(18.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Kdyby sem dnes přišel nestranný rozpočtář z druhé části zeměkoule, který by byl zcela nepoučen o politických poměrech v České republice, a zběžně by pohlédl na průběžné saldo roku 2016 a saldo na rok 2017, které se chystáte schválit, určitě by ho napadlo, že vláda České republiky v příštím roce očekává nějakou významnou environmentální katastrofu, válečný konflikt, popřípadě selhání bankovního systému. Těžko hledat jiné racionální důvody, kterými by se dal zdůvodnit pohled na panem ministrem a panem prezidentem tolik vychvalovaný přebytek listopadu 2016 a pohled na plánovaný deficit roku 2017, byť vláda - a my s ní souhlasíme - předpokládá i v příštím roce hospodářský růst a vyšší příjmy než v roce letošní.

Neexistuje žádný racionální důvod odpovědné rozpočtové politiky takovýmto dramatickým způsobem navýšit celkovou úroveň výdajů, dokonce tak, že vláda - a měla pro to podporu svých vládních poslanců - předpokládané výdajové limity zvýšila na příští rok o 30 miliard korun a tak si skutečně zajistila ty výdaje, které se jí chystáte schválit, aniž bychom opravdu tušili proč, protože tam žádný racionální důvod odpovědné politiky není. Slyšíme od vlády, že ty důvody jsou investice, bezpečnost, vzdělání, věda a výzkum. Ale když se pak podíváme na ta čísla, no tak nejsou, protože prioritami jsou ty položky v rozpočtu, které rostou nejrychleji, a ty objemy, které opravdu vyplní ten rozpočtový deficit. Když se podíváme, proč ta vláda potřebuje deficitní financování, tak ty nejrychleji nejmasivněji rostoucí položky nejsou věda a výzkum, nejsou to investice, jsou to především objem platů na neuvěřitelných 30 tisíc nových státních zaměstnanců, z nichž tisíce jsou úředníci, jsou to sociální dávky a jsou to neinvestiční dotace vybraným podnikatelským skupinám, kdy tedy všichni obyvatelé v České republice, dokonce i ti, kteří dnes zavírají své restaurace a chystají se zavřít své krámy kvůli již neúnosné represi a regulaci, tak my všichni přispějeme těm vybraným podnikatelským skupinám, kterým bude lépe. Ano, to jsou nejrychleji rostoucí položky, to jsou skutečné priority vašeho rozpočtu. Na to potřebujete ten deficit.

Pan ministr financí řekl, že rozpočet na příští rok je z mnoha hledisek průlomový. Ano, z mého pohledu skutečně průlomový je. Je průlomový ze dvou hledisek. Ještě nikdy se nestalo od roku 1990, kdy nějaká vláda zcela otevřeně a jednoznačně navyšuje počty svých zaměstnanců tak razantně a rychle jako vaše vláda. Všechny vlády se snažily v minulosti alespoň říkat, když už to neudělaly, že se snaží o úspornou státní správu a úsporný stát v oblasti mezd, které jsou z rozpočtu. Vy jste dokázali tu armádu rozšířit o 30 tisíc a logicky se musí občan zeptat, co se tedy zlepšilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid, abychom mohli v pořádku dokončit toto jednání.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jestliže jste přijali do zaměstnání 30 tisíc nových státních zaměstnanců, tedy na konci roku 2017 to číslo bude překročeno, opravdu když jsou to tisíce úředníků, tak se zlepšila úroveň státní správy? Opravdu občan cítí, že je obsluhován ochotněji, rychleji, efektivněji, anebo je jenom více šikanován?

Říkáte, že bylo potřeba přijmout tisíce učitelů. Dobrá, bylo to vaše rozhodnutí a vaše rozpočtová priorita. Opravdu je to vyváženo zvýšením kvality vzdělání v České republice? A takhle můžeme pokračovat. Není to náhodou tím, že za stejnou kvalitu veřejných služeb najednou budeme platit ročně o 20 miliard víc, aniž bychom dostali jako občané navíc tu kvalitu? Tak v tom je to průlomové.

Ten druhý průlom je, že po třech docela dobrých časech, kdy vláda po prudkém zhoršení strukturálního salda v roce 2014 přece jenom přikročila k jeho postupnému zlepšování v letech 2015 a 2016. Tam nalezneme pozitivní vývoj. Strukturální saldo v roce 2015 bylo lepší, než bylo v roce 2014, a v roce 2016 bude lepší, než bylo v roce 2015. Přestože příští rok očekáváme hospodářský růst, dochází k prudkému zhoršení strukturálního salda, aniž bychom očekávali environmentální katastrofu, válečný konflikt, systémové selhání bankovního sektoru a aniž byste skutečně ty prostředky věnovali na ty investice. Ne, vy je opravdu věnujete jenom na okamžitou spotřebu, která žádným způsobem neposlouží budoucí konkurenceschopnosti České republiky.

Je to rozpočet s neoprávněně a nestydatě vysokými výdaji vůči veřejnosti a vůči vysokým poplatníkům a je to rozpočet, který vás skutečnými a doložitelnými čísly usvědčuje z nepravdy, když pojmenováváte jeho priority. Ta čísla říkají něco jiného, než říkáte vy, když ho obhajujete. A to jsou zásadní důvody, proč nelze tento rozpočet podpořit, jakkoliv chápeme, že země nějaký rozpočet potřebuje.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který avizoval své vystoupení před závěrečným hlasováním.

Pane zpravodaji, jestli jsem správně převzal při řízení schůze informace, tak všechny pozměňovací návrhy byly prohlasovány.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, byly prohlasovány. Já bych si jenom dovolil, pane místopředsedo, než budeme hlasovat o zákonu o státním rozpočtu jako celku vzhledem k těm zmatkům, které byly na začátku ohledně toho, jak se hlasují pozměňovací návrhy, tak bych chtěl požádat pana předsedu Sněmovny, aby legislativa dala naprosto jasný výklad, jak má postupovat rozpočtový výbor. Zdali tedy má po druhém čtení zasedat jako garanční výbor a projednávat pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení a jak se potom má na plénu chovat zpravodaj - zdali tedy má vyjadřovat stanoviska, nebo nemá vyjadřovat stanoviska. Protože se domnívám, že tady jsou různé výklady. Přistoupili jsme na jeden výklad, já jsem ho akceptoval, i když takto jsme nikdy nepostupovali, i když už jsme měli zavedeny garanční výbory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane zpravodaji, jistě máte právo zpravodaje vystoupit kdykoliv. Souhlasím s vámi, že tento postup byl poprvé takto uplatněn, a myslím si, že také naposled, protože to zkracuje práva zpravodaje, který je odpovědný pro Sněmovnu.

Nyní tedy pokud všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpány a nikdo neavizuje, že snad jeho pozměňovací návrh nebyl, mohu přednést návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2017 podle sněmovního tisku 921 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2017 ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy tohoto usnesení."

Zahájil jsem hlasování 215 a ptám se, kdo je pro. Kro je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 215. Z přítomných 177 pro 104, proti 70. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Ještě nyní protože se zákonem byl vysloven souhlas, budeme hlasovat o doprovodných usneseních. Prosím, pane zpravodaji, můžete přednášet jednotlivá doprovodná usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP