(11.40 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě v této věci nemohu zastoupit ministra financí, který má v této zahraniční politice ultimátní kompetenci, ale co mohu sdělit, je, že obdobný návrh schválila vláda. Je to návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a schválil ho také ministr zahraničních věcí. Tudíž věcný problém tam není a formálně je možné vyrobit ho vždycky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Stanjura, potom pan ministr Herman. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane ministře, to já samozřejmě vím. Já vím, že ten vládní návrh se vlastně neliší od tohoto tisku, že jsou to de facto totožné tisky. Takže mně je jasné, že vláda to schválila jako celek, a neptal jsem se, jak hlasoval pro tento návrh zákona kterýkoliv člen české vlády. Já jsem se ptal, zda máme stanovisko Státu Izrael. To je něco jiného. A to, že tady jsou dva tisky se stejným obsahem, to přece všichni víme. Ptal bych se úplně stejně, pokud bychom neprojednávali poslanecký návrh zákona, ale projednávali bychom vládní návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Gabal a pak s přednostním právem pan ministr Herman a pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já jenom zopakuji to, co proběhlo na jednání před, během výboru pro obranu a po něm.

Za prvé. Výbor pro obranu projednával tento návrh a při té příležitosti se za prvé dotazoval pracovníků Ministerstva zahraničních věcí na tu klíčovou otázku, která zde padla.

Za druhé jsme se ptali na informace rady guvernérů vídeňské agentury, která kontroluje jaderný program Íránu, na to, zda jsou, nebo nejsou informace o tom, že by Írán nedodržoval dohodu, která provází zrušení sankcí. A tady dodávám, že návrh, který projednáváme, vznikl ještě v době, kdy byly sankce v plné platnosti, a týká se jenom Búšehru. My jsme paní předsedkyni Drábovou dotazovali na současnou situaci.

A třetí. Pokud rozumím dobře panu ministru Mládkovi, tak existuje vládní návrh, který vychází už ze současného stavu dohody mezi Evropskou unií a Íránem ohledně uvolnění sankcí a nukleárního programu. Takže já nebudu dávat procedurální návrh, abychom počkali na vládní návrh, ale jenom vám dávám informaci, že tady měl být v závěru vládní návrh, který vychází z aktuální situace vztahu mezi Evropskou unií a Íránem. Děkuji.

Pardon, ještě doplním. Podle dostupných informací diplomatů z Ministerstva zahraničí ta otázka byla s izraelskou stranou projednávaná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Gabalovi i za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr Herman, potom pan poslanec Kováčik. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já na dotaz pana předsedy Stanjury mohu říci, že jsem sám při posledním G2G v Izraeli konzultoval tuto otázku a dva ministři izraelské vlády mně řekli, že to znamená určité bezpečnostní riziko a že by nebylo dobré tento zákon schvalovat. To znamená, na vlastní uši jsem slyšel od dvou zástupců vlády našeho strategického partnera na Blízkém východě toto sdělení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Kováčik. Prosím. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, na vlastní uši tady slyším něco, čemu se nestačím divit, a to je to, že kam se ještě budeme chodit radit, jestli my jako suverénní a svébytná země, suverénní a svébytný parlament si můžeme přijímat, nebo nemůžeme přijímat nějaké zákony. (Potlesk z řad poslanců KSČM.) Celý civilizovaný svět v této chvíli, a můžeme mít jisté pochybnosti, jestli třeba Spojené státy jsou úplně civilizovaným světem, ale to můžeme mít my, vy zase máte jiné pochybnosti, uvolňují sankce proti Íránu a snaží se s Íránem navázat nejen diplomatické, ale především ekonomické vztahy. Bývalé Československo, potažmo Česká republika, s Íránem už dávno, kdysi za první republiky, ale i po druhé světové válce měla vždycky velmi slušné jak kulturní a politické, tak ale především ekonomické vztahy. Jestliže naše převážně exportní ekonomika hledá příležitosti, jak práci našich lidí uplatnit na světovém trhu, tak račme si uvědomit, že toto je jedna z těch šancí. Neříkám jistot, říkám šancí. A každá šance, kterou - a už jsme ji propásli například pro lidi, kteří pracují v Milevsku či jinde, kde ty dodávky měly být uskutečněny v době, kdy jsme tady v Poslanecké sněmovně nikoliv našimi hlasy ony sankce vyhlásili, ten zákaz vyhlásili. Dnes to zrušení, a ten návrh je téměř totožný s tím vládním návrhem, dnes to zrušení znamená, že se do hry o tu šanci vracíme.

Já chci poprosit, a ten procedurální návrh je skutečně návrh, který se musí hlasovat, abychom ukázali při tom hlasování, že se té šance chopíme, nikoliv že si necháme svoje ruce vést a svoje svědomí vést někým odněkud úplně odjinud. Prosím, rozhodněme o tom, že ten návrh zákona by měl být přijat již dnes. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kolovratník s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne dámy a pánové. Jestli jsem dobře poslouchal, teď budu reagovat s faktickou poznámkou na předřečníka pana poslance Kováčika, tak ústy pana ministra Hermana byla řečeno, že slyšel názor, ani snad tam nepadlo slovo doporučení, strategického partnera, dvou zástupců našeho strategického partnera. Pane kolego, prosím, nemíchejte demagogicky pojmy. Neslyšel jsem nic o tom, že nám někdo svazuje ruce nebo říká, jak se my máme rozhodovat. To z úst ministra Hermana rozhodně nezaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana kolegy Urbana, potom vystoupení s přednostním právem pana ministra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Já jsem si vždycky myslel, kolegyně, kolegové, že když se vláda na něčem usnese, že takové usnesení, takové rozhodnutí hájí všichni členové vlády. Samozřejmě každý má právo ten svůj názor říci na úrovni jednání vlády, ale vláda nakonec rozhodne. Rozhodne nějakou většinou, a tedy to rozhodnutí platí. A platí to pro každého člena vlády. Jestli tento princip by měl být narušen, tak žádná vláda dobře fungovat nemůže. Moc jsem nerozuměl tomu, že tady pan ministr Herman víceméně s jistotou prohlásil jiné stanovisko, než je usnesení vlády. Tak prosím, aby se dodržovaly ty základní principy. Jestli vláda má nějaký závěr, tak je potřeba ho držet všemi ministry. Jestli to nechcete dělat, pak já ale vidím jako dost velký problém ve fungování vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, pane ministře. A faktickou poznámku kolega Fichtner.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady chtěl říct jasné slovo z pozice ministra průmyslu a obchodu. Tento zákon je třeba zrušit! Tento zákon, když vznikl, tak byl gold-plating. Gold-plating nikoliv vůči Evropské unii, ale vůči našim spojencům, řekněme, v NATO. My jsme totiž přijali zákon, který byl nad rámec našich závazků, které omezují vývoz vojenského materiálu a zboží dvojího užití. Udělali jsme to, udělali jsme to za jiných okolností. Ten zákon se dávno přežil. Dnes jsme v situaci, že byly zrušeny sankce na začátku tohoto roku a je třeba udělat také gesto. Zrušit tento zákon, abychom mohli stejně jako většina jiných zemí, většina firem jít na íránský trh, který představuje obrovské možnosti pro český průmysl. Do dneška tam např. fungují stroje z Kovosvitu z 80. let a potřebují modernizaci. Čili to jsem jenom chtěl říct, že z hlediska průmyslu je to jasné slovo. Tento zákon je třeba zrušit. Čím dřív, tím líp! Děkuji. (Potlesk části poslanců.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP