(9.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Ještě před hlasováním se musím ohradit proti termínu "návrhy pana zpravodaje". To jsou návrhy schválené garančním výborem, pro které mimochodem hlasoval i pan kolega Zahradník. Nicméně já rozumím samozřejmě jeho snaze jeho pozměňovací návrhy nějakým způsobem zvýhodnit, ale upozorňuji na to, že návrh procedury, který schválil garanční výbor, je samozřejmě poněkud obdařen větší silou tím, že byl schválen takto kolektivním orgánem. Každopádně teď rozhodneme hlasováním o jedné z těch procedur.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Děkuji. Ještě prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka.

 

Poslanec Jan Zahradník: To je, paní předsedající, dámy a pánové, to meritum věci, o kterém jsem tady mluvil. Já bych byl rád, aby se o tom návrhu, který nemá tu kolektivní sílu, který je tedy návrhem jednotlivce, umožnilo vám dát šanci rozhodnout samostatným hlasováním. Bude-li přijat, zvážíte-li, že můj návrh, který se týká - do té podstaty věci už nechci a ani nemohu možná jít - ale zvážíte-li, že zaslouží vaši podporu, tak mu ji dáte, tomu návrhu, tím pádem vy jako nadřízené grémium k výboru návrh výboru přehlasujete. To přece je možné a nespatřuji v tom žádnou chybu nebo žádný nedostatek. A přijímám výtku pana zpravodaje, že jsem na výboru takto postupoval. Podrobil jsem později proceduru hlasování určité své analýze a zjistil jsem, že je mou povinností vůči Šumavě a Šumavákům předložil tento pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pokud už není jiná změna nebo jiný návrh procedury, já bych v tuto chvíli navrhovala, abychom hlasovali o proceduře přednesené panem poslancem Zahradníkem a potom bychom měli hlasovat o proceduře přednesené panem zpravodajem. Jestli jsem dobře pochopila, tak ten návrh pana poslance Klána bude zohledněn v proceduře.

 

Nyní budeme hlasovat o proceduře předložené panem poslancem Zahradníkem.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 57, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 37, proti 78. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře přednesené panem zpravodajem. Tato procedura obsahuje pozměňovací návrh pana kolegy Klána.

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 58, přihlášeno 158 přítomných, pro 139, proti 13. Návrh byl přijat.

 

A já nyní prosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivým hlasováním. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní místopředsedkyně. Navzdory tomu úvodu a představení procedury to nebude proces tak náročný a dlouhý, jak byste se mohli obávat. Jako první hlasování by bylo hlasování o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení, tedy legislativně technických úprav, které jsem načetl jako zpravodaj, plus je tam návrh pana kolegy Junka, který se týká návrhu B1 a potom jeho pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem ještě před hlasováním pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já předpokládám, že o každé legislativně technické poznámce budeme hlasovat zvlášť, ne dohromady, protože to bychom mohli dohromady hlasovat o všech pozměňovacích návrzích.

Nicméně vznáším námitku proti návrhu pana zpravodaje článku 3 sněmovního tisku 501/0, který zní: Za bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní: 5. Zákon číslo 365/2015 Sb., kterým se mění zákon číslo 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Já jsem přesvědčen, že to není legislativně technická úprava. Je to obcházení správného a korektního legislativního procesu. Protože se k tomu pan zpravodaj nevyjádřil, tak mi nezbývá nic jiného než vznést námitku. Tento návrh není hlasovatelný, protože to není legislativně technická úprava.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Je to procedurální návrh. Já o vaší námitce nechám hlasovat.

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 59, přihlášeno 162 přítomných, pro 48, proti 71. Námitka byla zamítnuta.

 

Pan předseda ještě jednou s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tomu rozumím. Jen jsem se chtěl zeptat pana zpravodaje, kde je tedy legislativně technická úprava, kterou načetl pan poslanec Benda. Tu jste vůbec do svého seznamu legislativně technických nedali. Já jenom cituji ze stenozáznamu. Bylo tam napsáno, že pokud pan zpravodaj stáhne svoji tzv. legislativně technickou úpravu na zrušení zákona, tak ji pan poslanec Benda taky stahuje. Pokud ne, tak je to legitimně podaná legislativně technická úprava v rámci třetího čtení a o tom pan zpravodaj mlčí. A to není možné. Mám tady stenozáznam. Nemůžete z toho dělat holubník. Vy si můžete rušit zákony v rámci legislativně technické úpravy a opoziční poslanec ne. Jak je to možné? Teď neříkám o tom, jak rozhodneme. To už je věc hlasování. Ale přístup musí být ke všem poslancům stejný. Vznáším opět námitku a chci vysvětlení, jak je možné, že se o tom nemá vůbec hlasovat. Kdo to rozhodl. Sám pan zpravodaj? On má pravomoc, aby řekl o tom ano, o tom ne? On tu pravomoc prostě nemá.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Takže budeme hlasovat o další námitce. (Dohadování v plénu.) Pane předsedo, já to vnímám. Vznesl jste námitku. Já o ní dám hlasovat hned v tuto chvíli.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesenou námitku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno 162 přítomných, pro 67, proti 54. Námitka nebyla přijata.

 

S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My se s tím fakt nechceme smířit, že se tady bude rozhodovat podle toho, kdo patří do kterého klubu ve stejném případě. V této chvíli mi dovolte, abych požádal o přestávku na poradu klubu Občanské demokratické strany v délce 30 minut, a poprosím legislativu a paní místopředsedkyni, aby nám legislativa dala stanovisko, jak je možné, že o jednom návrhu jednoho poslance se hlasovat má a o druhém ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Já v tuto chvíli vyhlašuji 30minutovou přestávku na jednání klubu ODS a sejdeme se tady v 10.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP