(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem samozřejmě nemohl reagovat na všechno, co tady zaznělo, to bych mluvil ještě další hodinu, asi to není ani účelem. Ale skutečně bych se přimlouval za to, abychom se tady snažili popisovat realitu tak, jak je, a nesnažili se ji deformovat jenom v rámci propagace své vlastní politické strany. Děkuji. (Velký potlesk především z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji čtyři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Poprosím sněmovnu o klid, abychom mohli jednat dál. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. V logice toho, co tady říká pan premiér Sobotka, tak by tady možná tady mohl říci, jestli se tedy hlásí k těm dneska velmi mizerným a v celé řadě už opakujícím se výsledkům, které zveřejňuje statistický úřad, o dramatickém propadu stavební produkce inženýrských činností v téhle zemi. Takže když si přisvojujete všechno, co se děje pozitivního v této zemi, tak se přihlaste i k tomu, co se tady děje negativního. A mimochodem, na rozdíl od řady věcí, ke kterým se hlásíte a prohlašujete za své zásluhy, tak tady se váš ministr dopravy na tom podílí. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Adamce, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající. No já bych možná řekl: Poslouchejme se. Tady pan premiér se rozohnil a v rámci boje reagoval na něco, co já jsem nikdy neřekl. Opravdu neřekl. Já jsem tady pouze bránil vystoupení a pana předsedu Fialu, který tady říkal, že se zvýšil počet státních úředníků. Pan ministr financí na to reagoval, že se zvýšil počet učitelů. Tak jsem se proto ptal, jestli učitelé jsou státní úředníci. Možná dneska vzhledem k té činnosti, kterou jste na ně navalili, se tak možná někteří cítí. Ale státní úředníci to rozhodně nejsou. Tak se poslouchejme, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se paní poslankyně Adamová. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Pane předsedo vlády, já jsem se opravdu rozzlobila při tom, co jste nám tady všechno říkal. Vyjmenoval jste spoustu profesí a zapomněl jste na oblast sociální, a to na sociální pracovníky. Já vám chci prostřednictvím paní předsedající vzkázat, že tady nehájím žádnou pozici Úsvit - Národní koalice a vždycky jsem hájila především pracovníky v sociálních službách. A ti při hospodářském růstu, jejich platové podmínky, jsou velmi nízké. Takže to čtyřprocentní navýšení, které jste jim dali od listopadu, je opravdu velmi mrzký peníz. Lidé z těch sociálních služeb odcházejí a kvalita sociálních služeb klesá a bude klesat i nadále, pokud pro ně nic neuděláte. Žádala jsem o podporu Poslaneckou sněmovnu a já věřím, že snad k ní dojde, aby těmto pracovníkům byly tyto platy navýšeny. Takže bych vás požádala, abyste se i vy se svými kolegy ze sociální demokracie nad touto oblastí zamyslel a podpořil pozměňovací návrhy. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Chalánková. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vy jste tady předvedl vskutku takový předvolební projev, rozohněný, v mnohém jste se pochválil za něco, co vám vůbec nepřísluší, protože určitě musíte znát jakožto i bývalý ministr financí, jak funguje ekonomický cyklus. Takže prosím neříkejte, že vy jediní jako vláda máte a nesete odpovědnost za ekonomický růst a že je to všechno jenom a jenom vaší zásluhou. Je to zásluhou samozřejmě firem, zaměstnavatelů atd., takže rozhodně si nepřipisujte jejich úspěchy.

A druhá poznámka, která směřuje k navyšování právě počtu úředníků. Jenom za poslední dva roky, od roku 2014, na Ministerstvu práce a sociálních věcí se zvýšil počet úředníků, resp. zvýší k příštímu roku, o 40 %. To je téměř o polovinu. Jsou to opravdu úředníci, žádní hasiči, policisté, žádní učitelé. Takže tady pokud někoho obviňujete z toho, že lže, že překrucuje, tak se podívejte skutečně do toho rozpočtu, do těch jednotlivých kapitol, kde opravdu je určena částka zrovna na příští rok na navýšení úředníků na Ministerstvu práce a sociálních věcí o 227 milionů korun, a to jsou opravdu úředníci, kterých má být 238 nových. Takže když už jenom jedna z těch částí toho, co všechno jsme od vás slyšeli, tak alespoň tohle byste měl korigovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou, připraví se pan poslanec Tejc.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobrý den. Vážený pane premiére prostřednictvím paní předsedající, já bych ráda zareagovala na to, jak jste hovořil, že tato vláda zajistila vyplácení vyšší minimální mzdy. Každému je samozřejmě přáno, aby dostal tu spravedlivou odměnu za svou práci. Chtěla bych upozornit, že minimální ani žádnou jinou mzdu vláda nevyplácí, že ji vyplácejí zaměstnavatelé. Ba dokonce ti, kteří tvoří přidanou hodnotu, pracují i na ty, aby byly prostředky na ty, které platí skutečně stát. A dokonce stát svým zaměstnancům, ať už jsou to úředníci, nebo ti ostatní, navýšil tarify a navýšil jejich počty více, než kolik vůbec si může soukromá sféra dovolit. To je jedna věc.

Dále bych chtěla upozornit, že se promeškala doba, kdy bylo možné snížit cenu práce snížením odvodů. To je ta nejdůležitější částka celé této situace. Jsou státy, které minimální mzdu dokonce uzákoněnou nemají, a také nějakým způsobem existují. A vysoké minimální mzdy znamenají vysoké odvody, s tím související také další tarify a třídy, které se z té minimální mzdy počítají. A ty vysoké odvody znamenají zase zpět saturaci těch fondů, ze kterých se vyplácejí tyto různé výdaje, ať už jsou to sociální, nebo platy z úrovně státu.

Takže pozor na to. Promeškali jste dobu, kdy jste mohli oživit trh práce snížením ceny trhu práce, snížením odvodů. Je mi to velice líto, vládnete stylem "po nás potopa". (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Tejce, připraví se pan poslanec Volný. Stále faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, dovolte mi reagovat na mé dvě předřečnice. Myslím, že je evidentní, že jsme nic nepromeškali. Já si nemyslím, že bychom měli konkurovat asijským zemím, africkým zemím v tom, jaká je cena práce. Protože kdyby stačilo snížit cenu práce, tak by tyto rostly více než Česká republika a byly by úspěšnější než Česká republika. A to nejsou. Jen v ceně práce to rozhodně není.

K tomu, co řekla paní poslankyně Adamová, že to není zásluha vlády, že to není zásluha většiny, která teď tu vládu ustavila. Ono je to vždy stálé rčení, které tady pravice opakuje. Jenže dámy a pánové na pravici, vždy když jste byli ve vládě vy, když jste určovali hospodářskou politiku vlády, tak šla ekonomika dolů. Vždy když tam byla sociální demokracie, tak šla ekonomika nahoru. Kdyby to bylo jednou, tak můžete říct, že to je náhoda, ale ona se ta náhoda pravidelně opakuje s železnou pravidelností. My musíme dávat dohromady to, co vy jste pokazili. A myslím, že kdybyste měli trošku sebereflexe, tak by ti, kteří hlasovali pro ty rozpočty v těch minulých letech pravicových vlád, dnes tady ani nevystoupili. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Volného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, já budu velice krátký, jenom pro pana Adamce jedno upřesnění k těm úředníkům a zaměstnancům. Chodím hodně na diskuse kolem rozpočtu a i s panem kolegou Skopečkem, což je ekonomický odborník ODS, panem Laudátem, a toto je běžná praxe. Oni říkají, že se navýšilo o 25 tisíc úředníků. Pokud by řekli, že se navýšilo o 25 tisíc státních zaměstnanců, z toho 40 % učitelů, 40 % hasičů, policistů a vojáků, 10 % úředníků Finanční správy a 10 % úředníků do sociální sféry, pak by to byla pravda. Ale to, že se používá naprosto běžně, že se navýšilo 25 tisíc úředníků, to je pravda a toho se vyvarujme, to je opravdu lež. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP