(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Fichtnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pěkné skoro poledne. Chtěl bych jenom upozornit, že jsou dva návrhy. Jeden je tento, druhý je vládní, tento je z pera komunistické strany, resp. zástupců komunistické strany, a k tomuto návrhu vyjádřila vláda dne 9. července 2014 nesouhlasné stanovisko, které, pokud vím, dosud změněno nebylo. Takže z mé strany bych doporučil tento návrh zamítnout a potom hlasovat pro ten vládní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, nejdříve rozhodneme o tom procedurálním návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, že přerušíme projednávání do přítomnosti pana ministra zahraničí. To je legitimní návrh, který lze hlasovat. To, co navrhl kolega Fichtner, lze vyjádřit pouze hlasováním, to jinak nejde udělat, čili v tomhle ohledu... Ještě se hlásí kolega Korte? S faktickou poznámkou?

Požádal jsem o strpení u procedurálního návrhu poslance Zbyňka Stanjury a prosím tedy, nepřepínejte ani poslance Stanjuru, ani mě, protože pustili jsme další rozpravu, shodli jsme se na tom, že po skončení rozpravy to odhlasujeme. Ale prosím, myslím si, že je to debata nadbytečná.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Musím reagovat na slova pana ministra obchodu. Vznáším otázku. Kdo je náš spojenec? Je to šílený teokratický režim v Íránu, který vyhrožuje, že smete Izrael z povrchu země? Nebo je to jediný demokratický stát v dané oblasti, Stát Izrael?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Fiedler a pan poslanec Zdeněk Ondráček, faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, já budu reagovat na vystoupení kolegy Fichtnera. Pokud je mi známo, tak ty návrhy, tak jak tady bylo řečeno, jsou víceméně totožné. Jejich obsah je totožný. Jestliže vláda k prvnímu návrhu vyjádřila stanovisko negativní, jak jsme slyšeli, pokud věřím, že ta informace je správná, neprověřoval jsem to, k tomu druhému, k tomu vládnímu, souhlasné, tak opravdu se nad tím zamysleme. Když jsem vstupoval do politiky, tak jsem vždycky říkal, že budu posuzovat návrhy a věci a zákony podle toho, co je jejich věcným obsahem, a nikoli kdo je předkladatelem. To pro mě není úplně podstatné. A tady máme úplně exemplární případ, že máme dva návrhy. Jeden je z dílny poslaneckého klubu KSČM, jeden je vládní, jsou totožné - a v jednom případě budeme říkat, že nesouhlasíme, a v druhém, že souhlasíme? Kolegové, zbláznili jsme se nebo co? Já budu hlasovat určitě pro. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím chtěl požádat kolegu Fichtnera, jestli by řekl, proč mám jednou hlasovat proti a podruhé pro, když, jak bylo zmíněno, zákon je zcela totožný. Jestli vám jde o to, kdo je předkladatelem, pane kolego, tak já myslím, že máte dělat politiku a ne politikařit. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nyní pan poslanec Pavel Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, nechci tady na křičet na vás, kteří máte podobný názor, že ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, a tudíž komunistický návrh je třeba zamítnout, zatímco úplně stejný vládní návrh je třeba podpořit, a to i komunistickými hlasy. Tak jsem pochopil ty poznámky, které jdou.

Děkuji a skláním se před panem kolegou Stanjurou, předsedou poslaneckého klubu ODS, jehož trpělivost právě teď, koukám, že praská, pozvolna, rozpouští se, a chtěl bych poprosit, abychom se už přestali točit v kruhu a vyjádřili svůj názor hlasováním. Já jako předkladatel jsem samozřejmě pro to, aby ten návrh prošel v té podobě, která je teď k dispozici, a nezdržovali jsme se zbytečně celým kolečkem projednávání vládního návrhu, protože se může stát při stejném odporu, který někteří z vás kladou, že návrh nebude přijat, dokonce legislativní proces nebude do konce tohoto volebního období dokončen vůbec a budeme pro legraci nejen sami sobě tady a našim občanům, ale skoro celému civilizovanému světu, jak jsem o něm hovořil ve svém prvním vystoupení. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nyní faktická poznámka pana poslance Fichtnera, potom pana poslance Sedi, potom paní poslankyně Válkové. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Nevím, jestli si to kolegové uvědomují, ale dovolte, abych vás, nechci říct poučil, ale abych vám to vysvětlil.

V případě, že jsou dva návrhy textově totožné, tak samozřejmě to neznamená, že jsou totožné významově, protože také záleží na znění té důvodové zprávy. Vládní návrh má nějaký přístup a tento návrh má jiný přístup. (Poznámky a smích v sále.) A v případě, že potom v praxi by došlo k problémům, a to se netýká jenom tohoto zákona, to se týká v podstatě jakéhokoli zákona, který zde projednáváme, tak v případě, že by v praxi došlo k problémům, k výkladovým problémům v otázce toho, co tím vlastně zákonodárce, tím konkrétním textem zákona, myslel, no tak v takovém případě se použije výklad a ten výklad mj. vychází i z důvodové zprávy. Takže o to teď nejde, jestli to je komunistický návrh, nebo jiný. Že to je komunistický návrh, to je fakt, ale ten význam, odlišnost toho významu tkví právě v té důvodové zprávě a v tom, že při případném následném výkladu - a pochybuji, že každý domýšlí všechny důsledky toho, co se zde přijímá, tzn. ta praxe je bohatá a může přinést specifické situace, například v otázce náhrady škody dejme tomu, pokud by se někdo cítil tímto návrhem poškozen a chtěl by požadovat někde u soudu nějakou náhradu, to teď nedokážeme předjímat, tak v takovém případě se potom použije důvodová zpráva k tomu, aby se vysvětlil význam toho zákona.

Takže to nejsou dvě totožné věci, ačkoliv na první pohled to tak může vypadat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jsem to tady uvedl. Přece v prvním čtení jsme řešili tento problém, garanční výbor, výbor pro obranu se tím důkladně zabývaly, komentoval to tady i kolega Gabal jako místopředseda výboru pro obranu. A výbor pro obranu doporučuje přijetí tohoto návrhu zákona. Fakt nevím, kde je problém. Vraťme se k té věcné podstatě toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, odvolávám se na to, co tady řekl jinými slovy Matěj Fichtner, můj předřečník a poslanec. Ono opravdu záleží samozřejmě na odůvodnění, které, když se podíváte do těch tisků, je odlišné. Čili důvod pro přerušení tady je. A nechápu ty takové určité posměšné reakce, když hovořil, protože já si také myslím jako právník, že samozřejmě je vždycky důležité schvalovat zákon i při vědomí odlišností, které můžou být v těch jednotlivých tiscích, a proto se při totožném znění můžeme přichýlit k jednomu, nebo k druhému. A pak tady platí také kontinuita, na kterou také poukázal. Tady platí ten vládní závěr nepřijímat poslanecký návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Vyčerpali jsme faktické poznámky a můžeme tedy dát hlasovat o návrhu na přerušení do přítomnosti pana ministra zahraničí, tak jak to předložil pan kolega Zbyněk Stanjura.

Rozhodneme v hlasování číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102. Z přítomných 152 pro 70, proti 59. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP