministrovi, tak dovolte, abych mezi námi přivítal pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. (Pan ministr povstal. Potlesk.)

Já vám děkuji a požádám o odpověď ministra spravedlnosti. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Nejprve bych chtěl uvést dvě věci na pravou míru. První je, že v Králíkách nemohlo proběhnout obecní referendum, protože zákon jasně stanoví, kdy lze konat obecní referendum, a to jenom v otázkách, které spadají do samostatné působnosti obce, což rozhodně není to, zda tam ve státem vlastněném objektu bude, nebo nebude zřízena věznice. Takže to, co proběhlo, bylo jakési vyjádření názoru občanů obce, ale není to referendum v pravém smyslu slova.

Také jsem nikdy neřekl takhle jednoduše, že budu respektovat výsledky referenda. Řekl jsem, že pokud by valná většina občanů města projevila svůj nesouhlas tímto způsobem s tím, aby tam to vězeňské zařízení zřízeno bylo, tak že bych to tedy bral za vážný argument. To je o hodně méně. A co se stalo? Celkem 38 % oprávněných voličů řeklo, že nesouhlasí s tím, aby se tam zřídila věznice. Třicet osm procent podle mě není ani obyčejná většina, natož výrazná většina. To na úvod pro zpřesnění.

A teď kontext. Dámy a pánové, aktuální stav počtu vězněných osob je 22 445. Máme-li dodržet zákonem předvídanou normu čtyři metry čtvereční na osobu, což pro vaši bližší představu jsou přibližně dvě poslanecké lavice, maximální kapacita našich věznic dnes je 20 853 vězňů. Čili v tuto chvíli překračujeme tuto kapacitu o téměř už dva tisíce osob. A bohužel výhled je negativní, stále ještě nám počty vězněných osob stoupají vlivem nového trestního zákoníku z roku 2010. U žen je situace z hlediska dynamiky ještě horší. V tuto chvíli máme 1 458 vězněných osob, vězněných žen, a nárůst je tam podstatně prudší. Máme také překročenou - raději ani nesledujeme o kolik, ale také překročenou kapacitu čtyř metrů, ale v zákoně je ještě druhá hranice, a to je kapacita tří metrů, pod tu už jít prostě nesmíme, pak už vůbec nesmíme brát do vězení, a tato hranice je 1 626 potenciálně vězněných žen. Jak říkám, dnes jich tam máme 1 458 a podle našich modelů ta hranice bude dosažena v srpnu 2018, tj. za rok a půl.

Já tedy jako ministr spravedlnosti musím nezbytně do roku a půl zvýšit kapacitu pro věznění odsouzených žen, nemám-li se zpronevěřit svým zákonným úkolům. To je, dámy a pánové, kontext, ve kterém se budu rozhodovat. A víte, mě mrzelo, že se našli někteří představitelé našich parlamentních stran, kteří tam vystupovali, podporovali tedy to hnutí proti věznici, ačkoliv nezazněl jediný racionální argument, proč by tam věznice být nemohla, ačkoliv jsme udělali celkem hodně pro to, abychom ukázali, že věznice opravdu není něco, čeho je třeba se bát. Máme přes 30 věznic. Nemáme žádnou obec, kde by s věznicí byl problém. Máme věznice v turisticky exponovaných místech. Valdice jsou v Českém ráji třeba, o dalších nemluvě.

Já nevím. Myslím, že věznice přece nejsou něco, o čem bychom se mohli rozhodovat, zda budeme, nebo nebudeme mít. Přece každý chceme, když chytíme pachatele příslušně závažného trestného činu, abychom ho zavřeli do vězení. A to vězení nemůže být na Marsu. To vězení prostě musí být v nějaké obci. A -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, váš čas. (Min. Pelikán: Dobře.) Ještě dostanete prostor v případě doplňující otázky. Doplňující otázka nebude, v tom případě se omlouvám, ale čas určený pro odpověď vypršel.

Nyní tedy pan poslanec Bendl se svou interpelací na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve věci vyjádření pana Junckera. Prosím, k vyjádření pana Junckera.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já mám podobnou otázku, kterou měl kolega Martin Novotný před chvílí na pana premiéra, která tady vyvolala veselí, i když já jsem přesvědčen o tom, že jména jako Fidel Castro, Josif Vissarionovič Stalin či Adolf Hitler by neměla vyvolávat takovéto veselí, jako tady bylo před chvílí, neboť to ovlivnilo opravdu osudy tisíců lidí, kteří neskutečně skandálním způsobem zemřeli, byli týráni, vězněni apod.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v souvislosti s úmrtím Fidela Castra mimo jiné uvedl: Svět ztratil muže, který byl pro mnohé hrdinou. A Evropská komise následně jeho výrok posvětila. Chci se zeptat ministra zahraničí, zda se ČR v této záležitosti nějak ohradila. Pokud ano, jak a kde. Pokud nikoliv, proč tak neučinila, neboť kromě tisíců lidských obětí, které má Fidel Castro na svědomí, například schvaloval také vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa v roce 1968. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Prosím, pane ministře, o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP