(17.10 hodin)

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, na základě osobní zkušenosti zástupce výrobní firmy z Vysočiny si vám dovoluji položit následující interpelaci. Výrobní společnost si vytipovala 50 budoucích pracovníků z Vietnamu, se kterými uzavřela pracovní smlouvy. Zajistila potřebná potvrzení o zajištění jejich ubytování a to vše na základě přiděleného čísla z registru MPSV. S těmito dokumenty odletěl jejich pověřený pracovník do Vietnamu, kde vybavil ostatní potřebné dokumenty pro podání žádosti o pracovní kartu od vietnamských úřadů a zajistil vyplnění vlastních žádostí a jejich přípravu na podání na velvyslanectví České republiky v Hanoji. Věcnou správnost a kompletnost všech záležitostí následně ověřil osobně s pracovníkem konzulátu v Hanoji. Obdržel ovšem informaci, že vlastní akt podání žádosti je nejednoduchý a zejména dlouhodobý problém. Ten údajně spočívá dle jeho názoru v nedostatečném personálním vybavení ambasády České republiky potřebným ke zvládání plynulého příjmu uvedených žádostí.

Moje otázka tedy, vážený pane ministře, je, zda můžete prosím potvrdit tuto domněnku nebo tuto skutečnost, že situace na konzulátu v Hanoji je tak velmi složitá. A jakým způsobem lze postupovat, aby vše bylo rychleji vyřízeno a včas mohly být vystaveny požadované pracovní karty. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za vaši interpelaci a požádám pana ministr o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Předpokládám, že se tedy jednalo o žádosti udělení dlouhodobých víz, pracovních nebo zaměstnaneckých karet. A zřejmě se tady naráží na to, že systém VISAPOINT neumožňuje těm dotyčným se přihlásit v nějaké představitelné době a že narazili na tuto překážku. Systém VISAPOINT máme na 31 zastupitelských úřadech. Víceméně funguje. Problémy jsou na třech úřadech, to je Ukrajina, Mongolsko a právě Hanoj, tedy Vietnam. To je ten, o kterém vy mluvíte. Dá se říci, že protože ten systém funguje na základě toho, že vy se můžete on-line přihlásit, ale jste odkázán na to, jestli tam naskočí volné místo. To naskakuje v určitém intervalu, kapacita je omezená. To znamená, že dostat se do toho systému nemusí být jednoduché, protože se vám nepodaří se přihlásit zrovna, když naskočí to volné místo. To by neznamenalo, že selhává systém VISAPOINT, prostě je to jako systém fronty, která je dlouhá a do které se přihlásili - tady se sice jako kdyby nestojí venku, ale víceméně se vytváří fronta na systému VISAPOINT.

My jsme to schopni nějak teď řešit, nebo hledáme způsob řešení na Ukrajině, kde jsme skutečně zvětšili množství pracovníků, kteří tam jsou. Budu předkládat dokonce do vlády další žádost o další zvýšení pracovníků ve Lvově. Už jsme tam čtyři přidali, teď bychom přidávali další. Takže na Ukrajině jsme vytvořili systém vzhledem k tomu, že tam je také podobná situace a určitý vysoký zájem. Tak chceme-li zpracovat větší množství žádostí a mají-li pohovory fungovat rychleji, tak jsme vytvořili systém, ve kterém to funguje tak, jak jste naznačil. Že si firma vytipuje zaměstnance a na základě toho my jsme vytvořili takový dá se říci fast track, takový rychlejší postup pro ty, kteří už jsou vytipovaní, kde firmy mají ty lidi zjištěné. A tam díky tomu systému jsme schopni dnes nabírat řekněme 330 měsíčně. Já teď do vlády dám návrh na to, aby se zvýšil počet těch pracovníků, a pak bychom mohli nabírat měsíčně tak 550. Ale to je Ukrajina.

V případě Vietnamu to je zvláštní příběh. To je zase jiná situace. A my uvažujeme také o tom, že bychom tam zvolili nějaký způsob, jak to urychlit. Ale já vám teď nemohu slíbit, že bych do Vietnamu byl schopen jen tak přijmout nové pracovníky, protože tam nemáme nové budovy. Ve Lvově na Ukrajině byla výhoda, že tam máme objekt, nemusíme kupovat, máme kam ty lidi dát. A u Vietnamu by to bylo pravděpodobně ještě daleko nákladnější.

Abyste měl představu, v případě té Ukrajiny to znamená dalších 20 mil., které žádám po Ministerstvu financí. Tady jsme se už zřejmě dohodli, takže na vládě budeme schopni to mít schváleno a budeme moci to posílit a budeme moci zvětšit počet těch zaměstnanců, které si ty podniky tam najdou, a my je budeme schopni tím fast trackem vlastně přijmout. V případě Vietnamu by to bylo daleko dražší. Právě proto, že nemáme objekty, tak by nestačili jenom ti pracovníci a bylo by to daleko nákladnější. Takže vám tady nemohu říci, že ve Vietnamu jsme schopni během krátké doby tu situaci zásadně zvrátit nebo ji změnit tak, jako třeba se nám to daří částečně a bude se to zřejmě ještě více na Ukrajině.

A důvod, proč by to byla větší, komplikovanější diskuse, protože na to, abychom to mohli rozšířit, potřebujeme spolupráci několika ministerstev. To není jenom věc Ministerstva zahraničí. Na to potřebujeme spolupráci s Ministerstvem vnitra a rozšíření dokonce také jeho kapacit. To nejsou jenom naše kapacity, ale také jejich kapacit. Spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu. Tam probíhá komunikace s těmi zaměstnavateli, se kterými se učiní ta dohoda. Takže to není jenom věc Ministerstva zahraničí. A vytvořit podobný projekt pro Vietnam - říkám, některé věci tam plánujeme, ale jít touto cestou není jednoduché, protože náklady by byly zřejmě daleko vyšší, než jsou náklady, které dneska máme na Ukrajině, kde se snažíme ten systém učinit průchodnějším.

A ještě jeden důvod, který naznačím, proč - a to si snad mohu dovolit naznačit - proč je to komplikovanější, je, že my musíme také zvažovat určitá bezpečností rizika. A dovolte, abych vám řekl, že tady bohužel určité faktory jsou také, které způsobují, že to je komplikovanější, protože tam jsou určitá rizika, o kterých se také musíme bavit a která vlastně také limitují to, že bychom to jenom tak rychle zprůchodnili, protože bychom museli zároveň garantovat, že jsme schopni zvládnout i bezpečnostní hlediska.

Takže vím, že ve Vietnamu je situace, snad to mohu říci, o něco svízelnější než třeba na Ukrajině. Ale - chápu. Konec.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: (Směje se.) Správně. Pane poslanče, chci se zeptat, zda dáte doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Já moc děkuji za vaši odpověď a v podstatě moje doplňující otázka měla být tím směrem, kterým vy jste teď ke konci hovořil. Zda by nebylo možné i ve Vietnamu využít ten pilotní program anebo projekt, který jste zpracovali vůči Ukrajině. Ale vy jste mi v podstatě z velké části na tu otázku odpověděl. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Půjdeme tedy dál v interpelacích. Další, v pořadí třináctý, byl vylosován pan poslanec Karel Šidlo, který interpeluje pana ministra dopravy. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s problémem, který se týká zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Konkrétně se jedná o dodržování § 25 odst. 2, kdy řidiči nákladních vozidel a autobusů nemohou a jsou nuceni porušovat tento uvedený zákon právě v tomto paragrafu. Porušují ho vždy, když chtějí složit nebo naložit náklad pro obchody a restaurace nebo nechat vystoupit či nastoupit cestující u hotelů. Nemají kde zastavit a jediná možnost pro ně je stát ve druhé řadě vozidel. Bohužel se tento problém netýká pouze Prahy, ale i ostatních krajských měst, bývalých okresních měst i některých obcí. Protože se výjimka ze zákona nevztahuje na všechny profesionální řidiče v zásobování a dopravě osob, proč má být profese řidiče taxislužby upřednostňována před jinými, když se de facto jedná o podobnou činnost, a současně platné ustanovení zákona nelze vnímat jinak než jako otevřenou diskriminaci vyjmenovaných nebo zmíněných řidičů?

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Šidlo, prostřednictvím pana předsedajícího, speciální změna zákona č. 361/2000 Sb. v § 25, resp. v oblasti stání vozidel, se v tuto chvíli nechystá. Nicméně na Ministerstvu dopravy byla zřízena odborná skupina složená ze zástupců Ministerstva dopravy, policie a BESIPu, jejímž cílem je komplexní revize zákona č. 361/2000 Sb. a její zjednodušení a zlogičtění. Aktuálně bylo dokončeno projednání oblasti správního trestání, přestupky, body atd. a nyní skupina začne projednávat revizi pravidel provozu mj. i uvedené oblasti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP