(11.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, žádné přihlášky nemám, obecnou rozpravu končím. A v podrobné rozpravě prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 53. schůze 8. 12. 2016: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Nejsou třeba. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 240, přihlášeno je 147, pro 116, proti 2. Návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 219.

 

Otevírám bod

220.
Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2015
/sněmovní tisk 835/

Prosím opět pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v celé řadě misí - v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, na Islandu, v Maliské republice, Turecku a v Itálii. Česká republika se v uplynulém roce významně angažovala, jak patrně všichni víte, především v Afghánistánu v misi Resolute Support. Dále bych jmenoval další aspoň několika slovy. Na Balkáně jsme nadále působili v rámci velitelství alianční operace Joint Enterprise v Kosovu a mise Evropské unie Altea v Bosně a Hercegovině. Nadále jsme v roce 2015 samozřejmě také působili na Sinajském poloostrově, což je, musím říci, mimořádně kvitováno, i v těch protipirátských, řekněme, jako je Atalanta. Dále jsme, to už tady bylo zmíněno, působili v Air Policingu nad Islandem. Máme tři vojáky na velitelství mise EU Sophia v Itálii. A máme také v misích OSN řadu pozorovatelů, je jich celkem deset.

Česká republika měla na svém území připraveny síly a schopnosti pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO a OSN. Pro nasazení v operacích sil rychlé reakce NATO bylo vyčleněno v roce 2015 1 500 osob a částí z nich jsme byli zapojeni i do vznikajících sil velmi vysoké pohotovosti - VJTF. V rámci pohotovostního systému OSN se pak jednalo o 50 osob. K nasazení těchto jednotek ale nedošlo.

Na zapojení našich sil a prostředků do zahraničních operací jsme v roce 2015 vynaložili celkem 1,12 mld. korun a tato částka byla plně hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Na závěr bych snad ještě uvedl podstatný detail, že v roce 2015 nedošlo během plnění úkolů v zahraničních operacích k žádnému zranění ani úmrtí českých vojáků. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení bylo doručeno jako tisk 835/1. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 172 výboru pro obranu ze 33. schůze ze dne 1. září 2016. "Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015, sněmovní tisk č. 835, vzala na vědomí."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 53. schůze ze dne 8. 12. 2016: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak i tu končím. Závěrečná slova? Není zájem, budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 241, přihlášeno je 149, pro 93, proti 27. Tento návrh byl přijat a končím bod 220.

 

Bod

221.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
/sněmovní tisk 904/

Opět prosím pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Vážení přítomní, tento doplněk byl schválen usnesením vlády č. 754 ze dne 24. srpna tohoto roku. Obsahuje informace o změnách plánu cvičení ozbrojených sil České republiky v období od konce srpna tohoto roku do konce roku. Jedná se o jedno nové cvičení a upřesňující informace o pěti cvičeních, která již byla vládou schválena a u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery zohledňují aktuální potřeby naší armády a zároveň odrážejí potřeby naší armády v oblasti zvyšování schopností. Reagují také na možnosti a požadavky nebo nabídky našich partnerů.

Cvičení uvedená ve 2. doplňku byla a budou financována v rámci schváleného rozpočtu příslušné kapitoly Ministerstva obrany.

Tímto vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako tisk 904/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je tentokrát pan poslanec Václav Klučka, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedo, děkuji. Kolegyně, kolegové, dovolte mi ocitovat důležitou část usnesení výboru pro obranu ze 34. schůze ze dne 6. října 2016 k 2. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk č. 904. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk č. 904, vzala na vědomí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, takže ji končím a prosím v podrobné rozpravě pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedo. Návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk č. 904." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP