(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 153. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 178, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A14. Ministerstvo spravedlnosti proti státnímu dluhu - 15 mil. korun na věznici v Uherském Hradišti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr, stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 154. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 53, proti 109. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A15. Úřad vlády proti státnímu dluhu. Je to na protidrogovou politiku - 15 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 155. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 54, proti 93. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A16, což je jenom uvnitř kapitoly Ministerstva kultury - zavázání prostředků na festivaly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 156. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 176, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Omlouvám se, pane zpravodaji, hlásí se pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám dotaz. Abychom si vysvětlili, o čem jsme vlastně hlasovali. Pan zpravodaj říká, že to je o zavázání prostředků, ale podle textu je to jenom o změně textace. Je fakt, že název je úplně stejný, jenom v položce je i ta číslovka. Když se k tomu vrátíme, tak my jsme hlasovali, že program státní podpory festivalu profesionálního umění 40 mil. korun se změní, a to je jenom název, v program státní podpory festivalu profesionálního umění 100 mil. korun. Změnili jsme jenom název, nebo jsme něco zavázali? To je opravdu něco úplně rozdílného. Předpokládám, že jsme hlasovali pouze o změně názvu, protože v položkách snížení a zvýšení rozpočtu jsou dvě nuly, a pak to považuji za naprosto zbytečné hlasování.

 

Poslanec Václav Votava: Nevím, jestli je to tedy zbytečné. (Neklid a dohady v sále.) Asi pan ministr vysvětlí.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Je to změna textu jenom.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak je to zde uvedeno, tak se jedná o změnu textu. (Dohady u stolku zpravodajů.)

 

Poslanec Václav Votava: Já se omlouvám. Mně to bylo vysvětleno tedy jinak. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, jestli chcete vstoupit do diskuse, tak na mikrofon, v případě, že tomu tak není, budeme pokračovat dál v proceduře.

Táži se pana ministra, zda můžeme pokračovat. (Ano, určitě.) Můžeme pokračovat, všechno je v pořádku. (Veselost v pravé části sálu.) V tom případě budeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji, abyste pokračoval v proceduře.

 

Poslanec Václav Votava: A17, což je Ministerstvo kultury proti Všeobecné pokladní správě. Jedná se o provoz Národní galerie - 50 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 157. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 171, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A18. Ministerstvo kultury proti Všeobecné pokladní správě - 100 mil. korun na památky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 158. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 175, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: A19, což je přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí - 200 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 159. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti 17. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy, které byly podány a hlasovány na rozpočtovém výboru. Teď bychom hlasovali pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení.

B1, což je přesun v rámci kapitoly Ministerstva životního prostředí. Podával pan kolega Okleštěk - 30 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 160. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 162, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Pozměňovací návrh B2, který podávala paní kolegyně Černochová, týká se Ministerstva obrany, plus 10 mld. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 161. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 109. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále B3, což je Ministerstvo kultury proti Ministerstvu zahraničních věcí. Podávala paní kolegyně Černochová - 30 mil. 195 tis.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 162. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 73, proti 82. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: B4, což je 90 mil. korun pro Ministerstvo vnitra z Ústavu pro studium totalitních režimů. Podával pan kolega Ondráček.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 163. Přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 120. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP