(10.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já se omlouvám. Já tady vidím přihlášku kolegy Kučery, jestli má nějakou námitku. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout oddělené hlasování o jednotlivých bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane poslanče, já se v tuto chvíli ale obávám, že jsme odhlasovali proceduru, která byla předložena v tomto znění. Takže v tuto chvíli toto nelze hlasovat. A pro jistotu, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme, poprosím znovu pana zpravodaje, aby přečetl, o čem teď budeme hlasovat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Ještě jednou, jde o blok pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí, tedy návrhy pod písmenem A v pořadí 1 až 25 s tím, že nehlasovatelné jsou už body A7 a A17, a v případě přijetí návrhu je nehlasovatelné C10, C11, C12 a C13.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím stanovisko výboru. (Souhlasné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno 163 přítomných, pro 138, proti 12. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Zůstaneme u pozměňovacích návrhů z výborů, tentokrát z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem B. Můžeme hlasovat B1 až B5 jedním hlasováním. Jde o návrat k termínu vyhláška místo termínu opatření obecné povahy, což byl požadavek starostů, a také úprava vymezení zóny kulturní krajiny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 164 přítomných, pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní místopředsedkyně. Další návrh bude hlasování o bodu E pana kolegy Bendla, což je zrušení předkupního práva státu v trochu jiné dikci, než potom navrhuje pan kolega Zahradník ve svém pozměňovacím návrhu C6. Stanovisko je nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 69, do kterého je přihlášeno je 163 přítomných, pro 19, proti 129. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Přikročíme k většímu bloku pozměňovacích návrhů pod písmenem C pana kolegy Zahradníka. Jenom avizuji, že je aktuálně nehlasovatelný bod C4, C10, C11, C12 a C13. O zbylých můžeme hlasovat. A budeme hlasovat individuálně. První tedy C1. Stanovisko je nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno 164 přítomných, pro 33, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Další hlasování by bylo o bodu C2, kde je stanovisko rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přihlášeno je 165 přítomných, pro 34, proti 108. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dále bychom hlasovali o bodu C3. Stanovisko rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno 164 přítomných, pro 26, proti 115. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Další je C5, péče o lesy. Nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno 165 přítomných, pro 32, proti 99. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: C6, rozšíření zastavěných území o zastavitelné plochy. C6 nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno 166 přítomných, pro 25, proti 116. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Teď tři pozměňovací návrhy týkající se cestní sítě a jejího zakotvení C7, C8, C9, ale jak jsem říkal, individuálně, tedy nejprve C7. Nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno 166 přítomných, pro 33, proti 99. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Opět týkající se cest, C8. Opět zamítavé stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 76, přihlášeno 166 přítomných, pro 34, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: C9, grafické znázornění účelových komunikací. Nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 77, přihlášeno 166 přítomných, pro 33, proti 89. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Přikročíme tedy k pozměňovacím návrhům pod písmenem D pana kolegy Junka, ke kterým jsme dostali do našich mailů asi největší množství připomínek, ať jejich podporovatelů, nebo oponentů. Budeme hlasovat jednotlivě s tím, že připomínám schválenou legislativně technickou poznámku nahrazení slov opatření obecné povahy slovy vyhláška, podle pozměňovacího návrhu B1 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Můžeme tedy hlasovat nejprve o D1. Stanovisko výboru je negativní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP