(14.20 hodin)
(pokračuje Semelová)

Měsíční výdaje na dítě se podle jeho věku podle Asociace neúplných rodin pohybují od 4 200 do 13 700 korun, přičemž je běžné, že samoživitel nebo samoživitelka pokrývá dvě třetiny nákladů sama. Je pravda, že průměrné výživné neroste, náklady na děti ano. To je další věc, kterou bych chtěla tady zdůraznit, protože pokrýt náklady na školní potřeby, školní obědy, na svačiny, na základní potřeby, o lyžařských kurzech, plaveckých kurzech, školách v přírodě ani nemluvě, to dělá velké problémy a jsme často svědky toho, jak děláme v 21. století v naší zemi sbírky a konta pro chudé děti. Takže aby se nepropadaly stále víc do chudoby, do dluhů a exekucí, a to zvlášť třeba na začátku školního roku, na prázdniny, na Vánoce, tak i z tohoto důvodu se tím chceme zabývat. Považujeme za nutné, aby byla průběžná valorizace. Jenom připomínám, že z těch 400 tisíc povinných rodičů neplatí alimenty 130 tisíc, a to už je důvod se tím zabývat.

Pokud jde o druhý návrh, to je návrh zákona o péči v dětské skupině, navrhujeme novelizaci v tom smyslu, aby všechny děti měly rovné právo na startovací dráhu svého vzdělávání, to znamená, aby vzdělávání předškolní v mateřské škole bylo povinné od těch pěti let. Povinné myslím teď v tom smyslu, že v tuto chvíli je péče dítěte v dětské skupině od jednoho roku do šesti let věku, přičemž tady se jedná o pouhé hlídání. Tyto děti jsou vlastně diskriminovány právě v té rovné příležitosti ke vzdělávání, protože jsou ošizeny o přípravu na základní školu. Proto ten poslední ročník my doporučujeme, aby to bylo už v mateřské škole.

Mateřská škola v tomto věku hraje klíčovou roli. Plní funkci, jak už jsem řekla, vzdělávací, výchovnou, sociální, vyrovnává sociální a ekonomické rozdíly a zaměřuje se na formování základů osobnosti dítěte v tom nejdůležitějším věku pro jeho další vzdělávací dráhu. Ani nezmiňuji už to, že mateřská škola velice často supluje rodinu při vytváření základních návyků dítěte, rozvoje řečových schopností, schopnosti koncentrace. To jsou všechno věci, které kolikrát vedou při tom, když se nerozvíjejí, k odkladu školní docházky. Takže z tohoto důvodu navrhujeme, aby se předřadil tento bod, abychom to skutečně projednali v co nejbližší době, aby tyto děti měly zaručenou tu správnou přípravu i pro vzdělávání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegové a kolegyně, žádám o pevné zařazení bodu 111, sněmovní tisk 721, a to dnes po pevně zařazených bodech. Je to návrh poslanců a poslankyň Soni Markové, Miroslava Opálky, Stanislava Mackovíka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Připomínám, že tento návrh byl předložen do Poslanecké sněmovny již 7. února t. r. a je jakousi podanou rukou, dobrou vůlí ve směru k současné vládní koalici. Je totiž v souladu s programovým prohlášením vlády. Navrhuje pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Tento návrh dle mínění poslanců a poslankyň z klubu Komunistické strany Čech a Moravy je skutečně nezbytný pro zabezpečení finanční stability systému zdravotnictví a umožňuje naplnit oprávněné požadavky na navýšení platů a mezd zdravotnických pracovníků. A hlavně, a to je úplně nejdůležitější, proto jsme tady, hlavně umožní zabezpečit potřebnou a kvalitní zdravotní péči pro všechny pacienty. Protože vláda doposud tento slibovaný návrh zákona na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce nepředložila, je tady tento návrh, abychom ho ještě stihli projednat a mohlo tak být naplněno to, co si přejeme my všichni bez rozdílu politických stran - zabezpečení kvalitní potřebné zdravotní péče. A k tomu je třeba, aby finanční systém byl stabilizován právě ve zdravotnictví.

Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu předsedu klubu TOP 09 pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Dobrý den. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Mám dva návrhy, které takto se dají chápat. První je návrh na zařazení nového bodu, který se jmenuje Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dostavovaném úseku dálnice D8. Krátké zdůvodnění. Já jsem to navrhoval několikrát v minulosti. Chápu, že vzhledem k časovým problémům zasedání a důležitosti asi jiných bodů nebylo zařazeno. Svolali jsme na to téma s ODS mimořádnou schůzi a přiznám se, že se mě velmi dotklo chování pana ministra dopravy. Jednak ty věci mu byly zřejmě k smíchu, ale to, co je podstatnější, on i když věděl, že koalice neschválí program, tak přesto to, co mohl během dejme tomu deseti minut říct a skutečně nás seznámit s tou situací, zveřejnit příslušné analýzy Akademie věd, tak to neudělal. Víceméně neřekl nic a odkázal se na to, že všechno sdělí až po schválení programu. Takže dávám návrh, aby tento bod byl zařazen. A prioritně, to znamená - hlasování číslo jedna - zítra odpoledne po pevně zařazených bodech jako první bod. A alternativně dneska po pevně zařazených bodech jako hlasování číslo dvě.

Další můj návrh je, aby zítra po pevně zařazených bodech bylo hlasováno o zařazení zákona o pohřebnictví, bod číslo 49, tisk 954, a dále bod číslo 106, tisk 707, a bod číslo 122, tisk 793. První bod je vládní návrh. Já bych potom navrhl, pokud byste to schválili při vlastní rozpravě, aby tyto tři body, které se týkají jedné problematiky, byly sloučeny do jednoho bodu, resp. aby rozprava byla sloučena, protože ten bod 106 je vlastně pozměňovací návrh kolegyně Chalánkové k témuž zákonu a bod číslo 122, tisk 793, je návrh pana kolegy Miholy.

Takže tolik tyto dva návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane poslanče, já si chci jenom ověřit tu druhou variantu u nově zařazeného bodu. Říkal jste první varianta jako první bod po pevně zařazených bodech zítra. A ta druhá varianta?

 

Poslanec František Laudát: Druhá varianta je dnes po pevně zařazených bodech, jako bod první po už pevně zařazených.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Teď prosím k mikrofonu pana poslance Birkeho.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás požádal o zařazení nového bodu Žádost o prodloužení závěrečné zprávy vyšetřovací komise D47, a to na čtvrtek za pevně zařazený bod 175. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP