(9.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Ten metodický pokyn - ono to bylo takové trošku možná na tom začátku nedorozumění, protože se hovořilo o metodickém pokynu spíš v podobě, že se ti lidé na začátku sejdou a řeknou si především z pohledu Ministerstva životního prostředí, jaký - a dokonce i písemně, ono něco takového je, ale nemá to charakter metodického pokynu, ale bylo jasně řečeno, a já jsem dokonce u těch jednání sám seděl, takže to mohu potvrdit, bylo jasně řečeno, jaký rozsah podkladů budeme chtít. On je totiž dán automaticky vlastně tím, co by mělo být předmětem toho závazného stanoviska, tedy vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví... (Hlasy z pléna.)

Posměváčky asi budu muset... už je nechám. Oni by stejně nedali pokoj.

Takže jedná se samozřejmě o vliv na... jsou tam hlukové studie, rozptylové studie, vliv na povrchové a podzemní vody, vliv na zemědělský půdní fond, vliv samozřejmě na flóru, faunu, na krajinný ráz a další věci. Těch složek je celkem deset.

A ten problém, a teď už se dostávám k tomu hlavnímu, vy jste správně uvedl, že tedy dva projekty už byly odsouhlaseny, závazná stanoviska byla vydána pro čtyřicetdevítku Hulín-Fryšták, to bylo 22. 11., a 30. 11 následně k záměru D1 Říkovice-Přerov s tím, že tady už je vidět, že my jsme opravdu striktně drželi ten termín maximálně dvou měsíců od dodání podkladů. Protože Ministerstvo dopravy, resp. ŘSD původně předložilo dokumentaci ke všem projektům.... (Otáčí na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane ministře, a opravdu jsem přesvědčen, že na počet poslanců ve Sněmovně je tady nadměrný hluk. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, kdo diskutuje něco jiného, tak prosím v předsálí!

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec A jsou to stále jedni a titíž. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Lituji toho, že vaši straničtí kolegové vám dělají takové problémy, ale oni koaliční kolegové... Tak. Myslím, že už to bude dobré. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. A u těch dvou, resp. tří, projektů, protože my bychom dneska měli vydat stanovisko k D11 Hradec Králové - Smiřice, takže to je ten třetí projekt, dnes, alespoň podle mých informací ještě ze včerejšího pozdního večera, doufám, že to bude dnes, a opravdu to odpovídá tomu, co jsme slíbili, že jakmile dostaneme kompletní sadu podkladů, což v těch dvou projektech nastalo, tak jsme dokonce ještě dříve než v té lhůtě dvou měsíců to stanovisko vydali.

Problém nastal bohužel u těch dalších staveb, nebo u některých dalších staveb v tom, že se opravdu lišil názor Ředitelství silnic a dálnic, resp. Ministerstva dopravy, zda ty podklady jsou kompletní, protože ony byly třeba kompletní rozsahem, resp. spíš tou formou, že pokrývaly všechny složky, ale ne aktuálností. A tam nastal ten problém, kdy jsme prostě začali samozřejmě debatovat, protože my máme tu odpovědnost za to, aby to závazné stanovisko, protože bylo v pořádku, aby vyhovělo i případným odvoláním, aby vyhovělo případně i dotazům z Evropské komise, tak jsme požadovali aktualizaci některých podkladů. Hlavně se to týkalo rozptylových studií a hlukových studií. To jsme opravdu dostali. Takže mohu říct, že pokud vycházíme z toho, že bychom dnes vydali ten třetí projekt, tak na základě podkladů, které máme momentálně k dispozici, předpokládám, že bychom do konce roku vydali stanovisko k stavbě D3, obchvat Českých Budějovic, Úsilné-Hodějovice a Hodějovice-Třebonín, dále Otrokovice, D55, Otrokovice - obchvat jihovýchodní část a tu železniční stavbu Sudoměřice-Votice.

Co vychází potom na.. a my velmi tlačíme, aby to bylo nejpozději do konce ledna roku 2017, tak to by byl ten zbytek, tedy D48 Frýdek-Místek - obchvat. Tam byl relativně zatím největší deficit podkladů. A podle mých informací nebyly ještě ke včerejšku zcela kompletní, resp. zcela aktuální, D35 Opatovice-Ostrov a Opatovice-Časy. Takže vlastně tyto tři stavby by potom byly vydány a my děláme všechno pro to, aby to bylo nejpozději do konce ledna příštího roku. Takže šest do konce roku a tři do konce ledna příštího roku.

Jestli to tak stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Pan kolega Novotný. Omlouvám se, pan Kučera, to jsem nechtěl poplést. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Využil bych této příležitosti a zeptal se, jakým způsobem je postupováno v těch dalších stavbách, tzn. těch stavbách, které nejsou mezi těmi šťastnými deseti nebo devíti prioritní, tzn. těmi zbývajícími řádově 85, tuším, nebo více než 80. Na ně trošku v té euforii zapomínáme, nebo aspoň informačně ty informace netečou tak rychle, jak by třeba bylo dobré. Chtěl bych se tedy zeptat na to - samozřejmě dlouhodobě sleduji onu poměrně dost diskutovanou dostavbu dálnice D7, která je prioritní pro Ústecký kraj, ale nechci ji upřednostňovat před ostatními, myslím si, že tam jsou i další stavby, a to jsou různé obchvaty měst atd.

Takže ten můj dotaz směřuje tam, za prvé, jakým způsobem je postupováno u těch ostatních staveb, zda se tam také už objevují nějaké termíny, které by se daly někde prezentovat, případně jestli je možnost získat nějakou třeba takovou přehlednou tabulku, kde se počítá u jednotlivých staveb, kdy by EIA měla být vydána. To za prvé.

Za druhé bych se chtěl zeptat konkrétně právě na tu D7, tzn. zda je možno pracovat právě při získání povolení EIA podobným způsobem jako u těch prioritních staveb. Vím, že to není úplně možné, samozřejmě, ale minimálně ten úřednický přístup, to myslím v dobrém, se dá urychlit, některé věci se dají dělat paralelně, některé procesy se dají dělat rychleji tehdy, pokud tomu samozřejmě příslušní resortní ministři, resp. vláda dá dostatečný důraz.

To znamená ještě otázky dvě. První je na ty všechny stavby, které vypadly, nejsou prioritními, jestli jsou nějaká data. A druhá D7. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, poté pan ministr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu ministrovi za odpovědi. Z toho, co říkal pan poslanec Kučera, tak vlastně ta první část bylo to, o co jsem poprosil pana ministra, že bychom mohli dostat někdy v lednu informaci o stavu ke konci roku, přijde mi to užitečné.

A druhá prosba je na základě toho, co říkal pan ministr, asi by bylo užitečné, aby někdy v únoru poslal souhrnnou zprávu k těm devíti prioritním stavbám členům Poslanecké sněmovny, ať nemusíme psát písemnou interpelaci, a když tu informaci budeme mít k dispozici kompletní, pak už my nebudeme muset psát interpelace a vy odpovídat. Myslím, že by to bylo užitečné. Jak říkám, mně ty odpovědi stačí, nebudu navrhovat vyslovení nesouhlasu, protože to byla informativní interpelace. Já jsem ty informace v tuto chvíli dostal.

Teď nevím, jak to udělat procedurálně, pane místopředsedo, protože vlastně ve stejné věci jsem interpeloval i pana ministra Ťoka a už považuji po té dnešní debatě za zbytečné, aby on k tomu vystupoval také a jakoby potvrzoval slova pana ministra životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak vzít zpět ten svůj nesouhlas.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, já jsem nemyslel nesouhlas, spíš aby se už ta interpelace nedostala příště vůbec na pořad, ta, kterou jsme dnes přeskočili. Ale když jsme schválili usnesení, tak to budeme muset vyřídit příště. Je mi to jasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No tak to příště rozhodnete jednoduše. (Hlásí se pan poslanec Šidlo.) Pan ministr je velmi shovívavý. Nyní tedy pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen krátkou technickou z důvodu toho, že bych chtěl navázat na kolegu Kučeru.

Pane ministře, je vůbec ve vaší možnosti nám říci, protože chci hovořit k těm zbývajícím stavbám, zhruba 85, které postrádají stanovisko EIA, závazné rozhodnutí, a musí se postupovat dál, jaká je vlastně kapacita vašeho oddělení EIA na to, kolik je schopno po dodání kompletních podkladů a všech studií, kolik je schopno zpracovat třeba za měsíc, kolik jednotlivých závazných rozhodnutí. Jen bych vás požádal v rámci vaší odpovědi, jestli na toto dokážete zareagovat, abychom si udělali v podstatě určitý časový vhled do toho, jak dlouho to ve skutečnosti může trvat, pokud by Ministerstvo dopravy dodrželo všechny podmínky, o kterých jste hovořil. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP