(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych stejně jako ve druhém čtení představila svůj pozměňovací návrh, který je veden pod písmenem B5, jehož podstatou je zvýšení výdajů kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli vládní rozpočtová rezerva o 5 milionů 456 tisíc 712 korun a za druhé především snížení výdajů kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky o stejnou částku v ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech.

Dovolte, abych svůj pozměňovací návrh stručně zdůvodnila. Navrhuje se snížení výdajů kapitoly 301, jak jsem zmínila, platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech, o 10 procent, což odpovídá objemu prostředků více než 5 milionů korun. Chtěla bych podtrhnout, že návrhem nedochází ke změně výše prostředků rozpočtovaných na plat prezidenta republiky. Snížení navrhuji v reakci na dlouhodobý stav, kdy Kancelář prezidenta republiky neodvádí profesionální práci a zostuzuje Českou republiku a instituci prezidenta republiky doma i v zahraničí, ať už se jedná o lživá vyjádření hradního tiskového mluvčího, neschopnost hlavního protokoláře zajistit včasný příjezd pana prezidenta na státní pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče nebo fakt, že v čele Kanceláře prezidenta republiky stojí už několik let člověk bez bezpečnostní prověrky. Brzy to budou už čtyři roky.

Nejsou to ale jediné přešlapy, kterých jsme byli v podání těchto pánů svědky. Vzpomeňme, že při přijetí generálního tajemníka NATO pana Stoltenberga na Hradě visela vlajka OSN místo vlajky NATO. Také prezident republiky Zeman kritizoval velvyslance Schapira, že se nezúčastnil na oslavách státního svátku 28. října na Hradě. Prý tuto informaci obdržel od hradního protokolu. Hradní mluvčí Ovčáček následně reagoval, že pan velvyslanec byl sice přítomen, ale že byl neviditelný. A neviditelnému prý netřeba se omlouvati. Vzpomeňme si, jak Ovčáček reagoval na pozdní přílet prezidenta na pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče. Nemířil kritiku do vlastních řad, ale obvinil z pochybení Řízení letového provozu.

Další kapitolou je pan kancléř Mynář. Nejenom že řadu let působí na Hradě bez bezpečnostní prověrky, nejenom že dlouhou dobu tajil výši svého platu, abychom pak následně zjistili, že jeho plat je vyšší než plat premiéra, nejenom že obstruoval při předložení svého majetkového přiznání, resp. svého čestného prohlášení, ale způsobuje zmatky i v řadách členů Hradní stráže. Ti si stěžují na ony zmatky a nesmyslné příkazy a viní z nich právě kancléře Mynáře. Ten například nařídil uzavření východní brány u Černé věže, což způsobuje komplikaci řadě zaměstnanců a členů Hradní stráže. Důvody jsou podle všeho čistě soukromé. Pan kancléř bydlí u této věže a v místě je prý velký provoz a pan kancléř chce klid. Zřejmě to není jediná situace, kdy své soukromé zájmy realizuje prostřednictvím svých úředních pravomocí. Kancléř Mynář si například, údajně, nechává otevírat Jelení příkop, protože si tam potřebuje zaběhat. A poslední kapkou či vrcholem je to, že Hradní stráž musí vzdávat kancléři poctu. Tato pocta přísluší však jen prezidentu republiky, ústavním činitelům či státním návštěvám, případně vojenským osobám, nikoli však kancléři prezidenta republiky. V důsledku tohoto chování hradního kancléře o odchodu uvažuje třetina nejzkušenějších členů útvaru. A mohla bych pokračovat dál, ale mám za to, že už zaznělo dost.

Smyslem návrhu je v první řadě vyslat zprávu směrem k panu prezidentovi, že pohár trpělivosti Poslanecké sněmovny začíná přetékat. Je to právě prezident republiky, kdo je za své spolupracovníky a jejich excesy odpovědný. A dokud bude ve svém okolí trpět, ba přímo či nepřímo podporovat neprofesionální a nedůvěryhodné osoby, nejeví se jako ospravedlnitelné, aby se na jejich odměňování podíleli daňoví poplatníci.

Ráda bych doplnila, že včera avizovaný odchod Jindřicha Forejta na mém návrhu nic nemění. Ano, pan Forejt leccos pokazil, pan Forejt má máslo na hlavě, ale určitě ho tam nemá víc než pánové Ovčáček, Mynář nebo třeba tajemník pan Nejedlý. Bylo by špatné, kdyby se v trochu senzacechtivé debatě o Forejtově konci na jejich přešlapy zapomínalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se pan poslanec Kučera. Omlouvám se, tak s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Velice se omlouvám, já jsem pana předsedu neviděla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pan poslanec si zatím může skočit na oběd. (Smích v sále.) Sliboval jsem ve druhém čtení, že se trošku podrobněji vyjádřím k některým parametrům a údajům ve státním rozpočtu. Nejdříve začnu těmi konkrétními a pak půjdu k té obecné rovině. Nedá mi to, abych neprošel docela podrobně pozměňovací návrhy, které už schválil rozpočtový výbor před druhým čtením, a dovolte mi, abych při této příležitosti potom kladl dotazy těm ministrům, kterým se dějí změny v těch již schválených a rozpočtovým výborem doporučených pozměňovacích návrzích.

Já jsem si jenom všiml, po druhém čtení říkal pan ministr financí, že nepodpoří žádný pozměňovací návrh, který bude brát peníze z obsluhy státního dluhu. Tak co říct, že mezi těmi - já to pak ukážu - návrhy, které už schválil vládní většinou rozpočtový výbor, je několik pozměňovacích návrhů, které berou z kapitoly obsluha státního dluhu. Tak můj dotaz na pana ministra financí je, jestli to platí absolutně a nepodpoří je a vyjádří negativní stanovisko k těm, kde se bere, pak tomu rozumím, je to správný systémový přístup a nebude to rozděleno podle toho, kdo je autorem.

Pojďme hned k prvnímu. Je to v těch materiálech A1, pro ty, kteří byste mě chtěli sledovat a kontrolovat. Je to návrh přesunout v rámci kapitoly Ministerstva dopravy zhruba 8,2 milionu na zaměstnance Drážního úřadu. Proti tomu se asi těžko dá co namítat, ale současně se těch 8,2 milionu bere z opravy a údržby silnic první třídy. Skutečně máme v tak dobrém stavu silnice první třídy, abychom z té kapitoly mohli odebírat? Já si myslím, že ne, a chtěl bych znát stanovisko pana ministra dopravy k tomuto doporučenému pozměňovacímu návrhu, který prošel rozpočtovým výborem - 8 milionů 160 tisíc. (Poznámka zpravodaje posl. Votavy: Hospodářským výborem.) Nejsem členem hospodářského výboru, nevím, možná i hospodářským výborem. Pro pořádek, říká pan zpravodaj, v pořádku. Ale já se ptám pana ministra Ťoka, ne členů rozpočtového či hospodářského výboru.

První pozměňovací návrh, který bere z kapitoly... (Odmlka pro ruch v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, poprosím kolegy, aby se usadili na svá místa. Děkuji. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP