(16.50 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady byla spousta otázek, já zkusím stručně reagovat na všechny z nich.

Zaprvé dobrá zpráva. Firma Mota nám oficiálně poslala výpověď ze smlouvy, že nechce dále realizovat tu stavbu 1/11 neboli Oldřichovice a Oldřichovice - Bystřice.

Já jsem s nimi měl jednání, pozval jsem na jednání jejich mezinárodního generálního ředitele a majitele pana Motu. Dohodli jsme se, že se firma Mota vrátí, že na té stavbě bude znovu dělat a že převezme závazky svého krachujícího konsorcionálního partnera a že bude garantovat, že tu stavbu dodělá v čase, který je, tzn. polovina roku 2017. Podle mých informací už mobilizovali stavbu a jsou znovu na stavbě a pracuje se tam, probíhají intenzivní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Myslím, že nás čeká ještě dost práce, nicméně díky tomu jednání, kdy já jsem na ně tlačil, že bychom jim udělali opravdu velkou studu, že nemá cenu, aby světoznámá firma prostě utekla zbaběle z boje, a že tedy když tu cenu takovou dali, tak to za tu cenu musí udělat, tak nakonec jsme se dohodli, že tam zůstanou. Udělali jsme ústupek, který je v rámci celé té stavby, myslím si, v pořádku, že nebudeme trvat na penalizaci těch průběžných milníků, ale budeme tu penalizaci cílit na ukončení té stavby.

Co se týče obchvatu Opavy, severní obchvat, východní část bude v případě bezproblémového dokončení výběrového řízení zahájena začátkem roku 2017, takže tam na tom pracujeme. Já doufám, že se nám podaří i překonat všechny námitky dotčené veřejnosti.

Co se týče prodloužené Rudné, na to je ještě jedna interpelace. Situace je taková, jak říkáte. Nová krajská reprezentace říká, že je blízko dohodě s tím problémovým vlastníkem, který tam chce jak zvýšit hlukové bariéry, což jsme ochotni udělat, tak i chce nějakou vysokou finanční kompenzaci, kterou už tedy nejsme úplně schopni udělat, ale jedná se o tom, jak se to vyřeší. A byl jsem informován, že jsou snad blízko dohodě. Paralelně běží ten vyvlastňovací proces.

Co se týče EIA, tam proběhlo zjišťovací řízení, takže EIA není potřeba opakovat, a právě potřebujeme nějakou rozumnou dohodu. Pevně věřím, a zaklepu to tady do pultíku do dřeva, že se nám ji podaří sjednat tak, abychom na prodloužené Rudné mohli pokračovat, protože tam je zhruba 200, 300 metrů, které chybějí na zprovoznění této komunikace, a je to věčná škoda, že už se tam nejezdí. Uděláme pro to všechno. Teď jsem jednal intenzivně i s panem hejtmanem a budu v tom pokračovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Já jenom doplňující. Budu velice rád, pane ministře, když se to podaří, a kdyby byly nějaké nové informace v rámci toho vývoje od pana hejtmana, popřípadě v rámci toho výkupu, nevím, jak dalece kraj, popř. město budou chtít své prostředky zainvestovat (nesrozumitelné), neboť ta metoda je také známá. Budu rád, když nás budete informovat, ať se předejde nějakým sporům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Jitka Chalánková, která bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Takže vážená nepřítomná paní ministryně, dovolte, abych se vás zeptala na jednu záležitost, která se týká náhradní péče o ohrožené děti.

Vzhledem k tomu, že systém náhradní rodinné péče je dotčen od 1. ledna 2013 změnami zákonů, jako je nový občanský zákoník a zákon o sociálně-právní ochraně dětí, tak se nám objevují během těch dvou let při realizaci těchto zákonů také problémy, které se domnívám, že by bylo dobré napravit.

Malé děti mohou být podle § 817 nového občanského zákoníku zbytečně dlouho drženy buď v ústavní péči, tedy v dětských centrech, bývalých kojeneckých ústavech, anebo také mohou jako nediagnostikované děti být předávány do pěstounské péče na přechodnou dobu, než se dostanou do trvalé varianty, která je pro ně vždycky určitě výhodnější. Čím je to způsobeno? Je to možná způsobeno § 817 nového občanského zákoníku, na který se právě chci zeptat. Dokonce i v těch dětských centrech zaměstnanci těchto dětských center nechtějí, aby tyto děti byly zbytečně dlouho drženy v ústavní péči, ale tento paragraf umožňuje souhlas k osvojení odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl vydán. Dříve takovýto paragraf v občanském zákoníku obsažen nebyl.

Chtěla jsem se zeptat, vážená paní ministryně, kolikrát se stalo, že k realizaci právě tohoto § 817 nového občanského zákoníku od 1. ledna 2013 došlo. Kolikrát taková situace skutečně nastala, protože díky tomu jsou děti opravdu zbytečně dlouho drženy v ústavní péči anebo kolují z jedné pěstounské rodiny do další, než dojde k definitivnímu vyřešení jejich situace. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, bude vám odpovězeno písemně.

Nyní požádám pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, před touto interpelací jsem zvažoval, komu tuto otázku položit, protože je-li hodně neznámých, tak nevím, jestli se ptát ministra vnitra, popř. ministra zahraničních věcí. Ale vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj je znám jako bezpečné místo pro život a my občané tohoto krásného kraje chceme mít dostatek informací o všem, co by bezpečnost našich spoluobčanů mohlo ohrozit, vybral jsem si pro interpelaci vás a věřím, že se mi budete snažit odpovědět tak, aby ty informace byly dostatečné.

Cirka před dvěma týdny vyšla na svět informace v mediálním prostoru, že dva Afghánci ve věku 20 a 26 let zmizeli z leteckého výcviku v Hradci Králové. Po vyhlášení policejního pátrání je zadrželi policejní kolegové ve Spolkové republice Německo a oba tyto Afghánce vrátili zpět do České republiky. Položím poměrně jednoduché čtyři otázky. Kdo jsou ti Afghánci, kdo je sem do České republiky pozval, co zde dělají a kdo to organizuje a platí. Pro jistotu, aby ty otázky byly jednoduché, tak jsem je napsal a nechám je tady i na stolku, abychom mohli odpovědět na všechny. Děkuji, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Prosím, pane ministře, o odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se omlouvám panu poslanci Ondráčkovi vaším prostřednictvím. Moje odpověď bude velmi stručná a bohužel neodpoví asi ani na jednu z těch otázek. A ta odpověď zní, že toto není v kompetenci Ministerstva vnitra. Já nemám ani prostor ani možnost o tom hovořit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chcete se zeptat, pane poslanče? Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Je to velice zajímavá odpověď. V tom případě se ptám, jestli ta odpověď je v režimu utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací, a pokud ne, komu takovou otázku mohu položit, protože občané mého kraje by rádi věděli, co u nás dělají Afghánci, kteří se cvičí na vrtulnících, kdo je sem pozval, kdo to financuje, co zde dělají a proč, když už si je sem někdo pozve, zvednou krovky a zmizí okamžitě při první příležitosti do Spolkové republiky Německo. Takže aspoň odpověď: Je to v režimu utajované informace? A popřípadě že není, kde mohu hledat odpověď. Kdo mi tuto odpověď dá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zkusíte na to odpovědět, pane ministře? Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já mohu pouze zopakovat, že tato věc není v kompetenci Ministerstva vnitra.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy požádám o interpelaci paní poslankyni Annu Putnovou, která bude interpelovat ministryni mládeže, školství a tělovýchovy ve věci financování vysokých škol. Paní ministryně je jistě přítomna, paní ministryně, budete interpelována. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP