(17.20 hodin)
(pokračuje Ťok)

Omezení zastavení ve druhé řadě na vozidla taxislužby a nikoli vozidla zásobování vychází z toho, že vozidlo taxislužby je zpravidla menších rozměrů než vozidla zásobování a doba jeho zastavení je rovněž kratší. Nástup a výstup cestujících vs. nakládka a vykládka zboží. Tohleto mně napsal úřad. Slibuji vám, že se na to podíváme, záležitost probereme. Nechceme zakládat to, aby tady byla diskriminace některých typů řidičů, a rádi bychom to uvedli do nějakého souladu. Stejně předpokládám, že tady ta výjimka pro řidiče taxislužby se tam dostala formou nějakého pozměňovacího návrhu, takže zkusíme něco komplexního, co by celou záležitost vyřešilo, a já vás o tom budu informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za odpověď. Nevím, jak se to do zákona dostalo. Ale cítíte sám a z vaší odpovědi to vyplynulo, že to vnímáte jako významný problém. Já chápu, že vozidla zásobování bývají většinou větší a autobusy, o tom vůbec nehovořím v současné době. Ale je pravda, že to lze vyřešit drobnou úpravou v zákonu, protože se jedná o zastavení vozidel, to znamená pro nutné nastoupení, vystoupení, rychlou nakládku, rychlou vykládku, a dá se to třeba časově limitovat, aby to nepřekročilo určitý čas, abychom neříkali, že když je to velké vozidlo, bude to trvat dlouho.

Jsem rád, že se tomu budete věnovat. Pokud pracovní skupina nabídne nějaké seriózní řešení, tak bych pouze požádal, aby to bylo v reálném čase, protože můj dotaz a ta připomínka k zákonu, kdy tito řidiči dneska podstupují rizika, protože dost často zásobování provádí i přímo tržbu, takže nemůžou nechat auto otevřené, nemůžou se vzdálit od vozidla, buď jim vykradou zboží, nebo jim vykradou hotovost. Je to velmi problematická záležitost. A myslím si, že bychom jim v tomto měli pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom velmi krátce. Pokusím se na to podívat, aby to bylo možno vyřešit co možná nejdřív.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Interpelace 14 a 15 jejich předkladatelé stáhli. Nyní tedy půjdeme na interpelaci s pořadovým číslem 16, kterou má pan poslanec Antonín Seďa na ministra obrany. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, již delší dobu společně usilujeme o zvýšení rozpočtu kapitoly 307 Ministerstva obrany, a to zejména v souvislosti s řešením nedostatečného počtu vojáků z povolání a z důvodu zastaralé techniky, výzbroje a výstroje. A přestože Ministerstvo obrany dává méně peněz na odměny, existuje výjimka. Tou je vaše poradkyně Zuzana Lieblová, která má měsíční odměnu převyšující plat náměstka či náčelníka Generálního štábu. Jen v loňském roce si přišla údajně na téměř 1,3 milionu korun. Podle informací ze sdělovacích prostředků řeší poradkyně zjednodušení organizační struktury a optimalizace procesů.

Pane ministře, rozumím tomu, že je schopné manažery zaplatit. Ale i to by mělo mít své hranice, nehledě na srovnání platů s řadovými vojáky či veliteli bojových jednotek. Proto se chci zeptat na dvě konkrétní otázky. Co konkrétního udělala vaše poradkyně v uplynulém roce, to znamená, jakou konkrétní práci pro resort obrany odvedla? A opravdu si myslíte, že tak vysoká odměna odpovídá možnostem ministerstva a zda není spíše demotivující pro ostatní příslušníky a zaměstnance resortu?

Děkuji za vaše odpovědi. (Řečník se rozhlédl a uviděl přicházejícího pana ministra.) A omlouvám se panu ministrovi, protože právě dorazil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Každopádně pan ministr se vám chystá odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, ono to nějak časově šlo rychleji, než jsem předpokládal. Ale jsem tady v předsálí.

Paní inženýrka byla oslovena po určitém čase, teď už neřeknu ten počet měsíců, po nástupu mém i kolegů na Ministerstvo obrany. V roce 94 (?), kdy jsme zjišťovali, jakým způsobem jsou tam nastaveny nejrůznější mechanismy rozhodovací i procedurální, a měli jsme z toho velmi smíšené pocity, snažili jsme se to několik měsíců řešit nějak vlastními silami. Ale to ministerstvo je pověstné svou složitostí, řekněme, i v té personální rovině. Tak se nám zdálo jako dobré řešení si vzít na tuhletu konkrétní práci, na jakési pročištění a znovunastavení těch procedur, externistu, což byl nápad tehdejšího náměstka, to je jedno, to už není podstatné. A sáhli jsme po někom, kdo se nám nejenom jevil, ale i se prokázal jako expert s dlouholetou praxí v oblasti organizace a řízení, zvyšování výkonnosti podnikových funkcí a restrukturalizace organizací.

Tato dáma nastoupila na ministerstvo v závěru roku 2014 a byla pověřena vypracováním programu optimalizace fungování resortu jako celku, což je práce dlouhodobá při rozsahu toho resortu. Čili předmětem toho programu je implementace rozsáhlých výstupů externího auditu, který se zaměřil na výkonnost klíčových vnitřních agend a se zřetelem na plánování a realizaci strategických projektů. A teď jsme v situaci, kdy se ta práce blíží valem ke svému závěru. Předpokládám, že paní inženýrka u nás skončí v pracovním poměru s koncem tohoto roku. Ona působila v nadnárodním prostředí. Je to mimořádně zkušený člověk. Pracovala v prostředí auditní a poradenské firmy KPMG. Je absolventkou Worcester Institut of Technology a ČVUT Praha.

Byl jí tehdy, jak se v podobných situacích, a každý, kdo trošičku jenom zná chod ze státní správy, jak je nabíledni takové lidi získat za tabulkový plat, je nejenže obtížné, ale prakticky nemožné. Takže jsme se dohodli na nějakém kompromisu. Ona stejně nebyla a není honorována tak, jak byla v té funkci předešlé, tam, kde působila, ale byla ochotná prostě na tu dobu určitou pro nás pracovat za podmínek, které jsou na státní správu lehce nadstandardní. Ale nemyslím si, že jsou v rozporu s dobrými mravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Já nezpochybňuji odbornou erudici paní inženýrky Lieblové. A souhlasím s tím, že na Ministerstvu obrany je složitý mechanismus ať už rozhodovací, nebo i ty činnosti, které se vzájemně prolínají, a dokonce se hledá hodně často ta zodpovědná osoba, která je odpovědná za tu konkrétní činnost.

Chtěl jsem se zeptat, jestli by nebyl lepší personální či procesní audit v rámci celého Ministerstva obrany. A chtěl bych se zeptat, co bude konkrétním výstupem práce paní inženýrky v budoucnu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, požádám vás o doplňující odpověď.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Tím konkrétním výstupem, který už projednával v jeho předfinální fázi na Komorním Hrádku vlastně tým náměstků a vedení Generálního štábu s paní inženýrkou, a já mám ten výsledek dostat zhruba do deseti dnů, tak abychom skutečně s koncem roku ten pracovní svazek rozvázali, resp. ukončili. Jde především o akviziční proces, který je vlastně hlavní složka. Jde nám o to, aby všecky jednotlivé kroky tam byly maximálně racionální atd. Tím teď nechci zatěžovat. Ale to bylo to gros. Neřešili jsme třeba chod běžného papíru, abych tak řekl, nebo čísla jednacího, ale bylo to skutečně to interdisciplinární, nebo jak to nazvat, to, kde je tolik těch subjektů, kde sám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, protože se v té věci orientujete, tak víte, že tam jsou prostě věci, které je potřeba změnit. Takže pevně věřím, že zatím mám nějaké zprávy, že by to k tomu mělo přispět. Čili bude to projekt řekněme, který bude orientován především na akvizice.

Jenom si ještě dovolím poznamenat, že paní inženýrka byla zhruba - zhruba - honorována na úrovni náměstka, a chci v té souvislosti uvést, že na to, jak je to Ministerstvo velké, tak já nemám nějaký převis počtu náměstků a mám systemizované dva politické náměstky a ani jedno z těch míst není obsazeno. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP