(16.10 hodin)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Já si tedy dovolím připomenout tady stanovisko vlastní, které jsem uveřejnil v souvislosti se smrtí Fidela Castra. Když to řeknu jednoduše, tak jsem se vyjádřil tak, že možná Fidel Castro v jisté době bojoval za svobodu a získal i podporu ve své zemi. Možná měl některé pozoruhodné myšlenky, které se týkaly boje s kolonialismem, s apartheidem, které ho dokonce spojily s Nelsonem Mandelou a dalšími. Na druhé straně pro mě byl velice významný zážitek tiskové konference z roku 1968, kdy Fidel Castro schválil a podpořil invazi vojsk Varšavské smlouvy do České republiky a postavil se za Sovětský svaz. A já jsem řekl, že stejným způsobem, jako jeho myšlenky ztratily emancipační potenciál, tak si myslím, že to stejné, co se stalo České republice, tak se stalo pak i kubánskému lidu. Mně prostě vadí to, že bojovník za svobodu v případě, kdy šlo o to, podpořit zemi, která si také chtěla urvat svůj kousek svobody, nebo vybojovat svůj kousek svobody, tak nám nepomohl, dokonce se postavil proti nám, a domnívám se, že podobně se pak postavil i vůči vlastnímu lidu, když mu vlastně připravil cenzuru, pronásledování odpůrců, pronásledování menšin, homosexuálů a také to, co my dobře známe, zákaz emigrace, možnosti vycestovat ze země. Takže vlastně vytvořil režim, který je se svobodou v naprostém kontrastu.

Tohle mé vystoupení se dostalo do konfrontace právě s vystoupením pana Jeana-Claudea Junckera i na tiskové konferenci. Tiskový mluvčí Evropské komise řekl, že pohled České republiky je příliš úzký. A já jsem rád, že jsem dostal tuto interpelaci, že na to mohu zareagovat a říci, že jsem přesvědčen, že příliš úzký není, že tu lekci, kterou dostala Česká republika, tu dostal vlastně i kubánský lid.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec vypadá, že dá doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za ten váš osobní postoj, nicméně bych očekával, že tady bude jasná pozice vlády České republiky, že vystoupí premiér a minimálně bude protestovat na úrovni Evropské komise a vyjádří protest proti takovémuto vyjádření. Když jde o zájmy Číny, umí se předseda Sněmovny, předseda Senátu, předseda vlády a prezident okamžitě sejít a podepsat cosi, o čem není v tuhle chvíli debata. Když jde o takovouto věc, myslím si, že by měla mít minimálně vláda schopnost vyjádřit protest proti takovémuto vyslovení téměř pochvaly vůči Fidelu Castrovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já si dovolím jenom vyjádřit názor, že kdybychom se podívali na monitor zahraničního tisku, tak to stanovisko, které jsem řekl, bylo chápáno jako stanovisko České republiky, bylo poměrně hodně citováno právě v souvislosti s tou kolizí vůči stanovisku Jeana-Claudea Junckera, a mám pocit, že v této chvíli všichni vědí, jaké je stanovisko České republiky, díky té diskusi dokonce, která se v Evropě kolem toho rozproudila. Takže já se domnívám, že lze takovéto věci formulovat různě, a v tomto případě jsem ale přesvědčen, že to, co si myslíme, tak v této chvíli zaznělo velmi hlasitě a poměrně to zaregistrovalo velké množství představitelů nejrůznějších zemí. Podle mě ten výsledek je podstatný. Víte, jak to je v politice - můžete vydávat stanoviska, kterých si nikdo nevšimne. Tohle určitě bylo nejen všimnuto, ale dokonce diskutováno na tiskových konferencích.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Radim Holeček, který interpeluje vicepremiéra vlády Andreje Babiše ve věci EET.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený nepřítomný pane ministře, moje interpelace na vás už začínají připomínat pořad Nad dopisy diváků. Vy něco napíšete, já něco napíšu. Interpeluji vás kromě jiného již podruhé ve věci extrémně nepovedené televizní reklamy na elektronickou evidenci tržeb. 15. září jsem z tohoto místa kritizoval, že v reklamě není ani zmínka o tom, koho se bude EET týkat. Za druhé, kritizoval jsem onu částku 18 mld., která díky bonzování na číšníky spasí všechny postavičky toho reklamního spotu. Vaše odpověď 4. 10. byla: Částka 18 mld. je konzervativním odhadem Ministerstva financí, který byl realizován v návaznosti na provedené analýzy. Za druhé, k reklamě jste mi sdělil, že kromě mnou zmiňované existují ještě dvě další reklamy, které cílí na podnikatele a informování široké, nejen podnikatelské veřejnosti považujete za správné a nezbytné.

Jaké bylo mé překvapení, když první dáma projektu EET, vaše náměstkyně Alena Schillerová, v ranním vysílání veřejnoprávní televize pronesla, že vysněných 18 mld. je částka, která by mohla být, ale při dobré konstelaci všeho, vybrána po spuštění všech částí elektronické evidence tržeb. První fáze přinese do státní kasy přece jenom 4 mld. korun navíc.

A teď otázky. Byl toto důvod, proč byla klamavá a lživá reklama stažena a nahrazena jinou, řekl bych soft ohlupovací verzí? Za druhé, testovací provoz EET ukázal mnohokrát chybu, odezva serveru Finanční správy byla tak velká, že jednotlivým podnikatelům nešlo odesílat účtenky. Jak je možné, že to Ministerstvo financí tak špatně připravilo? A za třetí, jako předseda podvýboru pro ochranu osobních údajů se znovu ptám: Jsou dobře chráněna naše data z EET? Podle vás jde o analytický, podle mě stále o šmírácko-bonzácký systém, který je nařízený nikoli proti nepoctivým, ale proti všem. A už to tu zaznělo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně.

Nyní tedy požádám pana poslance Ludvíka Hovorku, který interpeluje pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci aktuálního stavu smluv mezi SŽDC a Grandi Stazioni. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, děkuji za slovo. České dráhy v minulosti, myslím, že v roce 2003, pronajaly hlavní nádraží a myslím, že i další nádraží v České republice, některá ta větší, společnosti Grandi Stazioni. Byl to dlouhodobý pronájem, kdy se vlastně italská společnost zavázala, že opraví hlavní nádraží a ta další nádraží a potom vlastně za pronájmy, které bude využívat v prostorách hlavního nádraží, bude umořovat tu investici, kterou investovala. Pokud vím, tak 16. 10. SŽDC převzala hlavní nádraží s tím, že nebyla naplněna smlouva v tom duchu, že nebyla zrekonstruovaná celá budova, a Grandi Stazioni to odmítla a řekla, že má nárok na prodloužení smlouvy o dalších třicet let, a že tedy ze strany SŽDC došlo k porušení smlouvy.

Chtěl bych se zeptat, jaký je tedy právní stav, jestli hrozí nějaká arbitráž, případně jak je to s příjmy z těch pronájmů, protože pokud vím, tak firma požaduje po SŽDC 1,2 mld. korun jako úhradu stavebních nákladů plus ušlý zisk za pronájmy z prostor hlavního nádraží. Takže jestli by pan ministr mohl odpovědět na to, jaký je současný stav, jestli hrozí nějaká arbitráž, případně jestli SŽDC dostane od státu peníze na zaplacení těch stavebních nákladů, jestli se tedy rovnají částce 1,2 mld. korun a kolik celá ta operace, pokud by došlo k nějakému mimosoudnímu vyrovnání, jestli se vyplatí za to, co bylo v průběhu let, za 13 let, na hlavním nádraží investováno, nebo nikoli. (Předsedající: Omlouvám se, pane poslanče.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi krátkou rekapitulaci převodu nádraží na Správu železniční dopravní cesty. Mezi Českými dráhami, akciovou společností, a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, byla dne 24. června roku 2016 uzavřena smlouva o koupi části závodu, jejímž předmětem byl prodej části závodu Českých drah označený jako železniční stanice. Správa železniční dopravní cesty nabyla vlastnické právo k části závodu dnem 1. července roku 2016, to je dnem zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi části závodu do Sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. K části závodu železniční stanice náleží nájemní smlouva č. 151/03 ze dne 17. prosince 2003 uzavřená mezi Českými dráhami a společností Grandi Stazioni SPA. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP