(12.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dneska už máme kouzelné slůvko "nároky". Nikomu, pokud to vláda nezmění svým exekutivním rozhodnutím, nikomu z těch nároků nic nevezme. A máme pořád Státní fond dopravní infrastruktury? Máme. Když jsem ho chtěl zrušit, no to bylo křiku! Opravdu, to jsem teda dostával ze všech stran, co jsem si dovolil.

Úplně stejný případ je Státní fond rozvoje bydlení. Už ten název! Stát má fond pro rozvoj bydlení. (Poznámka z pléna.) Pan ministr říká, že ho rušíme. Já nevím, vláda je v posledním roce svého působení a zatím žádný návrh na zrušení fondu nepřišel, ale pokud přijde, rovnou říkám, že to podpoříme. Opravdu, v tom se shodneme. Když existuje kouzelné slůvko "nároky", nepotřebujete mít žádné fondy. A abychom nezapomněli, je to Státní fond rozvoje bydlení. Pan ministr říká, že to zruší. Já chápu i politické souvislosti, koaliční spory, rozpory. Čirou náhodou všechny tyto fondy jsou v portfoliu ministrů za hnutí ANO. A nic, zatím. Tak já věřím tomu, že to ještě stihnete, bylo by to dobře. Protože samozřejmě to zkresluje debatu např. o těch investicích, když vedle Státního fondu rozvoje bydlení, kde sice máte státní příspěvek, do dopravní infrastruktury, respektive do SFDI případně tam protečou některé evropské peníze, a už tam nemáte ty příjmy, které pro investice v dopravě používá SFDI ze zákona, ať už podíl na spotřební dani a silniční daň apod. Takže pak ta debata není přesná a mně to teda vadí. Myslím, že abychom mohli vést o tom, jestli vláda investuje a kolik a jestli dobře, tak to vlastně potřebujeme v jednom materiálu, a ne mít čtyři materiály a teď to někde sčítat v excelu nebo na papíru a říkat: no vy sice říkáte pouze 102 mld., ale pozor, pozor, v příštím tisku nebo v přespříštím 186 je rozpočet SFDI a tam jsou další investice. Je to pravda, ale kdo se v tom má vyznat? A když máme ty nároky, tak ty fondy určitě potřebovat nebudeme.

Já bych chtěl tady slyšet z úst pana premiéra a pana ministra financí, pokud bude pokladní plnění lepší, než plánují na příští rok, jestli budou vystupovat jako letos s tím "podívejte se, jak jsme to dobře dělali", anebo řeknou "my jsme špatně plánovali". Vzpomeňte si na loňský prosinec. Tady jsem stál a představoval jsem jiných 30 mld. úspor, které předložila Občanská demokratická strana. Ministři, premiér, vládní poslanci řekli: to není možné, takové úspory neexistují, to je populismus, musí být schodek 70 mld. Rok s rokem se sešel, nejenom, že schodek není 70 mld., když si vezmu poslední číslo, které známe, to je listopad, plus 55, chyba 125 mld. - 10 % a to už je dost. To není 1 % v řádu stamilionů. No možná to bude 20 mld., tak bude chyba jenom 100 mld., 8 %. Takže chybně připravený, chybně schválený. Já vím, že by to bylo politicky horší, kdybychom schválili rozpočet ne minus 70, minus 40, jak jsme navrhovali my loni, protože vy byste nemohli říct nejsme plus 100. Byli byste jenom plus 60, ale bylo by to poctivější.

A co bych tomu rozpočtu vyčetl nejvíce. Myslím si, že každá politická strana by měla mít program, měli bychom vědět i my ostatní političtí soupeři, oponenti, konkurenti, jaký program má, a pokud taková strana vládne nebo spoluvládne, tak je logické, že její program, její programové priority se promítnou do hospodaření státu. To je také smysl politiky, nabízet program, a když vládnu, abych ten program mohl realizovat. My program máme, velmi často tady navrhujeme - zatím sice neúspěšně, ale to se změní, nebojte - a taky ty naše návrhy směřují podle našeho programu. To znamená, pokud my říkáme, že pro nás je priorita např. bezpečnost, tak nehledáme úspory v bezpečnosti, ale navyšujeme výdaje. Pokud říkáme, že v našem programu je priorita vzdělávání, tak jsme nehledali - a asi bychom něco našli v MŠMT a jinde - nějaké úspory, a naopak navrhujeme posílit tyto kapitoly. Z toho návrhu rozpočtu, když se na to reálně podíváte, pročtete si kapitoly, tak zjistíte jednoduchou věc. Vláda žádný program nemá. Buď je to tím, že programy těch stran se nějak vynulují a pak z toho nevznikne nic a jediné, na čem se shodnou je minus 60 mld., nebo prostě fakt ten program nemají nebo nejsou schopni ho prosadit.

Já ještě dneska, když jsem se připravoval na své vystoupení, mám v šuplíku vaši koaliční smlouvu, vy jste ji zveřejnili, a tam je mimo jiné ustanovení, které je zcela běžné, standardní, bylo i v jiných koaličních smlouvách, i za našich vlád. A je tam napsáno, že v rámci rozpočtu a daňových zákonů strany musí najít shodu a není možné někoho přehlasovat. Máte to černé na bílém ve vaší koaliční smlouvě. Takže odpovědnost za výdaje - za výdaje - máte úplně všichni. Není to tak jednoduché: já bych chtěl mít nulu, ale ti socialisti a ti lidovci, ti mi tam nasekali těch 60 mld. Pokud byste, kolegyně a kolegové z hnutí ANO, využili tento institut ve vaší koaliční smlouvě, tak byste nemohli být podepsáni pod tímto návrhem, pokud byste s ním nesouhlasili. Ale vy jste s ním souhlasili. Tak si to aspoň přiznejte, hajte to, přesvědčte nás, že v dobách ekonomického růstu, rekordní zaměstnanosti, rekordně nízké nezaměstnanosti potřebujeme tak vysoký deficit. A kdybyste aspoň ten deficit použili v těch oblastech, jako je dopravní infrastruktura, vzdělávání, odbourávání byrokracie, zjednodušení daného systému, tak by to byla věc, která by stála za úvahu a za debatu. Nic z toho neděláte. Proto tento návrhu rozpočtu podpořit nemůžeme. V rámci svých omezených možností svým hlasováním se vyjádříme k jednotlivým pozměňovacím návrhům a pevně věřím, že díky spolupráci a hlasům z hnutí ANO nebudeme brát ani jednou z položky obsluha státního dluhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom dvě krátké poznámky k předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Zřejmě tady nebyl při celé rozpravě. Já jsem se osobně přihlásil k pozměňovacímu návrhu A14 - to je ta věznice, těch 15 mil., vůbec se za to nestydím. Musím obhájit trošku pana ministra spravedlnosti, který tady nebyl, protože o tom návrhu nevěděl a neví.

A druhá poznámka, to je ta miliarda navrhovaná pro Vojenské zpravodajství. Měli bychom měřit stejným metrem, protože ten zákon, nebo novela zákona o Vojenském zpravodajství, která zavádí kybernetickou obranu, ještě nebyla schválena.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura teď. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Někdy je to fakt složité, pane poslanče Seďo prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem registroval 15 mil. pro věznici, ale kde jste je našli? O tom jste vůbec nemluvil. Tak si rozumíme. Já jsem říkal, že to je dobré posílení, ale špatný zdroj těch peněz. Takhle to je.

A netvrďte nám, že když není zákon, že žádná kyberobrana neprobíhá včera, dnes, zítra, tento měsíc. To prostě není pravda. Není to pravda. Já nejsem expert na bezpečnostní složky a bezpečnostní politiku, ale jsem si jist, že ta obrana probíhá i dnes bez toho, že jsme zatím ten zákon schválili, protože to takhle prostě být musí. Myslím, že každý z nás to chápe. Tak nepoužívejte takhle - jak bych to řekl slušně - takhle slabý argument.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Budu se snažit být velmi stručný, protože z úst předřečníka tady zazněly odkazy na dva pozměňovací návrhy A5, A6. Jedná se o 50 mil. pro mládež, na program Excelence, na přeshraniční spolupráci, která nejde hradit z ostatních evropských prostředků, a A6, který je podporou technického a přírodovědného vzdělávání. Já samozřejmě chápu, že pokud se sahá do kapitoly obsluha státního dluhu, je to velmi citlivá záležitost, a ani já nejsem příznivcem toho, aby se žilo na dluh a aby se dluhy neplatily. Nicméně přesto je to kapitola školství, je to otázka mládeže, je to podpora talentů, je to podpora technického vzdělávání. Myslím si, že je to dobrá investice, která by se mohla vrátit. Proto jsem si dovolil využít své příležitosti a požádat i pana ministra financí o zvážení svého stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům. Samozřejmě věřím, že pokud tyto návrhy nebudou podpořeny, budeme hledat cestu prostřednictvím vlády, aby bylo podpořeno technické vzdělávání a aby byla podpořena mládež. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP