(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 10.10 hodin, my budeme pokračovat v jednání.

Dříve než dám slovo panu zpravodaji, dovolte mi načíst dvě omluvy. Dne 2. listopadu se z osobních důvodů z jednání omlouvá pan poslanec Borka a paní poslankyně Kovářová se omlouvá do půl desáté z osobních důvodů. Již je v tuto chvíli zde.

Poprosím pana zpravodaje, aby podal vysvětlení. Děkuji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Velmi děkuji, paní místopředsedkyně. Předpokládám, že poslanecký klub ODS se ve věci poradil, poradil se i s legislativou, totéž udělali i zástupci předkladatelů a já. Dovolím si přečíst vám k tomu dotčenému bodu týkajícímu se Národního parku České Švýcarsko toto stanovisko.

Ve zrušovacím ustanovení článku 13 se ruší všechny právní předpisy a jejich novely, kterými byly dosud jednotlivé národní parky vyhlašovány. Zákon 365/2015, který je novelou zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, byl přijat až v listopadu 2015 s účinností od 23. 12. 2015, a proto nemohl být součástí sněmovního tisku 501, který byl předložen Poslanecké sněmovně již 2. června 2015.

Jde výhradně o legislativně technickou úpravu. Pokud by zákon č. 365/2015 Sb., nebyl zrušen, zůstalo by v zákoně o Národním parku České Švýcarsko zcela nesmyslné reziduum textu § 2.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy, jsme přesvědčeni, že jde o nesouvisející text či přílepek, který není hlasovatelný v případě zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Takže pane zpravodaji, já vás v tuto chvíli poprosím, abyste přistoupil k mikrofonu a vedl hlasování.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Tak, děkuji ještě jednou a můžeme se tedy pustit do hlasování o sněmovním tisku 501, resp. pozměňovacích návrzích. Jako první bychom hlasovali legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil pana zpravodaje, aby z toho balíku vytáhl to inkriminované, o které se přeme. Myslím, že to není nic proti ničemu, o těch ostatních můžeme hlasovat jedním hlasováním. To určitě podpoříme. Tuto část podpořit nemůžeme, tudíž mám tuhletu prosbu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. To myslím není vůbec nic proti ničemu. Já bych si tedy dovolil vytáhnout tu inkriminovanou část, jestli pan předseda Stanjura bude souhlasit. Jenom bych ji tedy ozřejmil a popsal. Je to ono zrušovací usnesení k článku 3 sněmovního tisku 501/0. O tom bychom hlasovali zvlášť, a pak o zbylých legislativně technických. Paní místopředsedkyně, je na vás, o které legislativně technické necháte hlasovat jako o první.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já bych v tuto chvíli nechala hlasovat tu navrženou panem poslancem Stanjurou.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 61, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 111, proti 14. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem můžeme hlasovat zbylé legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, omlouvám se, poprvé jsem se nezeptala na stanovisko výboru a pana ministra, takže teď takto činím. Prosím stanovisko pana ministra. (Souhlasí, stanovisko výboru souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 62, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Nyní bychom se už věnovali jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ty první budou návrhy pod písmenem E pana poslance Klána. Ve stručnosti jde o to, že by se -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Písmeno I.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Ano, děkuji. Tak, už tam mám příliš poznámek.

Pozměňovací návrhy pod písmenem I pana poslance Klána. On žádal o hlasování I1 a I2 samostatně, zbytek potom můžeme dohromady. Jde vlastně o návrh vyhlašovat nadále národní parky samostatnými zákony a vypuštění zřízení národních parků z tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (I1 nesouhlas.) Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami, protože jsem vás všechny odhlásila.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 63. Přihlášeno 160 přítomných, pro 35, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Další je tedy I2. Nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64. Přihlášeno 162 přítomných, pro 31, proti 113. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Nyní bychom tedy už hlasovali společně I3 až I6, stanovisko je nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 65, do kterého je přihlášeno 163 přítomných, pro 32, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Přikročíme k pozměňovacím návrhům pod písmenem H pana poslance Klučky. Ve stručnosti: opatření proti požárům po dohodě s Ministerstvem vnitra a integrovaným záchranným systémem. Můžeme hlasovat dohromady H1 a H2. Stanovisko je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66. Přihlášeno 163 přítomných, pro 150, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Další bychom mohli v jednom hlasování odhlasovat blok pozměňovacích návrhů pod písmenem A z výboru pro životní prostředí s tím, že nehlasovatelné jsou díky aktuálně schváleným pozměňovacím návrhům pana kolegy Klučky body A7 a A17. Pokud budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem A, budou nehlasovatelné návrhy kolegy Zahradníka C10, 11, 12 a C13. Můj návrh, resp. výborový, je souhlasné stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP