(11.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

A nezapomeňme na to, že v rámci projednávání rozpočtu paralelně putuje s rozpočtem i rozpočtový výhled a výdajové stropy. A nějak nám zapadlo, či nevím, jestli se ve vládě dohodli tak bych řekl vratce, že to nelze zatím brát vážně, ale já jsem zkrátka slyšel, že se plánuje, že v oblasti školských pracovníků by ta štědrost měla být stupňována tak, až dotáhnou tento opravdu podvyživený rezort, kde pracují lidi s vysokoškolských vzděláním, ale přitom nejsou dostatečně zaplaceni, že by to mělo rok po roku stoupat, ale tím pádem se dostaneme zcela logicky do rozporu s navrženými výdajovými limity.

Takže to jsou všechno věci, které bych byl rád, aby vláda brala velmi vážně. Že doporučení není jenom výkřik do prázdna a že po dnešním prohlasování celého usnesení bychom se k těmto doporučením - pokud projdou, přimlouvám se za ně - že bychom se měli o ně zasadit a aktivně se na reakci vlády na tato doporučení ptát.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Janulíka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já takový postřeh od nás, možná těch, kteří se to celé snažíme poslouchat. Všichni moji předřečníci - ne že bych se chtěl srovnávat, jak říkal Cimrman s radioaktivním uhlíkem - ale všichni začínáte tím, že vlastně to, co se událo v loňském roce, tady ty přebytky a ty zlepšené výběry že se udály jaksi samovolně, jen tak mimochodem. Že to vůbec není zásluha té vlády. Že se to prostě jenom tak přihodilo. Tak touto logikou je zbytečné se potom jakýmkoli způsobem vyjadřovat, nebo vrtat do toho, co ta vláda vlastně chce udělat, protože ono se to stejně uděje jako mimo její vůli. Protože to je vaše logika věci. Vy řeknete to, co se stalo, se stalo úplně samo. Vy na tom nemáte žádnou zásluhu, vy na to nemáte žádný vliv. Tak proč se tady tedy potom všichni staráte o to, co ta vláda chce, když se to stejně zase nějak přihodí a stane se to samo? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu paní... (O slovo se hlásí poslanec Jiří Dolejš.) Ano, vidím s faktickou poznámkou pana poslance Dolejše. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Kolega to formulovat široce, ne adresně na mě. Ale přesto si myslím, že i pro jeho potřebu, prostřednictvím paní předsedající, zopakuji, co jsem řekl, pokud jde o ta dobrá čísla za letošní rok. Je to věc, která se nemusí opakovat, protože je pohříchu účetního charakteru. Přišly peníze, ty dodatečné z končícího rozpočtového období, z Bruselu a my jsme je nevyčerpali, protože nám v řádu několika desítek miliard investic zůstalo z hlediska nepřipravenosti projektů. Čili to není něco, co se bude dít každý rok. Podobně, jako jsme nedosáhli poklesu dluhového trendu, když jsme zapojili systém státní pokladny. Jednorázově se to projevilo, ale od té doby nám dluh zase roste.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní již prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezké dopoledne. Dovolte mi, abych i já svým příspěvkem ve třetím čtení ke státnímu rozpočtu obhájila své pozměňující návrhy.

V prvém a druhém čtení jsem vás seznámila s velmi závažnou problematikou zaměstnanců v sociálních službách a požádala vás o schválení pozměňujících návrhů, které jsem vložila do systému pod číslem 5241, a je to v proceduře vedeno pod písmeny B20 a B21. V obou pozměňujících návrzích požaduji navýšení 600 mil. korun na platy pro pracovníky v sociálních službách na jejich 6% navýšení k nynějším 4%, které mají dostat od 1. listopadu, aby dosáhly celkem navýšení 10 %.

Vážené kolegyně a kolegové, slíbila jsem svým kolegům a kolegyním v sociálních službách, že budu hájit jejich práci na všech úrovních a že vás budu přesvědčovat o jejich potřebnosti, kvalitě, rozvoji, ale také o navýšení platů, aby mohli žít důstojný život pracujících lidí.

Situace v terénu za těmito zdmi je velmi tristní a řada zařízení napříč celou republikou apeluje, abychom s platy zaměstnanců něco udělali, jinak dojde ke kolapsu a nebude mít kdo poskytovat péči o staré, nemocné, seniory a zdravotně postižené.

Velmi mě potěšilo, že ve druhém čtení se řada z vás vyjadřovala k navýšení pracovníků pozitivně, a já si toho velmi vážím a děkuji vám za to. Víte, kdysi u nás byl na návštěvě v domově seniorů ve Velkých Hamrech pan prezident Klaus a já jsem ho upozorňovala na už v té době velmi špatnou situaci pracovníků v sociálních službách. Tehdá mi řekl: Jděte do ulic a vymozte si svoje práva.

Vážené kolegyně a kolegové, to nejde. Nemůžeme nechat napospas lidi, kteří naši pomoc potřebují a bez naší péče se neobejdou. Zaměstnanci to řeší po svém a odcházejí tam, kde jim dají větší plat, a to není přece náš cíl. Senioři a zdravotně postižení budou v naší společnosti stále a je potřeba jim zajistit kvalitní péči, protože se to dotýká každého z nás, našich rodičů a bude se to dotýkat v budoucnu i našich dětí. Nechci na někoho z vlády svalovat vinu, kdo za to může, nebo nemůže. My teď a tady máme možnost to změnit a já bych vás, vážené kolegyně a kolegové chtěla požádat, možná i poprosit o to, abyste tyto pozměňující návrhy schválili.

Mohla bych zde znovu vyčíslit platy zaměstnanců v sociálních službách, jak hluboce jsou pod průměrnou mzdou, ale to už jste z mých úst slyšeli. Přesto připomenu částku 8 515 korun. Znovu opakuji, 8 515 korun je rozdíl mezi platem a průměrnou mzdou v naší zemi v sociálních službách. Chci, abyste si uvědomili propast, která je mezi těmito platy. Přitom vyžadujeme u zaměstnanců velmi odbornou fyzicky i psychicky náročnou práci. Slyšeli jste od mě ve druhém čtení, co všechno musí vykonávat, a proto mi nezbývá nic jiného než žádat o podporu pozměňujících návrhů ve prospěch zaměstnanců v sociálních službách.

Chci říci závěrem, vždy musí vyjít impuls od někoho z nás. Nic se neudělá samo. Když přijdeme se změnou, v našem případě pozměňujícím návrhem, který může změnit život lidem v různých oblastech. Já přicházím s pozměňujícím návrhem, který má zlepšit platové ohodnocení pracovníků v sociálních službách, a je na odpovědnosti každého z nás, jak se k tomu postavíme a jakou budoucnost připravíme v tomto případě v sociálních službách a jak kvalitní služby budeme poskytovat prostřednictvím zaměstnanců. Kvalita se musí ocenit a zaplatit, jinak to nejde a v této oblasti ani nepůjde. Moc vám děkuji za váš hlas, který ovlivní budoucnost sociálních služeb, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP