(17.30 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: B17, pozměňovací návrh paní kolegyně Adamové. Je to 945 tis. pro kapitolu Ministerstva školství na úkor Kanceláře prezidenta republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 178, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 109. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B18, také pozměňovací návrh paní kolegyně Adamové, 1 500 tis. korun z Kanceláře prezidenta republiky pro kapitolu školství.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 179, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B19 je také pozměňovací návrh paní kolegyně Adamové. Je to přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 227 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 180, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 54, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B20, přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, 600 mil. korun, paní kolegyně Hnyková.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Požádám vás o strpení. Pan předseda Stanjura si chce provést kontrolu hlasování, než budeme pokračovat dál. (Děje se.) Pan předseda se hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych vznést námitku. Hlasoval jsem pro a na sjetině mám křížek. U B19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vznášíte námitku. Chcete opakovat hlasování. (Souhlas.)

 

Dobře. Nejprve dám hlasovat o vaší námitce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vznesenou námitku ohledně hlasování u pozměňovacího návrhu B19, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 181, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro 171, proti žádný. S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování.

 

Pro pořádek vás požádám, pane zpravodaji, abyste zopakoval, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Votava: Ano. Jedná se o B19, paní kolegyně Adamová, přesun v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí 227 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře, ještě jednou zopakovat stanovisko. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 182, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 88. Tento návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: B20, paní kolegyně Hnyková, přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, 600 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 183, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 68 (podle tabule 69), proti 85. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B21, paní kolegyně Hnyková, přesun ze státního dluhu na Ministerstvo práce a sociálních věcí 600 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 184, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 78, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: B22, pozměňovací návrh paní kolegyně Putnové. Je to 100 mil. korun pro Ministerstvo školství na úkor obsluhy státního dluhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 185, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 73, proti 87. Návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: B23, pozměňovací návrh pana kolegy Černocha. Je to 7 500 tis. korun na zvýšení vládní rozpočtové rezervy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 186, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 18, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B24, pan kolega Lank, 900 mil. korun pro Ministerstvo vnitra na úkor obsluhy státního dluhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 88. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B25 je pozměňovací návrh pana kolegy Kaňkovského, ale ten již byl hlasován, tak jestli nemá námitku... Je naprosto identický, stejný, tak bych ho považoval za nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vznáší někdo námitku proti postupu? Nevidím. V tom případě návrh je nehlasovatelný a pokračujeme dál.

 

Poslanec Václav Votava: Dále B26, pozměňovací návrh pana kolegy Zemka v rámci Ministerstva životního prostředí 10 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 188, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 63, proti 87. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B27, pozměňovací návrh pana kolegy Grospiče, 100 mil. korun pro Ministerstvo dopravy na úkor obsluhy státního dluhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP