(14.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

No, ono se není co divit. Programem hnutí ANO je Andrej Babiš, tam žádný program hledat nemusíme. Sociální demokracii jako tradiční stranu bych z absence programu nepodezíral, ale ten její program vůbec nemíří k prosperitě, nemíří ke zlepšení života obyvatel této země. Je to program, který je založen jenom na zájmu o současnost. Sociální demokracii, a to je vidět v tomto rozpočtu, zajímá jenom, komu více peněz sebrat, aby se jiným mohlo dát. Samozřejmě část musí zůstat doma pro desítky tisíc nových státních zaměstnanců. Takže z toho rozpočtu se dá usoudit, že vizí České strany sociálně demokratické je velký, tučný a nemotorný stát, který neslouží lidem, ale z něhož každému upadne občas nějaká ta almužna, aniž by musel něco aktivně dělat. A vizí sociální demokracie určitě není stát pro aktivní občany.

My, Občanská demokratická strana, chceme také stát silný, ale silný stát v činech, nikoli silný stát v počtu úředníků. Stát, který je respektovaný v zahraničí, ale který není rozhádaný ve vládě. Stát, který je moderní a kde občané nejsou obtěžováni zbytečnou byrokracií. Stát, který investuje, investuje do dopravní infrastruktury, investuje do bezpečnosti, investuje do vzdělání, investuje do výzkumu a inovací. Stát, který také vytváří jednoduché podmínky pro podnikání.

Proto jsme, dámy a pánové, stejně jako loni předložili i letos řadu pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu, které, i když ten rozpočet nesestavujeme, tak ho mohou vylepšit a které promítají do rozpočtu náš program a naši vizi. Stejně jako loni jsme i letos ukázali na konkrétních 30 mld. korun, které považujeme za nehospodárně vynaložené, které by se podle nás daly ušetřit. Nejlepším řešením podle nás by bylo nechat těchto 30 mld. korun lidem, nechat tyto peníze lidem, ale to bohužel už v této fázi projednávání státního rozpočtu nejde. Když to nejde, tak je nasměrujme jinam. My jsme přesvědčeni, že v některých oblastech je peněz, tak jak je ten rozpočet navržen, málo. Jsou to např. investice do obrany nebo investice do školství, konkrétně do regionálního školství. Moje kolegyně a kolegové vám tady obsáhle zdůvodňovali proč. Tam my navrhujeme přidat a to by bylo podle nás správné. Já věřím, že řada z vás se na věci dívá podobně jako my, a proto ty naše konkrétní návrhy podpoříte.

Na závěr mi ale dovolte konstatovat, že je smutné, že se tu scházíme nad schvalováním deficitního rozpočtu v době ekonomického růstu, že se tady scházíme nad rozpočtem promarněné příležitosti, že tady před námi leží rozpočet bez vize, že tady před námi leží rozpočet, který nemyslí na budoucnost České republiky. Je to rozpočet, který z těchto důvodů nemůže mít podporu poslanců Občanské demokratické strany. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní s přednostním právem ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem původně ani nechtěl vystoupit, jelikož beru antibiotika, mám chřipku, ale pan předseda Fiala mě motivoval, taky mě vyzval, že málo prodáváme úspěchy naší koaliční vlády, tak se o to teď pokusím.

V každém případě myslím, že naše koaliční vláda bude úspěšná už v tom, že to bude pravděpodobně druhá vláda, která dokončí mandát. A za druhé taky v tom, že, aspoň doufám, že nebude mít žádný korupční skandál, a taky v tom, že bude mít nejlepší rozpočet v historii naší země. Absolutně nejlepší. Ten poslední nejvyšší přebytek byl v roce 1994, pan Kočárník. A taky v tom, že jsme poprvé v historii naší země přistoupili ke skutečnému výběru daní a že jsme zavedli věci, které tady nikdy nebyly, jako daňová kobra.

Kontrolní hlášení - já nechápu, proč pan kolega Fiala říká, že to nefunguje. Vždyť máme o 13 mld. DPH vybráno navíc, máme k 30. listopadu 60 mld. daní navíc do veřejných rozpočtů. My totiž vybíráme daně navíc a z toho profitují kraje, ty nám ukrojily tento rok 3,7 mld. DPH. No a taky samozřejmě příští rok nám z DPH ukrojí obce, protože ERÚ jde na 21,4 %, takže dostanou 2,1 mld. na úkor státního rozpočtu. A taky nezapomeňme na EET. Díky snížení DPH dostanou hospody, restaurace a hotely 2,8 mld. DPH na úkor našeho rozpočtu. Takže příští rok je navýšení daní o 45,3 mld. Tak já nechápu, o čem skutečně pan předseda mluví. V daňových příjmech na příští rok je dopad kontrolních hlášení plus 8,2 mld. Pokud mluvíme o EET, tak jenom na tom čepovaném pivu, které jsem navrhoval, jsme vybrali 260 mil. na daních. Podle hektolitrů jsme měli vybrat 2,6 mld. To jsou dvě konkrétní čísla. A první dvě vlny podle našich analýz nás stojí ročně na úniku na daních asi 12 až 13 mld.

Takže ten rozpočet, ano, jsou rozpočty a je potom plnění. A to, co na to má hlavní vliv, samozřejmě evropské peníze. My když jsme nastupovali, tak bylo ohroženo 90 mld. nečerpání evropských fondů. 90 miliard! Neměli jsme ani zákon o státní službě, který de facto ohrožoval čerpání evropských fondů, a nakonec se nám povedlo snížit to na cca 22, a to už v minulosti bylo 10 ztracených. A proto jsme měli takový gigantický nárůst investic v roce 2015 - 175,6 mld., navýšení meziročně o 64 mld. Tak já fakt nevím, o čem tady... Já mám pocit, že pan kolega Fiala, prostřednictvím paní předsedající, mluví úplně o nějaké jiné ekonomice.

A pokud dneska kritizujete deficit, tak ten příští rok bude úplně jiný. My dostaneme z Evropy o 69 mld. méně. A pokud se podívám na... Mluvíte o růstu, ale ten růst 2015, to byl náš růst, této vlády, která uvolnila spotřebu, která dočerpala evropské fondy, a proto jsme měli růst 4,5 % v roce 2015. Ale v roce 2016 už máme růst jenom 2,7 a příští rok máme 2,4. Takže příští rok 2017 máme 2,4, máme deficit minus 60 a to je jenom návrh. A já jsem přesvědčený, že to plnění bude podstatně lepší. Ale můžeme se podívat na rok 2006, kdy tam byl pan ministr Tlustý a byl růst 6,9 % - a kolik bylo saldo? No 97,6. A v roce 2007 byl pan Tlustý a pan Kalousek, růst byl 5,5 % a deficit byl kolik? 66,4. Takže by bylo dobré, kdybyste si vzpomněli, jak to bylo, a porovnávali skutečně tato čísla.

Ale co je nejdůležitější, je to, že koncem roku budeme mít o 40 mld. menší státní dluh, než jsme začínali, naše vláda. Takže pokud pan předseda Fiala, prostřednictvím paní předsedající, mluví, že nemáme vizi - no my máme jasnou vizi! My chceme investovat, my chceme zvyšovat důchody a platy. Ano, máme nízké důchody, máme nízké platy, potřebujeme investovat. Nejsou lidi, potřebujeme motivovat lidi, aby pracovali, ne aby brali dávky. Potřebujeme taky uvolnit trh práce. Takže já nevím, o čem je tady řeč. Já jsem jasně řekl, že neexistuje žádná investice, na kterou by nebyly peníze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP