(16.40 hodin)
(pokračuje Černoch)

V roce 2015 byl také dodatek číslo 10, značky na přání a nosiče kol, která byla uzavřena s firmou Hicon, který rozšiřuje stávající plnění o dodávky značek na přání. Jenom dodatek byl uzavřen mimo režim zákona o veřejných zakázkách, když Ministerstvo dopravy stanovilo předpokládanou hodnotu dodávky těsně pod hranicí 2 mil. korun za 15 500 kusů. Ovšem v létě 2015 bylo toto množství ministerstvem zvýšeno na 24 300 značek. Jinak ještě bych rád doplnil, že v této souvislosti je rovněž zajímavé upozornit, že zadavateli bylo zmíněno, že firma Hicon dodá 12 mil. kusů značek a do té doby nemůže být vypovězena smlouva.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, váš čas vypršel, položte otázku.

 

Poslanec Marek Černoch: Ano, už pokládám otázku. Já bych se rád zeptal, jak je možné, že 26 let firma dělala registrační značky, aniž by vzešla z řádného výběrového řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Prosím pana ministra, aby vám odpověděl.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak já zkusím odpověď na tu poslední otázku, začít s ní. Já prostě nevím. Jestli dobře znám historii, kterou jsem si nechal vysvětlit, ty značky byly kdysi dávno zadány na Ministerstvu vnitra, s celou tou agendou přešly na Ministerstvo dopravy a do roku 2014 nebyl učiněn pokus tu značku znovu vysoutěžit. První soutěž vypsal pan ministr Prachař. Ta soutěž bohužel nedopadla dobře, byla zrušena ÚOHSem. Na základě výsledků této soutěže jsem vstoupil do jednání s firmou Hicon a z původní ceny, která byla původně někde na 160 korunách za značku, za tu standardní značku 101, se to potom snížilo na 120 a mým jednáním jsme snížili tu cenu na 77 korun, protože jsme argumentovali, že dceřiná společnost firmy Hicon, protože Hicon sám to nenabízel, byla schopna nabídnout tu cenu, kterou jste uváděl.

My jsme tuto naši snahu nevzdali, soutěžili jsme znovu. Tam ten tendr byl bohužel z formálních důvodů opět zrušen, nicméně celá anabáze končí v letošním roce. Ta třetí soutěž, ta už zrušena nebyla, do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči. Firma Hicon tuto soutěž vůbec nesoutěžila, přesto napadla u ÚOHSu a požádala o předběžné opatření, aby se soutěž zrušila. Tedy podotýkám, že vítězná nabídka byla za 45 korun. Dobrá zpráva je, že ÚOHS této námitce nebo tomuto návrhu firmy Hicon nevyhověl a nedal předběžné opatření. My jsme této situace využili. Včera se podepsala smlouva s novou firmou, je to firma Security Paper Mill, za kterou stojí velká mezinárodní firma, která značky dělá. Máme nasmlouvanou tu značku, kterou původně Hicon dodával za 160 korun, za 45 korun. To znamená, od této doby je ta cena velmi standardní a normální.

Proč se to nesoutěžilo předtím, nevím a nechci spekulovat, z jakého důvodu se nám to podařilo až napotřetí. Nicméně chtěl bych ocenit, že se to napotřetí podařilo. Máme novou smlouvu a budeme šetřit zhruba 100 mil. ročně na této záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec se chystá k doplňující otázce. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Je určitě chvályhodné, že ta současná zakázka je za ty peníze, firma Security Paper Mill, která nabídla 45 korun. Nicméně je trošku zarážející, že za celou tu dobu to proběhlo v řádech dnů, ačkoliv ty smlouvy předtím se řešily dlouhou dobu a byly tam podepisovány ty dodatky. Tak jenom jestli můžu ty doplňující otázky: Proč byly podepisovány dodatky, když firma Hicon nabízela menší částku, a stále to bylo 77 korun. A druhá, jestli z toho, pane ministře, vyvodíte nějaké důsledky, protože si nemyslím, že by se mělo jen tak nechat ležet ladem to, že tady roky probíhalo vlastně okrádání státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vrátím se tedy k těm dodatkům. Ty dodatky byly dva nebo tři. Jeden byl na snížení ceny, ten jsem vyjednával já. Druhá záležitost byla, že nám začala vlastně platit novela zákona, která zaváděla značky na přání. Značky na přání byly součástí těch předchozích soutěží, které byly bohužel ÚOHSem zrušeny. Takže my jsme byli v situaci, kdy jsme měli platný zákon a museli jsme zabezpečit značky na přání. Podle všech předpokladů jsme počítali s tím, že o značky na přání bude vlažný zájem. Ten zájem nás překvapil, takže ta původní zakázka, která byla podlimitní, kterou jsme sjednali s firmou Hicon, protože nikdo jiný nebyl v té době k dispozici, tak ta vlastně zabezpečovala tyto značky. Po krátké době se ukázalo, že není možno, řekl bych, ji vyřešit jiným způsobem. Tak jsme to prodloužili. Při té příležitosti jsme s Hiconem jednali, ale oni značky na přání oceňovali na jiné náklady než tu standardní značku. Nebyli jsme se schopni dohodnout o lepší ceně. Takže to je jedna věc.

Co se týče, jak jste se ptal, osobní zodpovědnosti. Lidé, kteří byli na ministerstvu za tuto oblast odpovědní v době, kdy ta stará smlouva běžela, a kteří nesoutěžili, už na ministerstvu nejsou. Nový tým dělal všechno pro to, aby ji vysoutěžil. Jak se vypořádat s lidmi, kteří tam nejsou, zrovna nevím. Ale myslím si, že to, co dělali, se nedá nazvat okrádáním nebo trestným činem. Prostě oni využívali stávající legislativy a jednali podle ní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Téměř jste dodržel čas. Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar, opět vás bude interpelovat. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení páni ministři. Děkuji, pane ministře, že jste zde, a můžu položit své otázky.

Začaly zimní prázdniny pro stavební firmy. Doufám, že nastane také čas vyřešit problémy již bez tlaku a obav. Proto mé otázky směřují k situaci na komunikaci z Třince na Slovensko, kdy portugalská firma měla zájem ukončit, a vy jste slíbil nějaké jednání s nimi a pokračování výstavby. Čili zda příští rok bude pokračovat tato výstavba stejnou firmou, popřípadě jestli hledáte nějaké náhradní řešení. První otázka.

Druhá otázka, zda již Ředitelství silnic a dálnic ví, jak s obchvatem Opavy, trasování a pokračování. Vím, že tam jsou docela výrazné tlaky občanských iniciativ, ekologů a dalších. Čili jestli už se v této věci něco rozhodlo, popřípadě jestli se připravuje nějaká zimní ofenziva.

A poslední věc se týká dokončení prodloužené Rudné v Ostravě, to znamená napojení na již otevřenou část komunikace na Opavu z Ostravy a vyhnutí se tedy městu. V posledních dnech jsem zachytil informaci, že jak náměstek ostravského primátora, tak náměstek hejtmana vstoupili do nějakého jednání s vlastníkem pozemku, který doposud blokuje. A již opět slyšíme z úst politiků, že už už je to těsně před vyřešením majetkové záležitosti. V této souvislosti samozřejmě Ředitelství silnic a dálnic požádalo o vyvlastnění toho pozemku v rámci liniové stavby a bojím se, aby nedošlo ke konfliktu. Kdyby k tomu došlo, tak soud bude rozhodovat a řekne, že tady existuje nějaký náznak dohody, a pozastavil by to. Čili jestli nás to nezpomalí. A poslední věc je EIA. To znamená, to šlo mimo výjimky. Jak to vypadá teď, jestli se to pohnulo, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám vás, pane ministře, abyste odpověděl na tuto interpelaci. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP