(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Tomio Okamura a připraví se pan poslanec Mackovík. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, máme nějakých deset měsíců do konce funkčního období vaší vlády, ale zákon o referendu stále Sněmovnou neprošel. Návrh zákona o celostátním referendu, který jsem navrhl, jste mi před dvěma lety zamítli. Můj návrh zákona o referendu přinášel občanům možnost hlasovat a závazně si vymoci například odvolatelnost všech politiků a jejich hmotnou odpovědnost. Můj návrh zákona umožňuje občanům hlasovat i o vystoupení z Evropské unie, o přijetí či nepřijetí eura, o mezinárodních smlouvách, o výši daní nebo o časově omezeném mandátu soudců.

Tento můj návrh zákona o referendu zamítla vaše Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda s tím, že připravíte svůj návrh. Ovšem váš vládní návrh ani za tři roky ve Sněmovně neprošel ještě ani prvním čtením a je stále zaparkovaný ve Sněmovně. Je zcela evidentní, že tady vláda hraje jen další ohlupovací komedii na občany a znovu je podvádíte. Navíc váš vládní návrh zákona o referendu je v podstatě zcela vykastrovaný a neumožňuje lidem hlasovat o skutečně důležitých věcech.

Závazek vlády na přijetí zákona o celostátním referendu je přitom zcela zásadní, protože referendum je krok ke skutečné demokracii v naší zemi, nebo alespoň k jejímu přiblížení. Dát tento závazek do vládního prohlášení je asi to nejlepší, co se podařilo vládní koalici. Jak víme, tento závazek vzešel z našich předkoaličních jednání, kdy jsem referendum tvrdošíjně prosazoval. Nyní se ale vaše vláda jako obvykle chová dle přísloví slibem nezarmoutíš, nebo spíše sliby chyby.

Ptám se, pane premiére, co vás na tomto vašem zákoně děsí, že nechcete přijmout ani vládní okleštěný návrh. Vždyť tento váš návrh zákona občanům neumožňuje hlasovat o ničem podstatném. Zavádí taková omezení kvorem, že závazné hlasování i o nepodstatných věcech bude v praxi nereálné, takže monopol na vaši moc váš zákon nijak neohrožuje.

Chápu, že mi neřeknete, že referendum ve skutečnosti nechcete. Říkat pravdu se totiž, jak vás tak znám, rozhodně neodvážíte. Ale zkuste mi tedy říci závazně, kdy zákon o referendu schválíte, a to tak, aby prošel Sněmovnou, Senátem a do konce tohoto volebního období. Zdůrazňuji, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD prosazuje kontinuálně široký zákon o celostátním referendu, přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To, co jsem vám říkal, pane poslanče, před obědem, stále platí.

Jako další vystoupí pan poslanec Mackovík a připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Ještě jednou děkuji za slovo. Budu pokračovat v problematice letecké záchranné služby.

Vážený pane premiére, můžete mi uvést, kolik základen letecké záchranné služby v České republice jste za poslední tři roky, kdy jste ve funkci premiéra, navštívil, a které to byly? Můžete mi sdělit, kolik těchto základen letecké záchranné služby České republiky navštívil bývalý, popřípadě současný ministr zdravotnictví? Můžete mi sdělit, kolik pracovníků, kteří jsou na Ministerstvu zdravotnictví a připravují koncepci letecké záchranné služby po roce 2020, má zkušenosti ať z managementu, nebo výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v České republice, a pokud se tam vůbec vyskytuje někdo, kdo má přímou zkušenost z provozu letecké záchranné služby?

Dále. Uvědomujete si, že v Ústeckém kraji letecká záchranná služba za rok realizuje ze 100 % zásahů celkem 93 % zásahů primárních, to znamená přímo za pacientem, který je bezprostředně ohrožen na životě? A uvědomujete si, že pokud jde o zásah v nepřístupném terénu s využitím lezeckého vybavení, že to provádí jeden vrtulník, a to ten konkrétní ústecký? V případě, že do Ústí bude létat Letecká služba Policie České republiky z Prahy, tak tyto zásahy bude provádět se dvěma vrtulníky, to znamená Bell 412 a EC 135. Domníváte, se, že nasazení dvou vrtulníků je levnější než nasazení jednoho vrtulníku? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Fiedler, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Já budu opět interpelovat nepřítomného pana premiéra. Chápu, že někdy prostě přítomen být nemůže, nicméně prázdné lavice zde v této Poslanecké sněmovně jsou odrazem toho, jak se k interpelacím staví a nestaví premiér a ministři.

Nicméně ke konkrétnímu tématu mé interpelace. Začnu tím druhým bodem, koncepce jazykového vzdělávání. Bylo slíbeno paní ministryní Valachovou, že do konce měsíce října bude tato koncepce předložena... (Na chvíli se odmlčel a zadíval se na předsedajícího, který s někým hovořil.) Já to potom chvíli protáhnu. (Předsedající: Prosím.)

Tento termín nebyl splněn. Tak jako tady jsme slyšeli dneska už vícekrát i od ostatních kolegů poslanců, vláda předkládá nějaké sliby, nějaké harmonogramy, které neplní. Vláda totiž převážně plní to, co potřebuje, nikoliv to, co potřebují občané a event. instituce v naší zemi.

Opakuji tedy svůj dotaz. Má být údajně již ve školském výboru předložena koncepce jazykového vzdělávání. Já jsem se dneska poptával, kolegové ze školského výboru mi na to nebyli schopni odpovědět. Kdy bude koncepce jazykového vzdělání konečně předložena?

A doplňuji tento dotaz. Včera jsme při projednávání státního rozpočtu několikrát slyšeli téma nezaměstnanost, jak nám klesá, a také to, že firmy a podniky u nás mají paradoxně problém sehnat zaměstnance, přestože máme přes 300 tisíc nezaměstnaných, a jejich struktura je absolutně nevyhovující potřebám našeho zpracovatelského a strojírenského průmyslu, technicky orientovaného. Kdy vláda předloží rozumnou koncepci toho, jak řešit tuto stále se rozvírající anomálii, stále se rozvírající nůžky mezi potřebami našeho průmyslu, našeho hospodářství, a toho, co produkuje naše školství?

Ten problém je dlouhodobý -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já si ho dovolím trošku přetáhnout díky tomu, že jsem přerušil interpelaci díky vašemu hovoru s kolegou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Čas platí pro všechny stejně, položte otázku, na kterou chcete, aby vám pan premiér odpověděl. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Já už jsem otázky položil, takže na ně očekávám odpověď, možná naivně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Marek Černoch a připraví se paní poslankyně Hnyková.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo. Už poněkolikáté interpeluji nepřítomného premiéra v otázce neziskových organizací.

Za rok 2015 bylo podle analýzy, kterou shodou okolností udělala opět nezisková organizace, vyplaceno organizacím 14,5 mld. korun, o miliardu víc než za rok 2014. Dotace obdržely spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, neziskovky sloužící k integraci nepřizpůsobivých, multikulturní neziskové organizace apod.

Jak už jsem v minulosti interpeloval, člověk z neziskové organizace HateFree otevřeně v rádiu přiznal, že rozpočet 16 mil. korun na tři roky slouží hlavně k rozlepování samolepek a moderování diskusí na sociálních sítích. Jsou samozřejmě neziskové organizace, které vykonávají bohulibou činnost, pomáhají lidem s postižením. Podporu si určitě stoprocentně zaslouží. Bohužel právě tyto neziskové organizace většinou na finance nedosáhnou.

Proto bych se rád zeptal pana premiéra - pane premiére, budete řešit ještě během svého mandátu financování těchto podezřelých neziskových organizací novelou zákona? Kdyby se tyto obrovské prostředky použily na prorodinnou politiku, na klokánky, pro postižené děti, na efektivní ekonomiku státu, tak by se udělalo daleko lépe. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní má dvě interpelace paní poslankyně Hnyková. Paní poslankyně, vaše první interpelace.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vzala jsem si je obě s sebou. Vážený pane premiére, v pondělí 5. prosince jsem s kolegyni Aulickou Jírovcovou a odbory uspořádala seminář k novele zákona o sociálních službách, který jsme uspořádali právě v době připomínkového řízení. Chtěly jsme, aby zde zazněly nejdůležitější připomínky k této novele a tyto připomínky aby se vypořádaly ve prospěch uživatelů, zřizovatelů, ředitelů a zaměstnanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP